Er klare for fleire operasjonar

Klinikkoverlege Helge Espelid og kollegaene hans er no klare for å auka talet på operasjonar att. For å få unna køen ber dei pasientane om å møta opp som avtalt, eller gje beskjed om dei ikkje kan komma.


​- Køane har auka dei siste vekene i samband med koronatiltaka, og vi ser fram til å behandla endå fleire pasientar att. Eg er glad for at dei som har behov for det no får høve til å gjennomføra operasjonane sine, seier klinikkoverlege Helge Espelid ved kirurgisk avdeling på Haugesund sjukehus.

Nett - Helge Espelid og Maria-Linn Johansen Kalvatn  - april 2020 - foto Eirik Dankel_1.jpg

Klinikkoverlege Helge Espelid og sjukepleiar Maria-Linn Johansen Kalvatn har ein hektisk periode framfor seg no når dei skal ta imot fleire pasientar som står i lø for operasjon. 

Foto: Eirik Dankel

Lange køar

Dei siste vekene har vore unormalt rolege, og eigentleg nokså merkelege for dei tilsette på avdelinga. For medan heile Helse Fonna har vore i korona-beredskap, har køane blitt lenger og lenger. Frå og med måndag blir aktiviteten auka gradvis, noko Espelid er glad for. Men han understrekar at det er svært viktig at pasientane møter opp til timane sine, eller gir beskjed om dei ikkje kjem.

- Me ventar eit stort arbeidspress framover, det må til for å få unna køen. Nettopp difor er det viktig at pasientane møter opp som avtalt, eller gir beskjed om dei ikkje kjem, slik at vi kan kalle inn andre. Ingenting er verre enn å sitja der utan pasient til planlagt operasjon, seier Espelid, som forsikrar at det er trygt å komma til sjukehuset.

 

Ekstra smitte-tiltak

- Vi har iverksett ei rekkje tiltak, så pasientane kan vera sikre på at det ikkje er noko fare for å bli smitta når ein kjem til behandling, seier Espelid.

Blant tiltaka som er innført er at alle som skal til poliklinisk behandling får tilsendt ein SMS på førehand med informasjon, og dei som skal til operasjon blir oppringt i forkant. I tillegg er det større avstand mellom stolane på venteromma, og tometersregel i ventesoner. Sidan det er besøksforbod og strengare adgangskontroll på sjukehusa under koronapandemien, vert det oppmoda om at ein avgrensar talet på kor mange som hentar og bringer pasientar.

-Helst vil vi at pasientane kjem åleine, men i nokre tilfelle må dei ha med seg pårørande. Då ber vi om at dei berre har ein person med seg. Og så er det viktig at ein møter så presis som mogeleg, og ikkje for tidleg, slik at vi unngår at det hopar seg opp med folk i ventesonene, understrekar klinikkdirektør Kjersti Tollaksen ved kirurgisk klinikk.

I likskap med Espelid er ho glad for at dei no kan ta opp att meir normal aktivitet.

- No vil vi at dei som har behov for behandling i spesialisthelsetenesta skal få det. Og nettopp difor er det viktig at folk møter til timane sine, eller melder frå dersom de vil utsetja behandlinga, slik at vi får unna mest mogeleg av køen, seier Tollaksen.