HELSENORGE

Kontaktar i Helse Fonna

Har du spørsmål eller kommentarar kan du alltid ta kontakt med oss.

Samhandlingseining i Helse Fonna

Mjør, Reidun Rasmussen
Samhandlingssjef
Telefon: 97 07 73 37

Heimestøl, Sølvi
Rådgjevar, samhandling/FOUSAM
Koordinator nettverk for læring og mestring i Helse Vest
Telefon: 99 62 93 65

Kjersti Haugen
Samhandlingskoordinator, Koordinerande eining
Telefon: 52 73 25 16

Andersson, Linda Maria
Samhandlingskoordinator
Telefon: 40 46 92 29

Koordinerande eining

Torvestad, Sølvi
Koordinerande eining
Telefon: 41 10 64 56


​Nettverk for læring og mestring i Helse Vest

Heimestøl, Sølvi
Koordinator nettverk for læring og mestring i Helse Vest
Telefon: 99 62 93 65

Fann du det du leita etter?