Helseministeren lanserte barn og unge sin helsetjeneste

I dag har vi grunn til å feire. Dere har laget noe helt spesielt, dere har laget et sikkerhetsnett for barn og unge. Det sa helse- og omsorgsminister Bent Høie da han lanserte barn og unge sin helsetjeneste i Helse Fonna i dag.

Nærmere 300 deltakere fra kommuner, sykehus, pårørende og brukere deltok i lanseringen av barn og unge sin helsetjeneste på høyskolen i dag. Helseministeren lanserte tjenesten ved å vise film om hva barn og unge sin helsetjeneste er.

 


– Hvis du blir alvorlig syk når du er barn eller ungdom er det ikke nok at helsesøster er grei å snakke med, at engelsklæreren er forståelsesfull, at psykologen på BUP er flink eller at barnevernspedagogen er proff. Det er veldig viktig at disse samarbeider for å gi barn og unge et helhetlig tilbud, sa Høie til en nikkende og lydhør forsamling. Han peker på at barn og unge trenger både helsehjelp og hjelp til å mestre hverdagen.

– Barn og unge trenger et tilbud som strekker seg over de ulike sektorene, sa statsråden. I Helse Fonna og kommunene har det vært arbeidet siden 2016 med å bygge barn og unge sin helsetjeneste. 200-300 medarbeidere, brukere og pårørende i kommuner og sykehus har deltatt i å beskrive symptom, hvem som skal hjelpe, hvordan det kan hjelpe og hvor hjelpen er. Nettopp for å sikre samarbeid til barns beste.

Helseminister Bent Høie helser på. (Foto)

Helseminister Bent Høie hilser på psykologspesialist og prosjektleder Ester Espeset og leiinga i Helse Fonna.

Verktøykasse for både folk og fagfolk

Nå er det tid for å ta i bruk systemet som allerede er publisert på nett. For ulike diagnoser er det utarbeidet en verktøykasse som du som forelder, fastlege, helsesøster, lærer, arbeider i barnehage, barnevern, psykisk helsevern eller BUP kan bruke om du er bekymret for et barn eller en ungdom. Målet er å skape en helsetjeneste som gjør at barn som har utfordringer ikke faller mellom to stoler, at hjelpen er der og at den er sammenhengende. Rett hjelp til rett tid og på rett sted.

– Sikkerhetsnettet skal fange opp barn og unge som sliter og trenger hjelp. Tusen takk for at dere har bygget et lag med hjelpere, sa Bent Høie.

Ungdommene føler seg sett og hørt

– Vi vil gi en utrolig stor takk for arbeidet, og takke for fokuset på barn og unge, sa Siv Emberland og Emma Sofie Pedersen som representerer Ungdomsrådet i Helse Fonna. Det mener det er flott at ungdom, psykisk helse og BUP blir trukket frem. Det trengs, repliserte ungdommene og så på både sykehusledelse og statsråden. De pekte på at det er grunnleggende for alle barn og unge å ha en god psykisk helse for å føle trygghet, tilhørighet og felleskap med andre. Ungdommene vil at deres meninger skal bli hørt og brukt, det styrker selvfølelsen.

– Ansvar, solidaritet og selvstendighet er verdier som læres gjennom å takle stadig større oppgaver og gjennom opparbeidelse av tillit. Takk for vi får komme til og at stemmen vår blir hørt, sa Siv Emberland og Emma Sofie Pedersen.

Representantar frå ungdomsrådet. (Foto)

Siv Emberland og Emma Sofie Pedersen fra Ungdomsrådet i Helse Fonna.

Prosjektet

Barn og unge sin helsetjeneste i Helse Fonna er et prosjekt som startet i 2016.

– Vi har utviklet et system som i første omgang omhandler fem tilstander. Er du for eksempel bekymret for om barnet ditt har angst kan du lese om symptomene og få en veiviser til hvor du kan henvende deg, sier Ester Espeset som er psykologspesialist og leder for prosjektet. Hun har sammen med kollegaer i BUP, i kommunene og med pårørende og brukere utarbeidd den nye helsetjenesten. Prosjektet er støttet av Helse Vest og skal videreutvikles med flere forløp.

– Vi har startet med å bygge barn og ungdom sin helsetjeneste, nå må vi fokusere på å bruke systemet til beste for den enkelte, sa Espeset. Hun høstet både gratulasjoner og ros for det omfattende arbeidet som er utført.

Deltakarar som minglar på gangen. (Foto)

Over 270 deltakere var meldt på til lansering av barn og unges helsetjeneste.