HELSENORGE

Heidra jubilantane

Helse Fonna hadde heile 61 jubilantar i 2021, som fekk gode ord og velfortent heider på jubilantarrangementet.

Jubilanter 2022 - foto Eirik Dankel_1.jpg

40-årsjubilantarTorild Iren Nesheim (t.v.), Karin Jordbrekk, adm. dir. Olav Klausen, Monika Nygård og Lillian Sofie Birkenes Lien. Foto: Eirik Dankel


Torsdag 28. april 2022 gjorde Helse Fonna stas på medarbeidarar som i løpet av 2021 hadde vore sammenhengande tilsette i 25 og 40 år.  Markeringa fann stad ved restaurant Utsikten på Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR).

Totalt var det 61 jubilantar i fjor, 54 av desse har vore tilsett i 25 år, og 7 i 40 år.

God mat, talar til jubilantane fra både leiarar og administrerende direktør Olav Klausen, overrekking av gåvekort og blomar, samt flott underhaldning av Bjarne Andreas Kallevåg og Hein Tangen, gjorde kvelden til ei fin og høgtidleg oppleving for alle.

Jubilanter 2022 - foto Eirik Dankel_4.jpg

25-årsjubilantar: Bak f.v.: Ingrid Barbara Thormodsen Rein, Siv Gunhild Østebøvik, Bjørn Sigurd Tjelle Bjørhovde og Alf Stolt-Nielsen Reksten. I midten f.v.: Bjørn Arild Fjeldsbø, Kari Elin Tjøsvold, Ingrid Langeland, Marit Ersland, Torgeir Stave, Knut Morten Ask, Bjørn Gudvin Westergaard, Olav Klausen, Christian Andre Balchen, Gunnar Veseth, Kjetil Almås, Geir Andreassen, Rune Helland, Olav Vikre, Bjørn Ole Gullichsen-Larsen, Kristi Helland, Ellen Tangerås Hagen, Shahnaz Norozi, Unni Skogland Nesse, Sverre Fluge, Anbjørg Tove Vattedal, Kitty Fremmersvik, Gunn Evy Gangdal Mehammer, Tove Alsaker, Aud Lillian Nesse, Anne Kathrine Aarreberg Nordstrøm,  Hanne-Berit Alexandra Digre, Ida Roelfien HogenEsch, Bente Røsdal, Heidi Botnen Akselsen, Torill Kaldefoss, Gunn Synnøve Høyland og Borghild Aubert. Framme f.v.: Kåre Gaard Hjelmervik, Eli Hivand, Linda Halsnes Aarvik og Marit Elise Arna Nævdal. Foto: Eirik Dankel


ALLE 25-ÅRSJUBILANTAR:

Akselsen, Heidi Botnen

Almås, Kjetil

Alsaker, Tove

Andreassen, Geir

Ask, Knut Morten

Aubert, Borghild

Balchen, Christian Andre

Bjørhovde, Bjørn Sigurd Tjelle

Bjørknes, Merete Ingeborg

Digre, Hanne-Berit Alexandra

Eriksen, Elisabeth

Ersland, Marit

Fjeldsbø, Bjørn Arild

Fluge, Sverre

Fremmersvik, Kitty

Grasdal, Eivind

Gullichsen-Larsen, Bjørn Ole

Günther, Bodo Erhardt

Hagen, Ellen Tangerås

Helland, Kristi

Helland, Rune

Hivand, Eli

Hjelmervik, Kåre Gaard

HogenEsch, Roelfien Ida

Høyland, Gunn Synnøve

Jamne, Dag Inge

Kaldefoss, Torill

Langeland, Ingrid

Larsen, Kjell Arne Olderkjær

Madtsen, Marit

Mehammer, Gunn Evy Gangdal

Meland, Esther

Melkeraaen, Bjørg Melve

Nesse, Aud Lillian

Nesse, Unni Skogland

Nordli, Elisabeth

Nordstrøm, Anne Kathrine Aarreberg

Norozi, Shahnaz

Nævdal, Marit Elise Arna

Rein, Ingrid Barbara Thormodsen

Reksten, Alf Stolt-Nielsen

Røsdal, Bente

Siqveland, Torunn

Stave, Torgeir

Teigen, Hanna Gurine

Teigen, Janhild

Tjøsvold, Kari Elin

Vattedal, Anbjørg Tove

Veseth, Gunnar

Vikre, Olav

Westergaard, Bjørn Gudvin

Østebøvik, Siv Gunhild

Åkre, Anita

Aarvik, Linda Halsnes

 

40-ÅRSJUBILANTAR:

Eilertsen, Rigmor

Jordal, Annlaug

Jordbrekk, Karin

Kaldestad, Stein Bjarte

Lien, Lillian Sofie Birkenes

Nesheim, Torild Iren

Nygård, Monika