Mine timar

Logg inn for å sjå timeavtalane dine på nett. Hugs også å lese innkallingsbrevet du har fått for meir informasjon om timen og eventuelle førebuingar du må gjere. 

Logg inn for å sjå dine timeavtalar

Endre/utsette timen

«Om alle møter til timen sin, vil ventetida bli kortare». Hugs at endring/utsetting av timen din kan forlenge ventetida. Når du får time i sjukehus er mange fagpersonar sett av til deg og din behandling. Det krev grundig planlegging. Vi ber deg derfor å møte til oppsett time så langt det lar seg gjere.

Når får eg time?

Ofte veit du at du skal til sjukehus, men har ikkje fått time. Innan 10 virkedagar vil ein lege hos oss vurdere tilvisninga frå fastlegen din og vurdert kor raskt du må ha time. Dei sjukaste får hjelp først. Har du plager/ubehag som endrar eller forverrer seg må du ta kontakt med fastlegen din.

Når har eg time?

Du kan logge deg inn på helsenorge.no for å sjå timane dine.

Når får eg kontrolltime?

Nokre pasientar får beskjed om at dei må komme tilbake for kontrolltime på eit seinare tidspunkt. Sjølv om legen har sagt at du skal ha kontroll om for eksempel 6 månadar, kan det ta lenger tid før du får den faktiske innkallinga med dato og klokkeslett for kontrolltimen din. Dersom du har venta lenge på kontrolltime på sjukehuset eller opplever ei forverring av tilstanden din, bør du ta kontakt med fastlegen din som kan vurdere om du bør få time til kontroll raskare.

 

Vanlege spørsmål og førebuing til time

Barnepoliklinikk

Dersom du har spørsmål angåande insulinpumpe, må du henvende deg til Behandlingshjelpemidler på tlf 52 73 46 50.
 

Nevrologisk poliklinikk

EEG – undersøking

Når du møter til undersøkinga må du ha ete godt på førehand og ha nyvaska hår utan hårprodukt. Vi anbefaler at barn kun tar med seg ein forelder og ingen sysken. Det er fordi du skal vere rolig under undersøkinga. Det skal ikkje gjere vondt og varer ein time.

Korleis foregår ei EEG-undersøking

Geriatrisk poliklinikk

Endring av medisiner før timen

 • Marevan skal du ikkje bruke dei siste fem døgna før timen.
 • Serequel skal du ikkje bruke dei siste 2 døgna før timen.
 • Brukar du Albyl-E kan du fortsette på denne medisinen før timen.

Dersom du vil klage på førarkortvurdering må du ta kontakt med Fylkesmannen.

 

Gastromedisinsk poliklinikk

Gastroskopi: Du skal faste før gastroskopi. Du finn meir detaljert informasjon i innkallingsbrevet ditt. Det er viktig at du les nøye gjennom innkallingsbrevet. Der vil du lese om kva for førebuingar du må gjere for at vi skal kunne gjennomføre undersøkinga.

Du kan også logge inn på helsenorge.no og lese innkallingsbrevet ditt der.

Korleis foregår ei gastroskopiundersøking

Koloskopi: Ved koloskopi må du gjennomføre ei tømming. Du finn meir detaljert informasjon i innkallingsbrevet ditt. Det er viktig at du les nøye gjennom innkallingsbrevet ditt. Der vil du lese om kva for førebuingar du må gjere for at vi skal kunne gjennomføre undersøkinga.

Du kan også logge inn på helsenorge.no og lese innkallingsbrevet ditt der.

Korleise foregår ei koloskopiundersøking 
 

Habiliteringspoliklinikk

Førespurnad om kopi av pasientjournal må sendas til aktuell avdeling med samtykke frå pasient.
 

Kardiologisk poliklinikk

EKG-måling

Når du skal ta ein EKG-måling må ein inn til to timar på poliklinikken. Den første timen sett vi på EKG-målaren. På den andre timen koplar vi den av. Du må betale for begge timane.

Når svaret på målinga er klar blir det sendt til henvisande lege. Det vil sei den legen som bestilte målinga.

Dersom du har spørsmål eller lurar på noko i forhold til epikrisen din kan du kontakte fastlege. Fastlegen kan forklare og gå gjennom epikrisen saman med deg.

Medisinsk poliklinikk

 Legen ringer deg om det er funn på prøvene du har tatt.
 

Nyrepoliklinikk

Angåande blodprøvar.  Detaljert informasjon finn du innkallingsbrevet ditt. Det er viktig at du les nøye gjennom innkallingsbrevet. Der vil du lese om kva for førebuingar du må gjere for at vi skal kunne gjennomføre undersøkinga.

Du kan også logge inn på helsenorge.no og lese innkallingsbrevet ditt der.  
 

Brystdiagnostisk senter

Sting skal fjernast hos fastlege.
 

Dagkirurgisk enhet

Generelt om laparoskopisk operasjon: ​

Laparoskopisk operasjon er inngrep som blir utført med kikholsmetode. Operasjonen blir gjort i full narkose. Du må møte fastande. Du kan reise heim same dag.

Ein kan oppleve smerte og ubehag i nokre dagar etter operasjonen. Dette kjem ofte av gassen som vert sett inn i bukhola under operasjon. Dei første dagane kan ein også få feber. Du vil få smertestillende etter behov når du er på sjukehuset og det skrives ut resept på smertestillande dersom det er nødvendig.

Informasjon om korleis ein skal forhalde seg til samliv, sjukmelding og fysisk trening kan variere frå dei ulike operasjonane. Dette vil du få meir informasjon om når du reiser heim. Vanleg sjukmeldingstid er mellom 2-10 dagar.


Urinlekkasje 

Operasjonen blir utført i full narkose. Du må derfor møte fastande. Du kan reise heim same dag

Etter operasjonen bør ein ikkje ha samleie dei første 4 vekene. Sjukmelding er vanlegvis 1 veke. Dersom du har fysisk tungt og krevjande arbeid kan sjukmeldingstida bli lengre. Du kan ta kontakt med fastlege for å forlenge sjukmelding.NEAS, Hysteroskopi

Operasjonen blir utført i full narkose. Du må møte fastande. Du kan reise heim same dag.

Det er vanleg med utflod dei første 4-6 vekene etter operasjon. Utfloden er ofte brunleg og kan lukte litt. Du kan også få feber dei første dagane. Du vil få smertestillande etter behov når du er på sjukehuset, i tillegg til resept.

Ein bør unngå samleie, karbad og bading i badebasseng til utfloden er normal. Sjukmeldingstida er vanlegvis mellom 3-7 dagar.

 

Konisering

Operasjonen blir utført i full narkose. Du må møte fastande. Du kan reise heim same dag.

Ein har lite eller ingen smerter etter operasjonen, men kan oppleve blødninger og utflod nokre veker etter operasjon. Kraftig bløding kan ein ha i ca 10 dagar etter inngrepet. Du skal vere forsiktig med tunge løft og hard trening dei første 1-2 vekene. Du bør unngå samleie, bruk av tampong, karbad og bading i basseng dei første 3-4 vekene eller så lenge du har blødninger.  

Meir informasjon om konisering

 

Operasjoner i mage-tarm (gastro) 

Operasjon blir utført med laparaskopisk teknikk også kalt kikholsmetode. Det blir gjort i full narkose. Du må møte fastande. På operasjonsdagen må du ha med deg ein pårørande.

Etter operasjonen må du ligge på oppvakningen i 2-3 timar før du får reise heim. Pasientar som har lengre reiseveg enn 30 minuttar må overnatte på Hotel Neptun i Haugesund som Helse Fonna har eigen avtale med.

Ein kan oppleve smerte eller ubehag i mage-og skulderområde i nokre dagar etterpå. Det kjem ofte av gassen som vert sett inn i bukhola under operasjonen. Dei første dagane kan ein også få feber.
Du vil få smertestillande etter behov når du er på sjukehuset, i tillegg til resept når du reiser heim.

Du kan vere i fysisk aktivitet etter operasjonen, men du bør ta det med ro dei første dagane og heller auke aktiviteten etterkvart. Sjukmeldingstida er til vanleg 2-3 veker men kan variere ut frå kva type arbeid du har.


Brokkoperasjon

Operasjon blir utført som open kirurgi i full narkose. Du må møte fastande. Du kan reise heim same dag.

Du kan oppleve smerte og ubehag i dagane etter operasjonen. Du vil få smertestillande etter behov når du er på sjukehuset, i tillegg til resept. Sjukmeldingstida er vanlegvis 2-3 veker men kan varierer ut frå kva type arbeid du har.

Meir informasjon om navlebrokk

Meir informasjon om lyskebrokk hos vaksen

Meir informasjon om arrbrokk


Hemoroideoperasjon

Hemoroideoperasjon kan ein utføre med lokalbedøving eller i full narkose. Det kjem an på om ein nyttar HAL eller HAL/RAR metoden. Du må møte fastande uansett kva for ei metode/bedøving som velges. Metoden HAL/RAR utføres alltid i full narkose.

Du kan oppleve smerter og ubehag dei første dagane etter operasjon. Du vil få smertestillende etter behov når du er på sjukehuset, i tillegg til resept. Sjukmeldingstida ved kirurgisk fjerning av hemoroider er vanlegvis 2-4 veker. Sjukmeldingstida etter HAL/RAR er vanlegvis 1-2 veker.

Meir informasjon om hemoroider og behandling

 

Krykker

 • Avlaste på krykker i ca 2 uker deretter delbelaste med 15/30 kg, de neste 4 uker.
 • Etter 6 uker får en kontrolltime ved kir.pol ortopedi, skal kunne belaste fult og forsiktig. Øke bøy i kneet til over 90 grader.
 • NB Ikke sitte på huk før det er gått 3 mnd. Menisken regnes da som grodd
 • 2 første uker kneet bøyes til 45 grader
 • Uke 2-4 kneet bøyes inntil 60 grader
 • 4-6 uker kneet bøyes inntil 90 grader
 • OBS får du låsninger i kneet, ta kontakt med kirurgisk poliklinikk
 • Resept: Resept, kontrolltime og sykemelding får pasienten med hjem etter operasjon
 • NB! Om mye smerter legger vi på Ice Band. Dette er en mansjett som vi legger isposer i. Denne skal pasienten bruke natt/dag i en uke eller så legen han syntes han har effekt av den.

Gynekologisk poliklinikk

Kan eg møte til time dersom eg har menstruasjon? 

Du kan trygt møte til time sjølv om du har menstruasjon. Det er kun om du skal ta celleprøve du må ombestille timen.

Har du spørsmål til undersøkinga?

Du vil finne meir detaljert informasjon i innkallingsbrevet ditt. Det er viktig at du les nøye gjennom innkallingsbrevet ditt. Der vil du lese om kva for førebuingar du må gjere for at vi skal kunne gjennomføre undersøkinga.

Gravid med blødning? 

Ta kontakt med lege eller legevakt
 

Urologisk poliklinikk

Du treng ikkje å faste til undersøkingar på urologisk poliklinikk.

Du kan køyre bil etterpå.

Ingen undersøkingar tar meir enn ca 30 minutt.

Du vil finne meir detaljert informasjon i innkallingsbrevet ditt. Det er viktig at du les nøye gjennom innkallingsbrevet ditt. Der vil du lese om kva for førebuingar du må gjere for at vi skal kunne gjennomføre undersøkinga.

 

Ortopedisk poliklinikk

Spørsmål om spesialisterklæring 

Dersom ein har behov for spesialisterklæring må førebunad komme fra NAV eller forsikringsselskap. Sjukehuset kan ikkje tildele timar til dette utan henvisning frå NAV eller forsikringsselskap.

Gips

Dersom gipsen er øydelagt eller stram kan du møte opp på poliklinikken i ordinær arbeidstid mellom klokka 8.00-15.30. 

Helger: Om mogleg ventar ein til ordinær åpningstid mellom klokka 8.00-15.30.  Om du ikkje kan vente møter du direkte opp på skadepoliklinikken.

 

Øyre-nase-hals poliklinikk

Har du blødning etter fjerning av mandler – ring 113


Spørsmål om høyreapparatet 

Dersom det er noko gale med høyreapparatet ditt kan du levera det inn i skranken ved øyre-nase-hals.  Ein audiograf vil i løpet av dei neste dagane sjå om dei kan ordne høyreapparatet. Audiografen vil ringe deg når reparasjonen er utført og du kan hente i skranken kor du leverte det inn. Nokre gonger må apparatet videresendast til leverandør for reperasjon. Audiografen vil informere deg dersom apparatet blir sendt vidare. Det vil ta mellom 2-4 veker før du får høyreapparatet tilbake. Det vil bli sendt heim til deg posten.

Meir informasjon om høyreapparat

Spørsmål om undersøkingar

Dersom du skal ha operasjoner i narkose tar vi kontakt mede deg  Vi kontakt med deg to dagar før operasjon for å gi deg meir informasjon.
 

Øyepoliklinikk

Drypping av øyne

Ein veit ikkje alltid om det vil bli brukt dråper på øynene dine når du skal til time på øyepoliklinikken, men ofte blir det brukt. På diabeteskontroller vil ein alltid bli drypt. Dråper utvidar pupillane. Det gjer at ein kan sjå uklart og bli lyssky i etterkant. Det anbefalast ikkje å køyre eigen bil. Dersom du velger å køyre sjølv må du rekne med å måtte vente ei stund før du kan køyre heim. Kor lenge dråpene påvirkar synet kan variere frå person til person.  

Briller og brilleseddel

Har barn rett på reservebriller?  

Barn har ikkje rett på reservebriller, men vi kan anbefale å ta vare på gamle briller når du får nye.

Kvifor får ikkje barn dekning for briller? 

Det er strenge krav for refusjon. Barnet må sjå dårligare enn +/-5 og ha skjeling eller anna diagnose. Om legen ikkje har kryssa av for desse, får ein ikkje refusjon.

Eg har ikkje fått ny brilleseddel 

Dersom brilleseddelen er nyare enn 1 år kan den skrivast ut og sendas til deg. Dersom brilleseddelen er eldre enn 1 år og du ventar på time, kan barn over ti år gå til optikar. Ein treng ikkje øyelegetime.

Diabetes

Når du har diabetes skal du ha øyeundersøking kvart halvanna år. Dette gjeld både for diabetes type 1 og 2. Diabetes påverker netthinna sine blodkar som vidare kan vere med på å endre og true syne ditt. Dei fleste diabetikarar opplever endring på netthinna etter om lag 10 - 5 år. Det kan skjer endringar på øynene før ein merkar det på synet. Det er derfor viktig å følge opp øyekontrollane sjølv om ein har normalt syn.

God blodsukkerkontroll er med på å forhindre øyesjukdom. Hugs at dersom du skal skifte briller bør du gjere det når blodtrykket har vore godt regulert i nokre veker.

Dersom du er gravid og har diabetes skal du på kontroll kvar tredje månad gjennom heile svangerskapet.

 

Dagkirurgisk avdeling, Odda

Meir detaljert informasjon om fasting finn du i innkallingsbrevet ditt.
 

Kirurgisk poliklinikk, Odda

Sting

Har du ikkje fått beskjed om å fjerne stinga ved sjukehuset, må du gå til fastlegen for å fjerne dei.
Skal du fjerne sting ved sjukehuset kan du møte mellom klokka 9.00-10.00 på poliklinikken. 

Skal eg faste?

Du skal faste før:

 • Coloskopi 
 • Gastroskopi 
 • Alle operasjonar 
 

Kvinne/barn poliklinikk, Stord

Har du spørsmål om resept?

Ta kontakt med din fastlege.

Har du spørsmål til undersøking?

Meir detaljert informasjon finn du i innkallingsbrevet ditt.

Kan eg møte til time dersom eg har menstruasjon?

Det er kun pasienter som skal ta celleprøve som skal ombestille timen når dei har menstruasjon.

 

Medisinsk poliklinikk, Stord

Bronkoscopi

 • Faste frå klokka 24.00 kvelden før. 
 • Blodprøvar skal tas to timar før. 
 • Du skal ikkje ta korttidsverkande inhalasjonsmedisin dei siste 4 timane før undersøkinga. (eksempel på slik medisin: Airomir, Berotec, Bricanyl, Salbuvent og Atrovent).

Gastroscopi

 • Brukar du blodfortynnende medisin må du kontakte fastlege.
 • Brukar du Nexium eller anna syredempande medisiner må du slutte med det ei veke før undersøking, dette ved første gangs undersøking.
 • Dersom det skulle bli nødvendig med avslappende medisin kan du ikkje køyre bil resten av dagen.
 • Du må faste frå klokka 24.00 natt til undersøkinga.
 • Du kan drikke klare væsker ( vann, saft, te osv) inntil 4 timar før undersøkinga.

Coloscopi

 • Det vil alltid stå i innkallingsbrevet kva for eit tømningsmiddel du skal kjøpe. Dei skal følge pakningsvedlegget.
 • På undersøkelsesdagen anbefales det at du et ein lett frukost. 
 • Brukar du blodfortynnande medisin må du kontakte fastlege.
 • Dersom det skulle bli nødvendig med avslappende medisin kan du ikkje køyre bil resten av dagen.
 

Urologisk poliklinikk, Stord

 • Du treng ikkje å faste før undersøkingar på urologisk poliklinikk.
 • Du kan køyre bil etterpå.
 • Ingen undersøkelser tar meir enn ca 30 minutt.
 • Du vil finne meir detaljert informasjon i innkallingsbrevet ditt.


 
 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.