Retningslinjer for gravide kvinner under koronapandemien

Helse Fonna har innført en rekke tiltak knyttet til koronasituasjonen. Her er kort informasjon til deg som venter barn.

Tror du fødselen er i gang? 

  • Ring innleggelsestelefonen 52 73 23 20 for Haugesund
  • Vakthavande jordmor i Odda: 53 65 12 71
  • Ring innleggingstelefonen 53 49 10 70 for Stord.
I Helse Fonna vurderer vi smitterisiko for hver enkelt, både deg som skal føde og din partner. Derfor får du spørsmål om dette når du kontakter oss. 

Partner som er symptomfri og ikke i karantene, kan være med på fødsler og keisersnitt. Dersom partner er syk kan du velge å ha med deg noen andre. Det er kun lov å ha med 1 person.
 
Dersom partner har vært i utlandet de siste 2 uker kan partner dessverre ikke være med på fødselen. Dersom partner har symptomer på luftveisinfeksjon, pågående luftveisinfeksjon, eller påvist smitte, kan partner dessverre ikke være med på fødselen.

Dersom mor har symptomer på luftveisinfeksjon, pågående luftveisinfeksjon, eller fått påvist smitte, vil du bli smitteisolert ved innkomst. Du vil få akkurat den samme hjelpen som ellers.

Dersom du skal komme til oss for observasjon, kan partner dessverre ikke være med deg.

Om barseloppholdet

Barseloppholdet (tiden på sykehus etter fødsel) holdes så kort som mulig. Det kan settes opp polikliniske kontroller på sykehuset i etterkant.

Frisk partner kan være med på familierom for de som har det, og ellers komme på besøk på barsel mellom 16.00 og 17.30.

Det er ikke tillatt med besøk på barselavdelingen, heller ikke av søsken.

Eventuelt smitteregime blir videreført på barsel.

Nyfødte barn kan ikke tas ut av avdelingen før utskriving.

For Stord sjukehus
På Stord sjukehus kan friske partnere være med på barseloppholdet. Søsken kan ikke komme på besøk.

Avtaler på poliklinikk
Oppsatte timer ved Haugesund og Stord sjukehus går som normalt hvis du ikke har fått annen beskjed. Alle utsettelser eller avlysinger vil bli vurdert individuelt på medisinskfaglig bakgrunn. Det kan bli aktuelt med telefonkonsultasjoner i stedet for at du møter fysisk.

Partner får dessverre ikke bli med på polikliniske konsultasjoner. Dette gjør vi for å begrense antall besøkende på sykehuset

Frisk partner kan bli med på rutineultralyd.

Kontakt din jordmor eller fastlege

Har du spørsmål knyttet til svangerskap og fødsel ber vi deg i størst mulig grad kontakte den jordmoren eller fastlegen som følger deg opp i svangerskapet. De vil vurdere og eventuelt henvise videre til oss.

Vi ber om forståelse for at vi innfører disse tiltakene, og beklager ulempene det medfører. Vi skal legge til rette for en trygg og god opplevelse for deg som skal føde tross unntakssituasjonen vi nå befinner oss i.

Beste hilsen fra alle oss som jobber med føde og barsel i Haugesund, Stord og Odda