HELSENORGE

Revidert konseptrapport Haugesund sjukehus

I samband med utbygging av Haugesund sjukehus er det utarbeida konseptrapport for byggetrinna. På denne sida er det samla vedlegg til styresak 56-20, revidert konseptrapport.

Fann du det du leita etter?