Mine timar

Logg inn for å sjå timeavtalane dine på nett. Hugs også å lese innkallingsbrevet du har fått for meir informasjon om timen og eventuelle førebuingar du må gjere. 

Logg inn for å sjå dine timeavtalar

Endre/utsette timen

«Om alle møter til timen sin, vil ventetida bli kortare». Hugs at endring/utsetting av timen din kan forlenge ventetida. Når du får time i sjukehus er mange fagpersonar sett av til deg og din behandling. Det krev grundig planlegging. Vi ber deg derfor til å møte til oppsett time så langt det lar seg gjere.

Når får eg time?

Ofte veit du at du skal til sjukehus, men har ikkje fått time. Ein lege hos oss har vurdert tilvisninga frå fastlegen din og vurdert kor raskt du må ha time. Dei sjukaste får hjelp først. Har du plager/ubehag som endrar seg, må du ta kontakt med fastlegen din.

Når har eg time?

Du kan logge deg inn på helsenorge.no for å sjekke timane dine.

Når får eg kontrolltime?

Nokre pasientar får beskjed om at dei må komme tilbake for kontrolltime på eit seinare tidspunkt. Sjølv om legen har sagt at du skal ha kontroll om for eksempel 6 månadar, kan det ta lenger tid før du får den faktiske innkallinga med dato og klokkeslett for kontrolltimen din. Dersom du har venta lenge på kontrolltime på sjukehuset eller opplever ei forverring av tilstanden din, bør du ta kontakt med fastlegen din som kan vurdere om du bør få time til kontroll raskare.

 

Vanlege spørsmål og førebuing til time

Barnepoliklinikk

Dersom du har spørsmål angåande insulinpumpe, må du henvende deg til Behandlingshjelpemidler på tlf 52 73 46 50.
 

Nevrologisk poliklinikk

EEG – undersøking: Spis godt på førehand, ha nyvaska hår utan hårprodukt. Det skal ikkje gjere vondt og varer ein time.
 

Geriatrisk poliklinikk

Seponering

 • Marevan skal seponeras fem døgn før timen.
 • Serequel skal seponeras 2 døgn før timen.
 • Du trenger ikkje å seponera Albyl-E før timen.
 • Klage på førarkortvurdering. Ved klage på førarkortvurdering må du kontakte Fylkesmannen.
 

Gastromedisinsk poliklinikk

Gastroskopi: Du skal faste før gastroskopi. Du finn meir detaljert informasjon i innkallingsbrevet ditt. 

Colonskopi: Ved colonskopi må du gjennomføre ei tømming. Du finn meir detaljert informasjon i innkallingsbrevet ditt.
 

Habiliteringspoliklinikk

Førespurnad om kopi av pasientjournal må sendes til aktuell avdeling med samtykke frå pasient.
 

Kardiologisk poliklinikk

 • Kva kostar det å ta uke registrering (EKG)? – 2 x takst, Betaling ved av- og påkobling
 • Kvar kan eg få svar på 24-timers EKG? Svar vil bli sendt til henvisende lege innan ca 3 uker.
 • Lurar du på noko i epikrisen din, kontakt din fastlege som kan forklare og gjennomgå epikrisen.
 

Medisinsk poliklinikk

 Legen ringer deg om det er funn på prøvene du har tatt.
 

Nyrepoliklinikk

Angåande blodBlodprøvar.  Detaljert informasjon finn du innkallingsbrevet ditt.
 

Brystdiagnostisk senter

Sting skal fjernes hos fastlege.
 

Dagkirurgisk enhet

Generelt om laprascopiske operasjoner: ​

 • Operasjonen utføres i full narkose
 • Du må vere fastande
 • Blødning kan forekomme
 • Smerter kan forekomme, dette kan evt. være irritasjonen fra gassen som fylles i bukhulen under operasjon. Kan ofte lindres med paracet, ibux og lignende smertestillende.
 • Vanleg med feber 38.0-38.5 det første døgnet /dagane
 • Samliv, sjukemelding og fysisk trening beror på inngrepets art og arbeid. Du vil få beskjed om dette ved heimreise
 • Sykemelding varierer fra 2-10 dagar
 • Du kan reise heim same dag
 • Operasjonen utføres i full narkose
 

Urinlekkasje 

 • Utføres i fullnarkose
 • Må være fastende
 • Sykemeldingstid er som oftest en uke. Har du tungt fysisk arbeid kan sykemeldingen være 2-3 uker
 • Unngå samleie i 4 uker
 • Du kan reise hjem samme dag
 

NEAS, Hysteroscopi

 • Utføres i full narkose
 • Må vere fastande
 • Pasienter som har utført NEAS behandling/operasjon får resept med smertestillende medisiner
 • Vanleg med feber 38.0-38.5 det første døgnet /dagane
 • Kan vere blødning dei første dagane
 • Vanleg med utflod 4-6 uker. Utfloden er brunlig og kan lukte litt
 • Sykemeldingstid 3-7 dager
 • Unngå samleie, karbad og bading i basseng til utfloden er normal 4-6 uker
 • Du kan reise hjem samme dag
 

Konisering

 • Utføres i full narkose
 • Må vere fastande
 • Lite eller ingen smerter etter operasjon
 • Kan ha blødning eller utflod eit par veker etter operasjonen
 • Kraftig blødning kan forekomme i ca 10 dager etter operasjonen
 • Sjukemeldingstid er 2-4 dagar
 • Må vere forsiktig med tunge løft og hard fysisk trening dei første 1-2 vekene
 • Unngå samleie, bruk av tampong, karbad og bading i basseng 3-4 veker eller så lenge du har blødning
 • Du kan reise heim samme dag
 

Operasjoner i mage-tarm (gastro) 

 • Utføres laprascopisk dvs kikkhullsoperasjon
 • Utføres i full narkose
 • Må vere fastande
 • Etter operasjon ligg du 2-3 timar på overvåkningen på dagkirurgen og får deretter reise heim
 • Pasientar med lengre reisevei enn 30 minutter må overnatte på Hotell Neptun i Haugesund (avtale med Helse Fonna)
 • Du må ha pårørande med deg
 • Smerter kan forekomme både i magen og i skuldre. Smertene i skuldrene kan evt. vere irritasjon fra gassen som fylles i bukhulen under operasjonen
 • Lindres med smertestillende, du får resept på smertestillende ved heimreise
 • Vanleg med feber 38,0-38,5 det første døgnet/dagene. Ingen restriksjoner på fysiske aktiviteter, men bør ta det med ro de første dagene
 • Sykemeldingstid vurderes individuelt etter yrke og arbeidsinnhold, vanleg med ca 2-3 veker sykemelding
 

Brokkoperasjon

 • Utføres som åpen kirurgi
 • Utføres i full narkose
 • Må vere fastande
 • Etter operasjonen ligg du på overvåkningen på dagkirurgen i ein time før du kan reise heim
 • Smerter kan forekomme og lindres med smertestillende. Du får resept på smertestillende ved heimreise
 • Sjukemeldingstid vurderes individuelt etter yrke og arbeidsinnhald, men det er vanleg med ca 2-3 veker.

Hemorride operasjoner

 • Ytre hemorroider utføres i lokal bedøvelse og full narkose
 • Indre hemorroide behandles med ein operasjonsmetode som kalles HAL eller både HAL/RAR og utføres i både lokal bedøvelse og full narkose (HAL/RAR utføres alltid i full narkose).
 • Må være fastande uansett kva slags bedøvelse som velges
 • Smerter kan forekomme og lindres med smertestillende som du får resept på ved heimreise
 • Sykemeldingstiden etter kirurgisk fjerning av hemorroide vil vere 2-4 uker
 • Sykemeldingstid etter HAL/RAR vil vere 1-2 veker
 

Krykker

 • Avlaste på krykker i ca 2 uker deretter delbelaste med 15/30 kg, de neste 4 uker.
 • Etter 6 uker får en kontrolltime ved kir.pol ortopedi, skal kunne belaste fult og forsiktig. Øke bøy i kneet til over 90 grader.
 • NB Ikke sitte på huk før det er gått 3 mnd. Menisken regnes da som grodd
 • 2 første uker kneet bøyes til 45 grader
 • Uke 2-4 kneet bøyes inntil 60 grader
 • 4-6 uker kneet bøyes inntil 90 grader
 • OBS får du låsninger i kneet, ta kontakt med kirurgisk poliklinikk
 • Resept: Resept, kontrolltime og sykemelding får pasienten med hjem etter operasjon
 • NB! Om mye smerter legger vi på Ice Band. Dette er en mansjett som vi legger isposer i. Denne skal pasienten bruke natt/dag i en uke eller så legen han syntes han har effekt av den.

Gynekologisk poliklinikk

Kan eg møte til time dersom eg har menstruasjon? 

Du kan trygt møte til time sjølv om du har menstruasjon. Det er kun om du skal ta celleprøve du må ombestille timen.

Har du spørsmål til undersøkinga?

Du vil finne meir detaljert informasjon i innkallingsbrevet ditt.

Gravid med blødning? 

Ta kontakt med lege eller legevakt
 

Urologisk poliklinikk

 • Du treng ikkje å faste til undersøkingar på urologisk poliklinikk.
 • Du kan kjøre bil etterpå.
 • Ingen undersøkelser tar meir enn ca 30 minutt.
 • Du vil finne meir detaljert informasjon i innkallingsbrevet ditt.
 

Ortopedisk poliklinikk

Anmodning om spesialisterklæring 

Anmodning om spesialisterklæring må komme frå NAV eller forsikringsselskap. Sjukehuset kan ikkje tildele timar til dette utan henvisning frå NAV eller forsikringsselskap.

Gips

Dersom gipsen er øydelagt eller stram kan du møte opp på poliklinikken i ordinær arbeidstid mellom klokka 8.00-15.30. 

Helger: Dersom mulig kan det vente til ordinær åpningstid mellom klokka 8.00-15.30, hvis ikkje møte opp direkte på skadepoliklinikken.

 

Øre-nese-hals poliklinikk

Opplev du blødning etter fjerning av mandler – ring 113


Spørsmål om høyreapparatet 

Høyreapparatet kan leveras inn i ekspedisjon ved ØNH-poliklinikken.  Audiograf vil ringe deg når reparasjonen er utført.

Spørsmål om undersøkingar

Operasjoner i narkose?  Vi ringer to dagar før operasjon for å gi deg meir informasjon.
 

Øyepoliklinikkk

Har barn rett på reservebriller?  

Barn har ikkje rett på reservebriller, men vi kan anbefale å ta vare på gamle briller når du får nye.


Kvifor får ikkje barn dekning for briller? 

Det er strenge krav for refusjon. Barnet må sjå dårligare enn +/-5 og ha skjeling eller anna diagnose. Om legen ikkje har kryssa av for desse, får ein ikkje refusjon.

Eg har ikkje fått ny brilleseddel 

Dersom brilleseddelen er nyare enn 1 år, kan den skrivas ut og sendas til deg. Dersom brilleseddelen er eldre enn 1 år og du ventar på time, kan barn over ti år gå til optikar. Ein treng ikkje øyelegetime.

 

Dagkirurgisk avdeling, Odda

Meir detaljert informasjon om fasting finn du i innkallingsbrevet ditt.
 

Kirurgisk poliklinikk, Odda

Sting

Har du ikkje fått beskjed om å fjerne stinga ved sjukehuset, må du gå til fastlegen for å fjerne dei.
Skal du fjerne sting ved sjukehuset kan du møte mellom klokka 9.00-10.00 på poliklinikken. 

Skal eg faste?

Du skal faste før:

 • Coloskopi 
 • Gastroskopi 
 • Alle operasjoner 
 

Kvinne/barn poliklinikk, Stord

Har du spørsmål om reseptar?

Ta kontakt med din fastlege.

Har du spørsmål til undersøking?

Meir detaljert informasjon finn du i innkallingsbrevet ditt.

Kan eg møte til time dersom eg har menstruasjon?

Det er kun pasienter som skal ta celleprøve som skal ombestille timen når dei har menstruasjon.

 

Medisinsk poliklinikk, Stord

Bronkoscopi

 • Faste fra klokka 24.00 kvelden før. 
 • Blodprøvar skal tas to timar før. 
 • Du skal ikkje ta korttidsverkande inhalasjonsmedisin dei siste 4 timane før undersøkinga. (eksempel på slik medisin: Airomir, Berotec, Bricanyl, Salbuvent og Atrovent).

Gastroscopi

 • Brukar du blodfortynnende medisin må du kontakte fastlege.
 • Brukar du Nexium eller anna syredempande medisiner må du slutte med det ei veke  før undersøking, dette ved første gangs undersøking.
 • Dersom det skulle bli nødvendig med avslappende medisin kan du ikkje kjøyre bil resten av dagen.
 • Du må faste frå klokka 24.00 natt til undersøkinga.
 • Du kan drikke klare væsker ( vann, saft, te osv) inntil 4 timar før undersøkinga.

Coloscopi

 • Det vil alltid stå i innkallingsbrevet hvilket tømningsmiddel du skal kjøpe. De skal følge pakningsvedlegget.
 • På undersøkelsesdagen anbefales det at du spiser ein lett frokost. 
 • Brukar du blodfortynnande medisin må du kontakte fastlege.
 • Dersom det skulle bli nødvendig med avslappende medisin kan du ikkje kjøyre bil resten av dagen.
 

Urologisk poliklinikk, Stord

 • Du treng ikkje å faste til undersøkingar på urologisk poliklinikk.
 • Du kan kjøre bil etterpå.
 • Ingen undersøkelser tar meir enn ca 30 minutt.
 • Du vil finne meir detaljert informasjon i innkallingsbrevet ditt.


 
 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.