HELSENORGE

Jubilantar i Helse Fonna

Det vart diverre ikkje høve til noko felles samling for dei 51 jubilantane i Helse Fonna, grunna koronarestriksjonar. Men dei har likevel fått fortent merksemd.

Helse Fonna inviterte i april til jubilantmarkering for 25- og 40-års jubilantar i føretaket.  Markeringa måtte utsetjast grunna koronapandemien og ein håpa i det lengste at markeringa kunne finne stad seinare på året. 

- Det er framleis ikkje høve til å samle så mange medarbeidarar til ei jubilantmarkering. Leiinga har drøfta saka og teke avgjerd om å måtte avlyse denne i 2020, for jubilantar i 2019. Vi er leie oss for at den tradisjonsrike markeringa ikkje kan bli gjennomført. Vi vil med denne helsinga gratulere deg som jubilant i Helse Fonna og takke deg for flott innsats gjennom mange år, til glede for pasientar og alle oss som har arbeida saman med deg.  Vi ønsker deg alt godt for framtida, skriv adm. dir. Olav Klausen og HR-direktør Helga Stautland Onarheim i si helsing til dei 51 jubilantane frå 2019.

Alle desse har fått helsing og gåve sendt heim til seg.

 

40-årsjubilantar

Synnøve Engevik, Stord sjukehus

Bjørg Kjellrun Holgersen, Haugaland DPS

Anne Marie Valand, Haugesund sjukehus

Eli Karin Solli, Stord sjukehus

Siv Bergliot Gudmestad Jansen, Haugesund sjukehus

Målfrid Marie Tornes, Haugesund sjukehus

Randi Broch Guddal, Hovudverneombod/Valen sjukehus

Lisbeth Marie Ferkingstad, Haugesund sjukehus

Gro Frøystein Larsen, Odda sjukehus

Nina Wenche Fosen, Haugesund sjukehus

Astrid Kvamme Rønnevik, Haugesund sjukehus

 

25-årsjubilantar

Agneta Eva Linnea Larsdotter Lundkvist Gard, Haugesund sjukehus

Oddny Kristine Susort Aurdal, Haugesund sjukehus

Marit Madtsen, BUP Stord

Irene Grindhaug, Haugesund sjukehus

Asbjørg Østhus Larsen, Haugesund sjukehus

Turid Lundegaard Mattson, Haugesund sjukehus

Bente Gundersen, Haugesund sjukehus

Kristin Holmvik, Haugaland DPS

Gerd Log Lauritzen, Haugaland DPS

Solrun Gjerdevik, Haugaland DPS

Kjell Magne Lie, Haugesund sjukehus

Anders Saue, Stord sjukehus

May Britt Aga Kismul, Stord sjukehus

Nils Henry Pros-Verme, Haugesund sjukehus

Gro Anita Severeide Aase, Haugesund sjukehus

Anne Lise Eidem Johannesen, Haugesund sjukehus

Kari Janet Vikshåland, Haugesund sjukehus

Lars Gunnar Nilsen, ambulanse/ambulansebåt Stord

Frode Nygård, ambulanse Kvinnherad

Egil Prestnes, ambulanse Kvinnherad

Dag Kjetil Larsen, Haugesund sjukehus

Oddvar Ingvaldsen, ambulanse/legebil Haugesund

Liv Karen Mikkelsen, Haugesund sjukehus

Kristi Anne Benedikte Selsås, Haugesund sjukehus

Kari Alne Olsen, Haugesund sjukehus

Ingvild Støle-Hansen, BUP Haugesund

Inger Synnøve Valen, BUP Haugesund

Wenche Birkeland Glad, BUP Haugesund

Elin Saghaug, BUP Haugesund

Ågot Bakkevig, BUP Haugesund

Marit Tjoflåt, Folgefonn DPS

Berit Hauge, Haugesund sjukehus

Reidun Sørensen, Stord sjukehus

Annbjørg Seim Hjørnevik, Odda sjukehus

Synnøve Osmo, Odda sjukehus

Åse Olsson, Odda sjukehus

Anne Marit Buer, Odda sjukehus

Martin Anton Ott, Haugesund sjukehus

Ingrid Aase Cabrera, Haugesund sjukehus

Anny Gundersen Nordvik, Haugesund sjukehus