Kontaktinformasjon i kommunane

Kontaktar i kommune

Oversikt kommunar

Bokn kom​muneBømlo kommune Etne kommune Fitjar kom​mune Haugesund kommune Karmøy kommune

Kvinnherad kommune

Sauda kommuneStord kommuneSuldal kommuneSveio kommuneTysnes kommune Tysvær kommune Ullensvang kommune Utsira kommune

Vindafjord kommune

Koordinerande eining i kommunane

KE-område Hardanger

KOMMUNE KOORDINERANDE EINING, REHABILITERING

Ullensvang

Kontaktperson: Ingvild Ertsås Lutro​ 
Tlf905 33 682
Adresse: Opheimsgata 31, 5750 Odda

KE-område Sunnhordland

KOMMUNE

 

KOORDINERANDE EINING, REHABILITERING

Bømlo

Kontaktperson: Anne Karin Fossdal
Tlf: 53 42 34 72/907 62 789
Anne Karin Fossdal
Adresse: Tenestekontoret, Bømlo helsehus,
Leirdalen 25, 5430 Bremnes

Fitjar

Kontaktperson: Sigrid Fangel, kommunefysioterapeut
Tlf 53 45 85 00. Mobil: 901 37 648
Adresse: Gamle Havnavegen 23, 5419 Fitjar

Kvinnherad

Kontaktperson: Lene Gjuvsland Skjelnes
Tlf 53 48 31 00. Mobil: 951 18 345
Adresse: Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal

Stord

Kontaktperson: Synnøve Hovland
Tlf: 53 49 64 81
E-post: post@stord.kommune.no
Adresse: Stord kommune, Tildelingskontoret, Boks 304, 5402  Stord

Tysnes

Kontaktperson: Hildur Heie
kommunalsjef helse og sosial  
Telefon: 976 57 601
Adresse: Uggdalsvegen 301, 
5685 Uggdal

 KE-område Haugalandet

KOMMUNE KOORDINERANDE EINING, REHABILITERING

Bokn

Kontaktperson: Anne Grethe Osvåg
Tlf  52 75 25 36
Adresse: Boknatunvegen 39, 5561 Bokn

Etne

Kontaktperson: Ruth Økland
Tjenestekontor helse og omsorg.
Telefon: 53 75 81 49
Adresse: Sjoarvegen 2, 5590 Etne

Haugesund

Kontaktperson: Else Berit Bøe
Vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester
Tlf: 52 74 42 00
Besøksadresse: Kirkegt. 85, 5528 Haugesund. Postadresse: Pb. 2160, 5504 Haugesund

Karmøy

Kontaktperson: Trude Aksdal
Sentralbord tlf: 52 81 01 22 / 40 40 50 17
Adresse: Bestillarkontoret, Stangelandsgaten 9, 4250 Kopervik.

Sauda

Kontaktperson: Ann Kristin N. Nordvik
Tlf: 52 78 60 71
Adresse: Åbødalsveien 79, 
Postboks 44, 4201 Sauda

Suldal

Kontaktperson: Anne Marie Torsteinbø 
fagleiar ved bestillarkontoret

Tlf: telefon 52 79 23 60 / 91 53 99 24
Adresse: Bestillarkontoret,
Eidsvegen 1, 
4230 Sand

Sveio

Kontaktperson: Evy Kjellevold 
konsulent/saksbehandlar for Tenestekontoret. 

Tlf: 53 74 8192
Adresse: Sveiogata 70, 5550 Sveio

Tysvær

Kontaktperson: Synnøve Lundberg
Tlf: 52 75 70 40
Adresse: Tjenestekontoret
Utsira

KOntaktperson: Bente Pettersen,
helse- og omsorgssjef
Tlf: 52 75 01 00 
Adresse: Postboks 63, 5547 Utsira

Vindafjord

Kontaktperson: Trine Sørensen
leiar tenestekontoret
Tlf. 53 65 60 48
Adresse:
Rådhusplassen 1, 5580 Ølen


Fann du det du leita etter?