Fekk pris etter internasjonalt forskningsbidrag

Yngve Sønnesyn Willmann har fått Norsk barnelegeforening sin pris for beste vitskaplege føredrag. Tema var eit unikt bidrag til internasjonal forsking på eit svært sjeldan syndrom.

test

Willmann er lege og i gang med spesialistutdanning innan barnesjukdommar ved barneavdelinga i Helse Fonna. Det var under Norsk barnelegeforening sitt årlege vårmøte han fekk tildelt prisen.

– Du får maks åtte minutt til å presenterer noko forskingsrelatert og så blir du vurdert ut i frå visse kriterie. Det går både på det faglege innhaldet, kor godt det er formidla og nytteverdien for tilhøyrarane, forklarar Willmann, som seier det var ekstra stas å få prisen under Norsk barnelegeforenings 100-årsjubileum.

Prisen er for meg eit bevis på at også små fagmiljø kan gi viktige bidrag til internasjonal forsking

Yngve Sønnesyn Willman, lege i spesialisering
 

Han fortalte om korleis barneavdelinga ved Helse Fonna har bidratt i eit internasjonalt forskingsprosjekt som har klart å finne ut kva genmutasjon som ligg til grunn for eit svært sjeldan syndrom.

– Det er berre 14 kjente tilfelle av personar med dette syndromet i heile verda, seier Yngve Sønnesyn Willmann.

Han er stolt over å vunne prisen, men vil først og fremst fremme fagmiljøet ved barneavdelinga.

– Prisen er for meg eit bevis på at også små fagmiljø kan gi viktige bidrag til internasjonal forsking. Vi er ni overlegar og sju legar i spesialisering her i barneavdelinga ved Haugesund sjukehus. Det gjer at vi jobbar tett og får eit veldig godt arbeidsmiljø, seier Willmann.