- Livskvalitet kan ikkje målast i kilo

Dei siste åra har sjukepleiar Vigdis Dagsland undersøkt livskvalitet i samband med fedmeoperasjon. Det ho fann ut er at det ikkje er talet på vekta som har noko å seie for livskvaliteten til pasientane sine.
Vigdis Dagsland har studert samanheng mellom livskvalitet og fedmeoperasjon. (Foto: Eirik Dankel)
Vigdis Dagsland har studert samanheng mellom livskvalitet og fedmeoperasjon.

Funna finn du i den ferske masteroppgåva hennar. Studiet tok ho i tillegg til å jobbe fulltid med stomi- og fedmepasientar ved 4 Vest i Haugesund.

– Mye arbeid, og mye gøy, summerer ho opp, så tusen takk til kirurgisk klinikk, ved funksjonsleder Bodhild Håkull, som la til rette for at eg kunne gjere dette.

Tok med seg ein teori frå kvardagen


Pasientar som tar fedmeoperasjon er ein stor del av arbeidskvardagen til Vigdis. Difor fall det seg naturleg å skrive om temaet.

– Eg gjekk inn i arbeidet med ein teori om at livskvalitet etter fedmeoperasjon eigentleg ikkje handlar om kilo som blir borte. Det ser eg ofte når eg er på jobb.

Det stemte bra. Konklusjonen etter studien hennar var «fedmespesifikk livskvalitet har ein sammenheng med vekttap, men generell livskvalitet er ikkje det».

  • Les samandrag av oppgåva nedst i saka

Skape god livskvalitet og helse


Funna kan dei bruke vidare i klinikken. For Vigdis betyr det at ho og kollegaene gir pasientane realistiske og gode forventingar før og etter fedmeoperasjon.

– Når vi veit dette kan vi velje å legge større vekt på andre ting enn talet på vekta når pasientar er inne på kontroll. Vi kan snakke meir om kva som gir dei livskvalitet. Vi kan jobbe med eit skifte for pasientane, der målet deira ikkje er å bli tynn, det er helsa som er det viktigaste. Men, eg skjønar at det å sjå bra ut i bikini er viktig for dei unge pasientane våre, seier Vigdis og smilar.

No tek ho med seg arbeidet sitt til London, der ho i august skal presentere funna sine med ein poster under kongressen IFSO, verdenskongress for bariatrisk kirurgi.

Les samandrag

Les samandraget frå oppgåva.

Bakgrunn: Antall mennesker som har utviklet en fedmetilstand øker stadig i Norge, som i resten av verden. Fedmekirurgi er blitt en vanlig behandlingsform ved sjuklig overvekt.

Denne behandlingens positive innflytelse på livskvalitet er nå godt dokumentert. Den internasjonale foreningen for bariatrisk og metabolsk kirurgi (International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders, IFSO) hevder at vekttap har en fordelaktig påvirkning av livskvaliteten etter fedmekirurgi som er direkte proporsjonal med mengde vekt tapt etter operasjonen. Studien ønsket å undersøke denne uttalelsen.

Teoretisk rammeverk: Verdens helseorganisasjons (WHO) definisjon på helse og livskvalitet er benyttet.

Metode: En longitudinell kohort studie ble utført ved Kirurgisk klinikk, Gastrokirurgisk Seksjon ved Haugesund Sjukehus mellom 2007 og 2013. Livskvalitet ble målt gjennomsnittlig 4 år etter operasjonen med generisk skjema, RAND-36, og fedmespesifikke skjemaer; IWQoL-Lite og PROSURG. I tillegg ble angst og depresjon målt med HADS. 267 respondenter samtykket til å delta, hvor 206 besvarte det nettbaserte spørreskjemaet, som gir en svarprosent på 77. Hierarkisk multippel regresjon ble brukt til å beregne grupper av variabler (tid siden operasjonen, pasientegenskaper, sosio-økonomi, pre-operativ komorbiditet, post-operative komplikasjoner, opplevd livskriser og vekttap) og assosiasjon med livskvalitet.

Resultater: Generell helse, RAND-36 var under normen for den Norske befolkning gjennomsnittlig 4 år etter operasjonen. Den fedmespesifikke (IWQoL-Lite) livskvaliteten var høy og respondentene var stort sett fornøyd med resultatet etter operasjonen (PROSURG).

HADS indikerte liten grad av problemer med angst og depresjon. Fysisk livskvalitet (PCS) var assosiert med sosio-økonomi, pre-operativ komorbiditet og kirurgiske komplikasjoner. Mental livskvalitet (MCS) var assosiert med de sammen grnppene, samt opplevd livskriser. IWQoL-Lite og PROSURG var assosiert med vekttap etter operasjonen.

Konklusjon: Studiet viste at fedmespesifikk livskvalitet har en sammenheng med vekttap, men generell livskvalitet er ikke det.

Nøkkelord: bariatrisk kirurgi, livskvalitet, RAND-36, IWQoL-Lite, HADS