Kontaktinformasjon i kommunane

Kontaktar i kommune

Oversikt kommunar

Bokn kommune Bømlo kommune Etne kommune Fitjar kommune Haugesund kommune Karmøy kommune Kvinnherad kommune Odda kommune

Sauda kommune

Stord kommune Suldal kommune Sveio kommune Tysnes kommune Tysvær kommune Ullensvang kommune Utsira kommune

Vindafjord kommune


Koordinerande eining i kommunane

KE-område Hardanger

Tabelltittel mangler.
KOMMUNE KOORDINERANDE EINING, REHABILITERING

Ullensvang

Kontaktperson: Gunnvor Steinsland Medhus, rådgivar for funksjonshemma
Tlf:  53 65 47 12. Mobil: 97 55 84 07
E-post:gunnvor.s.medhus@odda.kommune.noAdresse: Opheimsgata 31, 5750 Odda

KE-område Sunnhordland

Tabelltittel mangler.

 

KOMMUNE

 

KOORDINERANDE EINING, REHABILITERING

Bømlo

Kontaktperson: Anne Karin Fossdal
Tlf: 53 42 34 72/907 62 789


E-post: anne.karin.fossdal@bomlo.kommune.no
Adresse: Tenestekontoret, Bømlo helsehus, 
Leirdalen 25, 5430 Bremnes

Fitjar

Kontaktperson: Sigrid Fangel, kommunefysioterapeut
Tlf 53 45 85 00. Mobil: 901 37 648
E-post: sifa@fitjar.kommune.no www:www.fitjar.kommune.no
Adresse: Gamle Havnavegen 23, 5419 Fitjar

Kvinnherad

Kontaktperson: Lene Gjuvsland Skjelnes
Tlf 53 48 31 00. Mobil: 951 18 345
E-post:koordinerande.eining@kvinnherad.kommune.no
Adresse: Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal

Stord

Kontaktperson: Birgit Almås
Tlf: 53 49 66 00. Mobil: 975 52 000
E-post: tingarkontoret@stord.kommune.no
Adresse: Stord kommune, Kundetorget, Boks 304, 5402 Stord

Tysnes

Kontaktperson: Hildur Heie, helse- og sosialsjef 
Tlf: 53 43 70 65. Mobil: 976 57 601
E-post:  hildur.heie@tysnes.kommune.no
Adresse: Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal

 KE-område Haugalandet

 

Tabelltittel mangler.
KOMMUNE KOORDINERANDE EINING, REHABILITERING

Bokn

Kontaktperson: Anne Grethe Osvåg
Tlf  52 75 25 36
E-post: annegrethe.amdalosvag@bokn.kommune.no
Adresse: Boknatunvegen 39, 5561 Bokn

Etne

Kontaktperson: Elisabeth Lunde Sørheim, Konsulent for funksjonshemma/fysioterapeut
Tlf: 53 75 80 00. Mobil: 918 10 798
E-post: elisabeth.lunde.sorheim@etne.kommune.no
Adresse: Sjoarvegen 2, 5590 Etne

Haugesund

Kontaktperson: Katrine Einarsen Høgestøl
Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester
Tlf: 52 74 42 00. 
E-post:Katrine.Einarsen.Hogestol@haugesund.kommune.no
Besøksadresse: Kirkegt. 85, 5528 Haugesund. Postadresse: Pb. 2160, 5504 Haugesund

Karmøy

Kontaktperson: Henrik Lindtner
Sentralbord tlf: 52 81 01 22 / 900 54 217
E-post:  hli05@karmoy.kommune.no
Adresse: Bestillarkontoret, Stangelandsgaten 9, 4250 Kopervik.

Sauda

Kontaktperson: Ann Kristin N. Nordvik
Tlf: 52 78 60 71
E-post:ann.kristin.nilsen.nordvik@sauda.kommune.no
Adresse: Åbødalsveien 79,  Postboks 44, 4201 Sauda

Suldal

Kontaktperson Anne Marie Torsteinbø, saksbehandlar ved bestillarkontoret
Tlf: telefon 52 79 23 60 
E-post: annemarie.torsteinbo@suldal.kommune.no
Adresse: Bestillarkontoret, Eidsvegen 1, 4230 Sand

Sveio

Kontaktperson: Ann Merete Habbestad, konsulent/saksbehandlar for Tenestekontoret. 
Tlf: 53 74 82 11
E-post:  ann.merete.habbestad@sveio.kommune.no
Adresse: Postboks 40, 5559 Sveio

Tysvær

Kontaktperson: Christine Berge Christiansen, koordinator for habilitering og rehabilitering, 
Tlf: 52 75 70 45
E-post: christine-berge.christiansen@tysver.kommune.no
Adresse: Pb . 94, 5575 Aksdal

Utsira

Bjørn Ådnesen, rådmann
Tlf: 52 75 01 12 eller sentralbord 52 75 01 00
E-post: bjoern.aadnesen@utsira.kommune.no
Adresse: Postboks 63, 5547 Utsira

Vindafjord

Kontaktperson: Trine Sørensen, leiar tenestekontoret
Tlf. 53 65 60 48
Epost: trine.sorensen@vindafjord.kommune.no
Rådhusplassen 1, 5580 ØlenFann du det du leita etter?