Mine timar

Logg inn for å sjå timeavtalane dine på nett. Hugs også å lese innkallingsbrevet du har fått for meir informasjon om timen og eventuelle førebuingar du må gjere. 

Logg inn for å sjå dine timeavtalar

Endre/utsette timen

«Om alle møter til timen sin vil ventetida bli kortare». Hugs at endring eller utsetting av timen din kan forlenge ventetida. Når du får time i sjukehus er mange fagpersonar sett av til deg og din behandling. Det krev grundig planlegging. Vi ber deg derfor å møte til oppsett time så langt det lar seg gjere.

Logg inn på helsenorge.no for sjå dine timeavtalar eller for å be om nytt tidspunkt.

Når får eg time?

Ofte veit du at du skal til sjukehus, men har ikkje fått time. Innan 10 virkedagar vil ein lege hos oss vurdere tilvisninga frå fastlegen din og vurdert kor raskt du må ha time. Dei sjukaste får hjelp først. Dersom du opplev ei forverring av tilstanden din må du kontakte fastlegen din.

Når har eg time?

Du kan logge deg inn på helsenorge.no for å sjå timane dine.

Når får eg kontrolltime?

Nokre pasientar får beskjed om at dei må komme tilbake for kontrolltime på eit seinare tidspunkt. Sjølv om legen har sagt at du skal ha kontroll om for eksempel 6 månadar, kan det ta lenger tid før du får den faktiske innkallinga med dato og klokkeslett for kontrolltimen din. Dersom du har venta lenge på kontrolltime på sjukehuset eller opplever ei forverring av tilstanden din, bør du ta kontakt med fastlegen din som kan vurdere om du bør få time til kontroll raskare.

 

Vanlege spørsmål og førebuing til time

Barne poliklinikk

Dersom du har spørsmål angåande insulinpumpe, må du henvende deg til Behandlingshjelpemidler på tlf 52 73 46 50.
 

Nevrologisk poliklinikk

EEG – undersøking

Når du møter til undersøkinga må du ha ete godt på førehand og ha nyvaska hår utan hårprodukt. Vi anbefaler at barn kun tar med seg ein forelder og ingen sysken. Det er fordi du skal vere rolig under undersøkinga. Det skal ikkje gjere vondt og varer ein time.

Korleis foregår ei EEG-undersøking

Geriatrisk poliklinikk

Endring av medisiner før timen

 • Marevan skal du ikkje bruke dei siste fem døgna før timen.
 • Serequel skal du ikkje bruke dei siste 2 døgna før timen.
 • Brukar du Albyl-E kan du fortsette på denne medisinen før timen.

Dersom du vil klage på førarkortvurdering må du ta kontakt med Fylkesmannen.

 

Gastromedisinsk poliklinikk

Gastroskopi: Du skal faste før gastroskopi. Du finn meir detaljert informasjon i innkallingsbrevet ditt. Det er viktig at du les nøye gjennom innkallingsbrevet. Der vil du lese om kva for førebuingar du må gjere for at vi skal kunne gjennomføre undersøkinga.

Du kan også logge inn på helsenorge.no og lese innkallingsbrevet ditt der.

Korleis foregår ei gastroskopiundersøking

Koloskopi: Ved koloskopi må du gjennomføre ei tømming. Du finn meir detaljert informasjon i innkallingsbrevet ditt. Det er viktig at du les nøye gjennom innkallingsbrevet ditt. Der vil du lese om kva for førebuingar du må gjere for at vi skal kunne gjennomføre undersøkinga.

Du kan også logge inn på helsenorge.no og lese innkallingsbrevet ditt der.

Korleise foregår ei koloskopiundersøking 
 

Habiliteringspoliklinikk

Førespurnad om kopi av pasientjournal må sendas til aktuell avdeling med samtykke frå pasient.
 

Hjerte poliklinikk

EKG-måling

Når du skal ta ein EKG-måling må ein inn til to timar på poliklinikken. Den første timen sett vi på EKG-målaren. På den andre timen koplar vi den av. Du må betale for begge timane.

Når svaret på målinga er klar blir det sendt til henvisande lege. Det vil sei den legen som bestilte målinga.

Dersom du har spørsmål eller lurar på noko i forhold til epikrisen din kan du kontakte fastlege. Fastlegen kan forklare og gå gjennom epikrisen saman med deg.

Medisinsk poliklinikk

 Legen ringer deg om det er funn på prøvene du har tatt.
 

Nyre poliklinikk

Angåande blodprøvar.  Detaljert informasjon finn du innkallingsbrevet ditt. Det er viktig at du les nøye gjennom innkallingsbrevet. Der vil du lese om kva for førebuingar du må gjere for at vi skal kunne gjennomføre undersøkinga.

Du kan også logge inn på helsenorge.no og lese innkallingsbrevet ditt der.  
 

Brystdiagnostisk senter

Sting skal fjernast hos fastlege.
 

Dagkirurgisk enhet

Urinlekkasje 
Operasjonen vart utført i full narkose. Du må derfor møte fastande. Du kan reise heim same dag

Etter operasjonen bør ein ikkje ha samleie dei første 4 vekene. Sjukmelding er vanlegvis 1 veke. Dersom du har fysisk tungt og krevjande arbeid kan sjukmeldingstida bli lengre. Du kan ta kontakt med fastlege for å forlenge sjukmelding.
NEAS, Hysteroskopi
Operasjonen blir utført i full narkose. Du må møte fastande. Du kan reise heim same dag.

Det er vanleg med utflod dei første 4-6 vekene etter operasjon. Utfloden er ofte brunleg og kan lukte litt. Du kan også få feber 1-3 dagane. Du vil få smertestillande etter behov når du er på sjukehuset, i tillegg til resept.

Ein bør unngå samleie, karbad og bading i badebasseng til utfloden er normal. Sjukmeldingstida er vanlegvis mellom 3-7 dagar.

 

Konisering

Operasjonen blir utført i full narkose. Du må møte fastande. Du kan reise heim same dag.

Ein har lite eller ingen smerter etter operasjonen, men ein kan oppleve blødninger og utflod nokre veker etter operasjon. Kraftig bløding kan ein ha i ca 10 dagar etter inngrepet. Du bør ikkje løfte meir enn 5-10kg eller trening for hardt dei første 1-2 vekene. Unngå samleie, bruk av tampong, karbad og bading i basseng dei første 3-4 vekene eller så lenge du har blødningar.  

Meir informasjon om konisering

 

Operasjoner i mage-tarm (gastro) 

Operasjon vart utført med laparaskopisk teknikk også kalt kikholsmetode. Det vart gjort i full narkose. Du må møte fastande. På operasjonsdagen må du ha med deg ein pårørande.

Etter operasjonen må du ligge på oppvakningen i 2-3 timar før du får reise heim. Pasientar som har lengre reiseveg enn 30 minuttar må overnatte på hotell som sjukehuset har eigen avtale med.

Ein kan oppleve smerte eller ubehag i mage-og skulderområde i nokre dagar etterpå. Det kjem ofte av gassen som vert sett inn i bukhola under operasjonen. Dei første 1-3 dagane er det vanleg å kunne få 38.0 – 38.5 i feber. Du vil få smertestillande etter behov når du er på sjukehuset, i tillegg til resept når du reiser heim.

Du kan vere i fysisk aktivitet etter operasjonen, men du bør ta det med ro dei første 1-2 dagane og heller auke aktiviteten etterkvart. Sjukmeldingstida er til vanleg 2-3 veker men kan variere ut frå kva type arbeid du har.

Brokkoperasjon

Operasjon vart utført som open kirurgi i full narkose. Du må møte fastande. Du kan reise heim same dag.

Du kan oppleve smerte og ubehag i dagane etter operasjonen. Dag 1 og 2 er ofte verst. Du vil få smertestillande etter behov når du er på sjukehuset, i tillegg til resept. Sjukmeldingstida er vanlegvis 2-3 veker men kan varierer ut frå kva type arbeid du har.

Meir informasjon om navlebrokk

Meir informasjon om lyskebrokk hos vaksen

Meir informasjon om arrbrokk


Hemoroideoperasjon

Hemoroideoperasjon kan utføres med lokalbedøving eller i full narkose. Det kjem an på om ein nyttar HAL eller HAL/RAR metoden. Du må møte fastande uansett kva for ei metode/bedøving som velges. Metoden HAL/RAR utføres alltid i full narkose.

Du kan oppleve smerter og ubehag dei første dagane etter operasjon . Dag 1 og 2 er ofte verst. Du vil få smertestillende etter behov når du er på sjukehuset, i tillegg til resept. Sjukmeldingstida ved kirurgisk fjerning av hemoroider er vanlegvis 2-4 veker. Sjukmeldingstida etter HAL/RAR er vanlegvis 1-2 veker.

Meir informasjon om hemoroider og behandling

Gynekologisk poliklinikk

Kan eg møte til time dersom eg har menstruasjon? 
Du kan trygt møte til time sjølv om du har menstruasjon. Det er kun om du skal ta celleprøve du må ombestille timen.

Har du spørsmål til undersøkinga?
Du vil finne meir detaljert informasjon i innkallingsbrevet ditt. Det er viktig at du les nøye gjennom innkallingsbrevet ditt. Der vil du lese om kva for førebuingar du må gjere for at vi skal kunne gjennomføre undersøkinga.

Gravid med blødning? 
Ta kontakt med lege eller legevakt

Urologisk poliklinikk

Du treng ikkje å faste til undersøkingar på urologisk poliklinikk.

Du kan køyre bil etterpå.

Ingen undersøkingar tar meir enn ca 30 minutt.

Du vil finne meir detaljert informasjon i innkallingsbrevet ditt. Det er viktig at du les nøye gjennom innkallingsbrevet ditt. Der vil du lese om kva for førebuingar du må gjere for at vi skal kunne gjennomføre undersøkinga.

Ortopedisk poliklinikk

Spørsmål om spesialisterklæring
Ei spesialisterklæring er ein medisinsk dokumentasjon. Det vil sei at de er ein spesialist som uttalar seg om ein medisinske situasjonen. Dersom du treng ei spesialisterklæring er det Nav eller forsikringsselskapet som må søke om det. Du vil ikkje få det ved å sjølv kontakte sjukehuset.

Bekreftelse når ein skal fly
Dersom du har fått satt inn plate eller skruer etter operasjon treng du ikkje noko bekreftelse fra sjukehuset når du skal fly. Du treng heller ikkje bekreftelse dersom du brukar protese.

Spørsmål om Gips
Merkar du at det er noko feil med gipsen, for eksempel at den er for stram eller har blitt for laus må du ta kontakt med sjukehuset.

Tegn på at gipsen er for stram kan vere at du bli hoven og blå på fingre eller tær. Det vil ofte gjere veldig vondt. Du kan også føle deg nummen og merke at det er vanskeleg å bevege fingre eller tær. Dersom du opplev ein eller fleire av desse symptoma må du ta kontakt med sjukehuset med ein gang. Det er viktig at ein prøver å halde det skadde område høgt.

Dette kan du sjølv gjøre for å løsne gipsen før du kjem til sjukehuset
Dersom du har fått kalkgips eller elastisk bind på armen eller foten kan du prøve å ta bindet av og feste det på nytt. Du kan også prøve å klippe det heilt av, eller bare der kor det strammer mest. Prøv å surr rundt nytt bind eller noko anna som du har tilgjengeleg.
Har du kunstgips på foten eller armen kan du klippe opp gipsen heilt eller delvis der kor den er blitt mjuk. Prøv å surr elastisk bind eller noko anna som du har tilgjengeleg passe stramt rundt.   

Opningstid
Opningstida på ortopedisk poliklinikk er mandag til fredag klokken 08.00-19.00. Har du problem med gipsen kan du møte hos oss i opningstida dersom du har moglegheit til det. Opplev du problem med gips utanom desse tidspunkta kan du enten kontakte sjukehuset på telefon eller møte opp på skadepoliklikken slik at nokon får sjå på gipsen. Når ein møter på skadepoliklinikken utanom opningstidene kan det hende at du må vente litt før ein lege eller sjukepleier kan sjå på gipsen din.

Krykker
Sjukehuset selg ikke eller lånar ut krykker, rullestol eller rulator. Du kan låne utstyr når du er på sjukehuset, du kan ikkje ta noko med deg heim.

    

Øyre-nase-hals poliklinikk

Har du blødning etter fjerning av mandler – ring 113

Spørsmål om høyreapparatet 
Dersom det er noko gale med høyreapparatet ditt kan du levera det inn i skranken ved øyre-nase-hals.  Ein audiograf vil i løpet av dei neste dagane sjå om dei kan ordne høyreapparatet. Audiografen vil ringe deg når reparasjonen er utført. Du kan hente høyreapparatet i skranken kor du leverte det inn. Nokre gonger må apparatet videresendast til leverandør for reperasjon. Audiografen vil informere deg dersom apparatet blir sendt vidare. Det vil ta mellom 2-4 veker før du får høyreapparatet tilbake. Det vil bli sendt heim til deg posten.

Meir informasjon om høyreapparat

Spørsmål om undersøkingar
Dersom du skal ha operasjoner i narkose tar vi kontakt mede deg  Vi kontakt med deg to dagar før operasjon for å gi deg meir informasjon.
 

Øye poliklinikk

Drypping av auge
Ein veit ikkje alltid om det vil bli brukt dråper på augene dine når du skal til time på øyepoliklinikken, men ofte vart det brukt. På diabeteskontroller vil ein alltid bli drypt. Droper utvidar pupillane. Det gjer at ein kan sjå uklart og bli lyssky i etterkant. Det anbefalast ikkje å køyre eigen bil etter desse timane. Dersom du velger å køyre sjølv må du rekne med å måtte vente ei stund før du kan køyre heim. Kor lenge dropene påvirkar synet kan variere frå person til person.  

Har barn rett på reservebriller?  
Barn har ikkje rett på reservebriller, men vi kan anbefale å ta vare på gamle briller når du får nye.

Kvifor får ikkje barn dekning for briller? 
Det er strenge krav for refusjon. Barnet må sjå dårligare enn +/-5 og ha skjeling eller anna diagnose. Om legen ikkje har kryssa av for desse, får ein ikkje refusjon.

Eg har ikkje fått ny brilleseddel 
Dersom brilleseddelen er nyare enn 1 år kan den skrivast ut og sendas til deg. Dersom brilleseddelen er eldre enn 1 år og du ventar på time, kan barn over ti år gå til optikar. Ein treng ikkje augelegetime.

Diabetes
Når du har diabetes skal du ha augeundersøking kvart halvanna år. Dette gjeld både for diabetes type 1 og 2. Diabetes påverkar netthinna sine blodkar som vidare kan vere med på å endre og true syne ditt. Dei fleste diabetikarar opplev endring på netthinna etter om lag 10 - 15 år. Det kan skjer endringar på augene før ein merkar det på synet. Det er derfor viktig å følgje opp augekontrollane sjølv om ein har normalt syn.

God blodsukkerkontroll er med på å forhindre augesjukdom. Hugs at dersom du skal skifte briller bør du gjere det når blodtrykket har vore godt regulert i nokre veker. Viss du er gravid og har diabetes skal du på kontroll kvar tredje månad gjennom heile svangerskapet.

Grå stær operasjon
For å kunne få tilbod om kataraktoperasjon på sjukehuset må du ha ei tilvising. Du kan tilvisast enten frå ein privat augelege, fastlegen din eller ein optikar. Viss ein privat augelege tilvisar deg vil du bli satt opp direkte til operasjon. På operasjonsdagen skal du møte i 2 etasje på sjukehuset på dagkirurgisk avdeling. Før operasjonen må du hugse å bestille 1 dagskontroll sjå augelegen som har tilvist deg. Om tilvisinga kjem fra ein optikar eller frå fastlegen din vil du få ein time hos augelege på sjukehuset før du blir satt opp til operasjon. Dagen etter operasjon vil du få 1 dagskontroll på augepoliklinikken.

Før operasjonen sender vi deg eit skjema kor du skal skrive ned kva for medisiner du brukar. Dette skjema tek du med deg og lever på den første timen du skal på. Det kan vere operasjonsdagen er din første time.  Du treng ikkje informere oss om medisiner du brukar før du lever skjema til oss. Du treng heller ikkje slutte med blodfortynnande medisiner før operasjonane.

Før du skal opererast skal du dryppe augene dine med to ulike dråpar. Du skal dryppe med Spersadex med kloramfenikol 5 gonger om dagen og Nevanac 3 gonger dagleg. Dette skal du gjere 2 dagar før operasjonen og i 3 veker etter operasjonen. Før første operasjonen drypp du begge augene. Det er fordi det kan skjer endringar i kva for eit auge vi opererer først. Før andre operasjon drypp du kun det auge som ikkje er operert. Du kan drypp augene same dag som du skal til operasjon. Det er augelege på sjukehuset som skriv ut resept på augedråpene.

Vi opererar kun eit auge om gongen med ca 2 vekers mellomrom. Dette er for å gjere det tryggast mogleg for pasienten dersom det skulle oppstå komplikasjonar. Operasjonsdagane for grå stær er mandag, tysdag og onsdag.

Sjølve operasjonen tar 10-15 minutt men du vere på sjukehuset i 2-3 timar. På operasjonsdagen vil du først få informasjon om kva som skal skje dei neste timane. Etter samtalen får du nokre dropar på augene som gjer pupillane dine store.  Det tar ca 30minutt. Når du er ferdig med operasjonen vil du få tid til å slappe litt av. Før du får reise heim vil du få meir informasjon om blant anna korleis du skal drypp augene dei neste vekene.

Du skal byrje å dryppe det opererte auge 3 timar etter operasjonen. Når du drypp med ulike droper er det lurt å gjere det med 10 minutt mellomrom slik at du ikkje skylje vekk den første dropen.

Grå stær operasjon i narkose blir kun gjort dersom pasientar har utfordringar som gjer at dei ikkje klarar å ligg stille.

Dagkirurgisk avdeling, Odda

Meir detaljert informasjon om fasting finn du i innkallingsbrevet ditt.
 

Kirurgisk poliklinikk, Odda

Sting

Har du ikkje fått beskjed om å fjerne stinga ved sjukehuset, må du gå til fastlegen for å fjerne dei.
Skal du fjerne sting ved sjukehuset kan du møte mellom klokka 9.00-10.00 på poliklinikken. 

Skal eg faste?

Du skal faste før:

 • Coloskopi 
 • Gastroskopi 
 • Alle operasjonar 
 

Kvinne/barn poliklinikk, Stord

Har du spørsmål om resept?

Ta kontakt med din fastlege.

Har du spørsmål til undersøking?

Meir detaljert informasjon finn du i innkallingsbrevet ditt.

Kan eg møte til time dersom eg har menstruasjon?

Det er kun pasienter som skal ta celleprøve som skal ombestille timen når dei har menstruasjon.

 

Medisinsk poliklinikk, Stord

Bronkoscopi

 • Faste frå klokka 24.00 kvelden før. 
 • Blodprøvar skal tas to timar før. 
 • Du skal ikkje ta korttidsverkande inhalasjonsmedisin dei siste 4 timane før undersøkinga. (eksempel på slik medisin: Airomir, Berotec, Bricanyl, Salbuvent og Atrovent).

Gastroscopi

 • Brukar du blodfortynnende medisin må du kontakte fastlege.
 • Brukar du Nexium eller anna syredempande medisiner må du slutte med det ei veke før undersøking, dette ved første gangs undersøking.
 • Dersom det skulle bli nødvendig med avslappende medisin kan du ikkje køyre bil resten av dagen.
 • Du må faste frå klokka 24.00 natt til undersøkinga.
 • Du kan drikke klare væsker ( vann, saft, te osv) inntil 4 timar før undersøkinga.

Coloscopi

 • Det vil alltid stå i innkallingsbrevet kva for eit tømningsmiddel du skal kjøpe. Dei skal følge pakningsvedlegget.
 • På undersøkelsesdagen anbefales det at du et ein lett frukost. 
 • Brukar du blodfortynnande medisin må du kontakte fastlege.
 • Dersom det skulle bli nødvendig med avslappende medisin kan du ikkje køyre bil resten av dagen.
 

Urologisk poliklinikk, Stord

 • Du treng ikkje å faste før undersøkingar på urologisk poliklinikk.
 • Du kan køyre bil etterpå.
 • Ingen undersøkelser tar meir enn ca 30 minutt.
 • Du vil finne meir detaljert informasjon i innkallingsbrevet ditt.


 
 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.