Retningslinjer for gravide kvinner under koronapandemien

Helse Fonna har innført en rekke tiltak knyttet til koronasituasjonen. Her er kort informasjon til deg som venter barn. Denne siden vil oppdateres ved nye retningslinjer.

Tror du fødselen er i gang? 

  • Ring innleggelsestelefonen 52 73 23 20 for Haugesund
  • Vakthavande jordmor i Odda: 53 65 12 71
  • Ring innleggingstelefonen 53 49 10 70 for Stord.

Vi vurderer smitterisiko for hver enkelt, både på deg som skal føde og din partner. Derfor får du spørsmål knyttet til dette når du kontakter oss. 

Partner som er symptomfri og ikke i karantene, kan være med på fødsler. 
Dersom partner har vært i utlandet de siste 2 uker kan partner dessverre ikke være med på fødselen. Dersom partner har symptomer på luftveisinfeksjon, pågående luftveisinfeksjon, eller påvist smitte, kan partner dessverre ikke være med på fødselen.

Dersom mor har symptomer på luftveisinfeksjon, pågående luftveisinfeksjon, eller fått påvist smitte, vil du bli smitteisolert ved innkomst. Du vil få akkurat den samme hjelpen som ellers.

Ved keisersnitt blir det gjort en individuell medisinskfaglig vurdering i hvert enkelt tilfelle om partner kan være med. 

Dersom du skal komme til oss for observasjon, kan partner dessverre ikke være med deg.

Om barseloppholdet

Barseloppholdet (tiden på sykehus etter fødsel) holdes så kort som mulig. Påregn polikliniske kontroller på sykehuset i etterkant.

Partner får dessverre ikke være med på barselavdelingen ved Haugesund sjukehus. Fra og med 30. april har Stord sjukehus åpnet for at friske partnere kan være med under barseloppholdet. Partner kan da ikke forlate sykehuset etter fødselen for å komme tilbake for overnatting, men må være tilstede under hele oppholdet.

Det er ikke tillatt med besøk på barselavdelingen, heller ikke av søsken

Eventuelt smitteregime, blir videreført på barsel.

Nyfødte barn kan ikke tas ut av avdelingen før utskriving

Avtaler på poliklinikk


Oppsatte timer ved Haugesund og Stord sykehus går som normalt hvis du ikke hr fått annen beskjed. Alle utsettelser/avlysinger vil bli vurdert individuelt på medisinskfaglig bakgrunn. Det kan bli aktuelt med telefonkonsultasjoner.

Partner får dessverre ikke bli med på polikliniske konsultasjoner. Dette gjør vi for å begrense antall besøkende på sykehuset

Partner får dessverre ikke bli med på ultralydundersøkelser eller kontroller.

Kontakt din jordmor eller fastlege


Har du spørsmål knyttet til svangerskap og fødsel ber vi deg i størst mulig grad kontakte den jordmoren eller fastlegen som følger deg opp i svangerskapet. De vil vurdere og eventuelt henvise videre til oss.

Vi ber om forståelse for at vi innfører disse tiltakene, og beklager ulempene det medfører. Vi skal legge til rette for en trygg og god opplevelse for deg som skal føde tross unntakssituasjonen vi nå befinner oss i.

Beste hilsen fra alle oss som jobber med føde og barsel i Haugesund, Stord og Odda