HELSENORGE

Konseptrapport Haugesund sjukehus

I samband med utbygging av Haugesund sjukehus er det utarbeida konseptrapport for byggetrinna. På denne sida er det samla vedlegg til styresak om konseptrapport.