Ny pris til forsking i Fonna

Overlege Tone Henriksen har vunnet nok en pris for forskinga si på oransje briller. Denne gang er det pris for «Beste artikkel i 2016» delt ut av Nasjonalt forum for akuttpsykiatri.

Tone Henriksen. (Foto: NRK)
Tone Henriksen arbeider nå i Helse Bergen, men idé og utprøving av oransje briller blei prøvd ut på Valen sjukehus.

Juryen beskriver artikkelen på denne måten:

«Bakgrunnen for denne studien har vært svært lovende rapporter om rask bedring av mani ved bruk av mørkt rom i 14 timer i døgnet, og oppdagelsen av en blålysfølsom reseptor i øyet som registrerer lys for regulering av døgnrytme og våkenhet. Blokkering av blått lys skaper et virtuelt mørke i hjernen.

23 innlagte pasienter med mani ble inkludert i studien, 12 av disse brukte oransje briller, fra kl. 1800 til kl. 0800 i 7 dager. Kontrollgruppen brukte klare briller i det samme tidsrommet. Alle pasientene fikk i tillegg ordinær medikamentell behandling.  Studien viste en rask reduksjon av maniske symptomer i gruppen som fikk oransje briller, med signifikant forskjell mellom gruppene etter bare tre dagers behandling. Resultatene vil kunne bidra til utbredelse av denne nye behandlingsformen ved bipolar lidelse, og åpner også opp for muligheten av at en slik svært enkel intervensjon kan brukes i forebyggende behandling.»

Vi gratulerer både Tone Henriksen og forskingseininga med hederen.

Les meir om forsking til Tone Henriksen

Les mer om forsking i Helse Fonna