Kvalitetsdagane

21.-25. november / Kvalitet og kommunikasjon. Ei veke fylt med fantastisk innhald, noko for helsepersonell og noko for alle. Sjå heile programmet.

Program

Last ned heile programmet som PDF eller les kva som skjer dei enkelte stadane.

Haugesund


Mandag 21.11

STAD > HAUGESUND -  AUDITORIET

10:00 Velkommen til kvalitetsdagane 2016

ADM. DIR. I HELSE FONNA OLAV  KLAUSEN

10:15 Kvalitet i helsetenesta

STATSSEKRETÆR I HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET, ANNE GRETHE  ERLANDSEN

11:45 Lunsj

12:30 God på både pasientoppleving og overleving. Er det mogeleg å klare begge delar i vår travle kvardag?

PSYKIATER OG FORFATTAR ANNE  KRISTINE BERGEM

 

14:15 God kommunikasjon i kvardagen – kva er det? Svarar vi på det pasientane har behov for å vite og sikrar vi at pasientane hugsar det som er viktig? 

FAGDIREKTØR HALDIS Ø. LIER OG KOMMUNIKASJONSSJEF MARGARETH LANGEBRO

Tirsdag 22.11

STAD > HAUGESUND -  AUDITORIET

9:00-15:30 Lyttar vi til forskarane og omfamnar ny kunnskap?

FORSKINGSKONFERANSE ARRANGERT AV FOUSAM, HELSE FONNA OG HSH. PÅMELDING: WWW.FOUSAM.NO

 

19:00-20:30 Søvn og nettbruk hos barn og unge

Gaming og nettbruk - positive og negative sider

GRATIS PUBLIKUMSFØREDRAG AV JOHN ERIC LLERA, PSYKOLOG I BUP HELSE FONNA

 

Søvn og adferd hos born og ungdom. Kva er normalt? Korleis skape gode søvnvanar og sette grenser i kvardagen?

GRATIS PUBLIKUMSFØREDRAG AV LENA BREKKÅ, LEGE I BUP HELSE FONNA

 

Onsdag 23.11

STAD > HAUGESUND - AUDITORIET

9:00 Forskarworkshop - Implementering og forløp

MED PROFESSOR KRIS VANHAECHT

17:00 Møteplassen - Samling for fastlegar

Førarkort - nye retningsliner. Paneldebatt og diskusjon. Servering. Avsluttar med Bjarte Stubhaug sitt føredrag om stress og meistring før middag med tapas i Gallionen.
STAD > HAUGESUND - LILLE MARITIM

Meld deg på her

19:00-20:00 Peis på? Alt du trenger å vite om stress og mestring for di helse

GRATIS PUBLIKUMSFØREDRAG AV  PSYKIATER BJARTE STUBHAUG
STAD > HAUGESUND > SCANDIC MARITIM, MARITIM HALL

 

Torsdag 24.11

STAD > HAUGESUND - AUDITORIET

9:00-12:00 Den viktige samtalen – å snakke med barn som har det vanskeleg

LINDA R. KVALVIK, RVTS VEST

12:30 Gode kundeopplevingar - ein tilfeldigheit?

FØREDRAGSHALDAR OG INSPIRATOR ANDERS ÅMOT

 

13:30 Underhaldning til ettertanke. Tør vi stole på intuisjonen vår og kan vi lære av eigen magekjensle?

MENTALIST VIDAR HANSEN

 

14:30-15:00 Kunnskap + klinisk skjønn = kloke valg. Er magefølelsen inkludert?

PSYKIATER BJARTE STUBHAUG REFLEKTERER OVER FØREDRAGA FRÅ ÅMOT OG HANSEN.

Fredag 25.11

STAD > HAUGESUND - SCANDIC  MARITIM

FRUKOSTSEMINAR FOR SJUKEHUSLEGAR OG FASTLEGAR

7:30 Legane sitt fredagsmøte er flytta til Scandic Maritim. Her får vi deilig frukost, fagleg påfyll og drøs med gode kollegaer.

Meld deg på

8:00 Tiltak for å redusere bruk av antibiotika

SMITTEVERNOVERLEGE I HELSE FONNA RANDI OFSTAD

8:30 D-vitamin, sollys og helseeffekt. Med enkle grep og ny kunnskap kan vi bidra til å gjere pasientane våre friskare

SIRI DYVIK, OVERLEGE I  HAUGESUND SANITETSFORENINGS REVMATISMESYKEHUS (HSR)

9:30 Legemiddelsamstemming har som mål å bidra til rett legemiddelbruk ved å gi pasienten ei nøyaktig og fullstendig liste

REGIONAL LEIAR SVEIN REIDAR KJOSAVIK OG LOKAL PROSJEKTLEIAR NINA HAUGE FOR PROSJEKT LEGEMIDDELSAMSTEMMING I  HELSE VEST.

11:30-12:30 Lunsj. Hugs å melde deg på

Meld deg på

12:30 Dei gode døma

PRESENTASJON AV PROSJEKT NOMINERT TIL KVALITETSPRISEN. OPE FOR  ALLE.

14:30-15:00 Utdeling av Kvalitetsprisen 2016

FAGDIREKTØR HALDIS Ø. LIER

Odda

Tirsdag 22.11

STAD > ODDA SJUKEHUS

18:00-20:00 Temakveld: «Engstelege barn»

- OPENT PUBLIKUMSFØREDRAG PÅ  LITTERATURHUSET I ODDA, BUP STORD, FRISKLIVS- OG MESTRINGSSENTERET ODDA OG ULLENSVANG, FOUSAM. FOR MEIR INFO, SJÅ  WWW.FOUSAM.NO

Onsdag 23.11

STAD > ODDA SJUKEHUS

9:00 Kvalitet i Helse Fonna

ADM. DIR. I HELSE FONNA, OLAV KLAUSEN

9:30 God kommunikasjon i kvardagen – kva er det? Svarar vi på det pasientane har behov for å vite og sikrar vi at pasientane hugsar det som er viktig?

FAGDIREKTØR HALDIS Ø. LIER OG KOMMUNIKASJONSSJEF MARGARETH LANGEBRO

10:15-10:45 Kvalitet i Odda

Stord

Torsdag 24.11

STAD > AULA, STORD DPS

9:00 Kvalitet i Helse Fonna

ADM. DIR. I HELSE FONNA, OLAV KLAUSEN

9:30 God kommunikasjon i kvardagen – kva er det? Svarar vi på det pasientane har behov for å vite og sikrar vi at pasientane hugsar det som er viktig?

FAGDIREKTØR HALDIS Ø. LIER OG KOMMUNIKASJONSSJEF MARGARETH LANGEBRO

10:00-11:30 Slik kan mindfulness vere eit verkty i ein travel kvardag

PSYKIATER BJARTE  STUBHAUG

 

12:00-12:30 Kvalitet på Stord

Forløp inneliggande pasientar som får slag.

FUNKSJONSLEIAR TRUDE DIGERNES

Elektronisk rekvirering av mikrobiologianalysar

RITA TYSE, FUNKSJONSLEIAR LABORATORIEMEDISIN

«RB–time»

Rask bistand: Samarbeidsprosjekt mellom Stord DPS og Sunnhordland Legevakt
FUNKSJONSLEIAR AKUTTAMBULANT TEAM OG PSYKOLOGSPESIALIST ØIVIND JOHNSEN

Føredragshaldarar

ANNE GRETHE ERLANDSEN, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, har lang fartstid i helsevesenet. Ho glødar for kvalitet i sjukehus og er verd å lytte til.

ANNE KRISTINE BERGEM, psykiater og forfattar. Bergem er ein dyktig føredragshaldar. Ho har kombinert psykiaterutdanninga med kommunikasjonsutdanning og gir deg spennande refleksjonar og gode råd.

 

BJARTE STUBHAUG er psykiater. Han fortel korleis du kan handtere stress i kvardagen. Dette er eit flott føredrag for alle som har vel høge skuldrar og som jaktar ein metode for å senke dei. Føredraget "Peis på" er ope og gratis for alle som vil vite meir om stress og meistring.

 

LINDA R. KVALVIK, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging Region Vest (RVTS Vest). Kvalvik arbeidar for at born skal bli møtt og sett på ein god måte når dei er utsett for vonde opplevingar.

ANDERS ÅMOT begynte som servicemedarbeidar på bakken og endte opp som produktsjef for SAS Norge med ansvar for kundeopplevinga til 12 millionar passasjerar i året. No hjelper han bedrifter med å utvikle konsept for gode kundeopplevingar. Åmot er ein inspirasjon på scenen

– ikkje gå glipp av dette!

VIDAR HANSEN er mentalist og reiser i både Noreg og Europa med spanande føredrag. Hansen er frå Karmøy og er utdanna politi. Han er opptatt av intuisjon i kvardagen. Tør vi stole på intuisjonen vår og kan vi lære av magekjensla? Ser vi det vi trur eller trur vi det vi ser? Vidar Hansen er ein entertainer som gir refleksjon, kunnskap og undring.

SVEIN REIDAR KJOSAVIK er spesialist i allmennmedisin og har ein doktorgrad om legemiddelbruk ved psykisk liding. H samhandlingslege ved Stavanger universitetssykehus og prosjektleiar for legemiddelsamstemming i Helse Vest.

NINA HAUGE er sjukepleiar og seksjonsleiar ved geriatrisk seksjon og prosjektleiar for lokalt innføringsprosjekt legemiddelsamstemming i Helse Fonna

Last ned heile programmet

Last ned program som PDF (846KB)