Får 20 millionar til å teste ny medisin mot demens

Overlege Arvid Rongve i Helse Fonna er ein internasjonalt leiande demensforskar. No får ein nasjonal studie han leiar 20 millionar kroner for å sjå om eksisterande medisinar kan ha effekt på demenstypen DLB.

– Dette var full klaff, seier Rongve sjølv om søknaden som i dag ga studien hans 20 millionar kroner. Det er KLINBEFORSK som har tildelt midlane.  

Ser vi effekt av desse medisinane, kan dei bli godkjente mot lewybody-demens

Arvid Rongve, forskar
 

–  Denne tildelinga betyr at vi har nok midlar til å sette i gang studien så snart vi har dei nødvendige godkjenningane på plass, seier han.
 
Arvid Rongve er psykiater og har forska på demenssjukdom i ei årrekke. I denne studien skal pasientar med tidleg lewybody-demens få medisinar som forskarane håpar skal vise seg å kunne betre symptom og forseinke sjukdomsutviklinga.  

–  Det fins i dag ingen godkjent medisin som kan dempe symptom eller kurere lewybody-demens. Dersom vi ser effekt av desse medisinane, vil det kunne føre til at dei blir godkjente for bruk mot denne sjukdomen, seier Rongve.  

Dette er DLB

  • Lewy body demens (DLB) er ein demenstype som gir parkinson-liknande symptom
  • Personen får ofte synsforstyrringar og hallusinasjonar
  • Ein reknar med at 10-15 prosent av dei som får demens har denne typen
  • Det fins ingen godkjent medisin som betrar eller kurerer DLB.

 

Medisinane dei skal teste i studien heiter Ambroxol og Nilvadipine og er godkjente legemiddel for andre indikasjonar. Den eine pasientgruppa vil få placebo, altså narremedisin, den andre gruppa vil få ambroxol og den tredje gruppa vil få Ambroxol og Nilvadipine i kombinasjon.  

–  Pasientane vil få behandling i eitt år, og i denne perioden blir dei nøye overvåka med tanke på effekt og bieffekt, forklarar Rongve.  

Effekten av medisinane blir vurdert ut i frå etablerte kriterier for å måle symptom og sjukdomsutvikling.  

Rongve håpar dei kan vere i gang med studien hausten 2020.