Internasjonalt fagtidsskrift med gjesteredaktør frå Helse Fonna

Denne hausten føreligg eit spesialnummer av amerikanske Journal of Geriatric Psychiatri and Neurology om non Alzheimer demens. Gjesteredaktør er Arvid Rongve, forskar og overlege i Helse Fonna.

– Eit ærefullt oppdrag å få og skikkelig stas å sjå det ferdige resultatet, seier psykiateren som til dagleg jobbar ved alderspsykiatrisk eining i Haugesund.

Til slutt enda Rongve opp med fem artiklar, skrivne av fagfolk frå heile verda, inkludert ein leiar han sjølv har skrive saman med to forskarkollegaer.

– Eg synst det er viktig å framheve at demens er meir enn Alzheimer sjukdom. Og det har vi lukkast med.

Lenge før deadline

Hausten 2014 kjem den første førespurnaden om å vere med. Det er kollega Dag Aarsland som har foreslått Rongve til redaksjonen.

Med på jobben blir også Clive Ballard og nemnde Aarsland, som begge jobbar ved Kings' College i London.

Så startar jobben: Kva er nytt på området? Kven kan bidra? Kva skal vere med?

– Vi ville lage ei samling med oversiktsartiklar. For å få det til kontakta vi aktuelle fagmiljø rundt om i verda, i USA, Australia, Sverige, Norge og England. På blokka hadde vi sju artiklar og ein leiar som skulle inn.

Deadline

Men ting tar tid.

– Klart, det er travle folk, så vi måtte purre litt. Til slutt blei endeleg deadline april 2016. Litt hadde allereie komme inn, men i vår blei det ein periode med intensiv lesing, endringsforslag og samarbeid med forfattarar.

– Fekk dekka området godt

Så, i slutten av juni kjem e-posten med eit ferdig tidsskrift.

– Det er var kjekt å sjå resultatet. Vi har dekka området godt.

– Eg er også svært nøgd med at vi har fått med ein artikkel av Ian McKeith, sjølve pioneren innan forsking på Lewy body-demens. Når eg jobba med han i Newcastle var også australske Rosie Watson der. Ho har også med ein artikkel, seier han entusiastisk.

Les heile utgåva av Journal of Geriatric Psychiatri and Neurology om non Alzheimer demens