HELSENORGE

Blir ny administrasjonssjef

Aud Gunn Løklingholm vert Helse Fonna sin nye administrasjonssjef.

49-åringen frå Mosterhamn på Bømlo kjem frå stillinga som konstituert rådmann i Bømlo kommune. Ho er utdanna jurist frå Universitetet i Bergen og starta sin karriere som helse- og sosialsjef i Gulen kommune, før ho vart organisasjonssjef i Bømlo kommune i 2007. Sidan 2010 har ho også vore assisterande rådmann. Løklingholm vart konstituert rådmann i Bømlo kommune hausten 2019 og skal vera det fram til ho tek til i stillinga som administrasjonssjef i Helse Fonna den 1. september. 

- Eg såg Helse Fonna si utlysing etter administrasjonssjef, og etter 13 år i ulike roller i Bømlo kommune, fann eg ut at det kunne verta spanande med nye utfordringar og søkte på stillinga. Eg har litt kjennskap til Helse Fonna frå tidlegare etter å ha vore med i samhandlingsutvalet nokre år, og gler meg til å bli kjend med nye kollegaer og ta fatt på spanande oppgåver i helseføretaket, forklarar Løklingholm.

løklingholm.jpg

I LEIARGRUPPA: Aud Gunn Løklingholm kjem frå stillinga som konst. rådmann på Bømlo, og blir frå 1. september ein del av toppleiargruppa i Helse Fonna.

Det melde seg heile 26 søkjarar til stillinga. Administrasjonssjefen sitt ansvarsområde inkluderer overordna administrative oppgåver knytt til føretaksleiinga og vil ha ei sentral rolle i arbeidet med å utvikla føretaket. Administrasjonssjefen har administrerande direktør som sin næraste overordna og vil vera ein del av toppleiargruppa i Helse Fonna.

Adm. dir. Olav Klausen er nøgd med både breidda og kvaliteten på søkjarlista, og med kandidaten som til slutt vart vald.

- Vi hadde mange gode søkjarar å velja i, og etter fleire intervjurundar har vi landa på ein svært godt kvalifisert kandidat, med brei erfaring frå offentleg verksemd. Eg ønskjer Aud Gunn Løklingholm velkommen som leiar og medlem i toppleiargruppa i Helse Fonna, seier Klausen.