Cough assist med tracheostomi

Behandlingsplan og bruk av apparat.

Bruk av maskin

Cough Assist (modell E70) nyttast mot sekretstagnasjon i dei sentrale luftvegane. Bruk 2-3 ganger dagleg eller oftare ved behov. 

Morgon:

Dag (eventuelt):

Kveld:

Vent gjerne 30 minutt etter avslutta måltid og gjennomfør behandlinga i god tid (minst 1 time) før leggetid.

Behandlingsplan

Ei hosteøkt har ___ hostesyklusar (inspirasjon og ekspirasjon) etter kvarandre.

Hosteøkta etterfølgjast av ein pause på ___ sekund. Denne brukast til kvile og/eller å fjerne eventuell slim frå kanyle/maske.

Gjenta hosteøkt opptil 6 gonger, eller heilt til det ikkje kjem opp meir slim.

Slik gjer du

 1. Slå på maskina og sjekk at du har valt riktig program i øvre venstre hjørne
  • Med Cough Track: Trykk på behandling og sett på hostemaskinkobling (du startar insufflasjon med eigen innpust)
  • Utan Cough Track: Sett på hostemaskintilkobling og trykk på BEHANDLING (maskina startar insufflasjon umiddelbart)
 2. Gjennomfør ønska tal for hostesykluser
 3. Trykk på STANDBY for å stoppe hosteøkta
 4. Fjern slim frå munn og maske
 5. Gjenta behandlingsplan over. Om det er mykje slim, kan behandlinga utførast heilt til slimet er oppe, ha i så fall lengre pausar på om lag 60 sekund mellom økter

Manuell hostestøtte på brystkassen kan brukes under ekspirasjon, om dette ikkje er kontraindisert.

Program

Vel program 1, 2 eller 3 ved å trykke:

 1. INNSTILLINGER
 2. ENDRE
 3. REDIGER - Juster med pil opp eller ned.
 4. OK
 5. FULLFØR

Rengjøring

Vask maske grundig med såpe og vatn etter bruk. Dersom det kjem slim i slangen, kan denne og adapter bli vaska på same måte. Delane lufttørkast eller tørkast med vatnabsorberande papir.

Delane må vere fullstendig tørre før dei brukast igjen. Filteret skal ikkje vaskast. Dersom det er slim i filteret, bytt dette. Slangesettet skal skiftast ein gong kvar 1-2 veker eller oftare ved infeksjonar. Sjå eigen informasjon.

Innstillingar

Program 1: Avansert Auto

Hensikt:

Bruk ved:

Modus 
Cough-Trak 
Inhale trykk
           cmH2O
Inhale flow 
Inhale time
              sek
Exhale trykk             cmH2O
Exhale time              sek
Pause time             sek
Oscillering 
Frekvens          Hz
Amplitude   cmH2O

 

Program 2

Hensikt:

Bruk ved:

 Modus 
Cough-Trak 
Inhale trykk
           cmH2O
Inhale flow 
Inhale time              sek
Exhale trykk             cmH2O
Exhale time
              sek
Pause time             sek
Oscillering 
Frekvens          Hz
Amplitude   cmH2O

Program 3

Hensikt:

Bruk ved:

Modus 
Cough-Trak 
Inhale trykk           cmH2O
Inhale flow 
Inhale time              sek
Exhale trykk             cmH2O
Exhale time              sek
Pause time             sek
Oscillering 
Frekvens          Hz
Amplitude   cmH2O

 Brukar og kontaktinformasjon


Namn:


Behandlingsansvarleg fysioterapeut (telefon 52 73 22 96):


Behandlingsansvarleg lege:


 


Fann du det du leita etter?