Mine timar

Logg inn for å sjå timeavtalane dine på nett. Hugs også å lese innkallingsbrevet du har fått for meir informasjon om timen og eventuelle førebuingar du må gjere. 

Logg inn for å sjå dine timeavtalar

Endre/utsette timen

«Om alle møter til timen sin, vil ventetida bli kortare». Hugs at endring/utsetting av timen din kan forlenge ventetida. Når du får time i sjukehus er mange fagpersonar sett av til deg og din behandling. Det krev grundig planlegging. Vi ber deg derfor til å møte til oppsett time så langt det lar seg gjere.

Når får eg time?

Ofte veit du at du skal til sjukehus, men har ikkje fått time. Ein lege hos oss har vurdert tilvisninga frå fastlegen din og vurdert kor raskt du må ha time. Dei sjukaste får hjelp først. Har du plager/ubehag som endrar seg, må du ta kontakt med fastlegen din.

Når har eg time?

Du kan logge deg inn på helsenorge.no for å sjekke timane dine.

Når får eg kontrolltime?

Nokre pasientar får beskjed om at dei må komme tilbake for kontrolltime på eit seinare tidspunkt. Sjølv om legen har sagt at du skal ha kontroll om for eksempel 6 månadar, kan det ta lenger tid før du får den faktiske innkallinga med dato og klokkeslett for kontrolltimen din. Dersom du har venta lenge på kontrolltime på sjukehuset eller opplever ei forverring av tilstanden din, bør du ta kontakt med fastlegen din som kan vurdere om du bør få time til kontroll raskare.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.