HELSENORGE

Slutt på gratis parkering for tilsette

Busstreiken er over, og dermed er det slutt på mellombels ordning med parkering i underetasjen i parkeringshuset ved Haugesund sjukehus.

p-hus.jpg

Streiken blant bussjåførane vart frå laurdag morgon utvida til også å gjelde Rogaland og Vestland. Det skapte utfordringar for tilsette som brukar buss til og frå jobb.

Denne veka vart det difor opna for at dei som då måtte bruke bil til og frå jobb kunne parkere gratis i underetasjen i parkeringshuset. No er busstreiken over, og denne ordninga er difor slutt frå og med fredag morgon.