Skjeiv naseskillevegg, operasjon

Septumplastikk
Øre-nese-hals

Dei fleste har ein meir eller mindre skjeiv naseskillevegg. Dersom forskyvinga er stor, kan kan det føre til tett nase, biholeinfeksjonar, søvnproblem, snorking eller nedsett luktesans. Ein operasjon kan hjelpe på dette.

Innleiing

Skjeiv naseskillevegg kan vere medfødd eller kome som følgje av slag mot nasen. Fordi vevet i ansiktet og nasen endrar seg med alderen, kan tidlegare ubetydeleg forskyving av naseskilleveggen bli meir problematisk med åra.

Tilvising og vurdering

Fastlege eller avtalespesialist henviser til behandling i sjukehus. Ved tilvising frå avtalespesialist blir pasienten sett direkte opp til operasjon med mindre det er bede om vurdering på førehand.

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Før

Operasjonen foregår i narkose. Du skal derfor faste (ikkje ete, drikke, tygge tyggegummi, bruke drops, røyke eller snuse) seinast frå kl 02.00 natta før operasjonen. Du kan drikke vatn eller tynn saft inntil 2 timar før operasjonen.

Under

Operasjonen foregår gjennom nasebora. Kirurgen korrigerer brusk og bein på naseskilleveggen slik at det blir tilstrekkeleg plass på begge sider.

Det blir sett inn tamponade i begge nasebor for å stanse eventuelle blødningar og gi støtte. Skilleveggen blir støtta opp med mjuke plater.

I enkelte tilfelle treng ein hverken plater eller tamponadar og ein kan oppnå stabile forhold med nokre sting.

Etter

Dei fleste kan reise heim same dag. Dersom du har meir enn ein times reiseveg, må du overnatte ei natt ved sjukehusets avtalehotell. Etter operasjonen blir du observert minst 1 time. Ein lege undersøker deg før heimreise. Du må ha følge heim. Du kan ikkje køyre bil sjølv og må ha ein vaksen person i huset med deg første kvelden og natta etter operasjonen.

Saltvannsskylling av nasen

Det er viktig å skylle nasen godt med saltvatn frå dag 1 etter operasjonen eller etter at eventuelle tamponader er fjerna. Du kan kjøpe ferdig utblanda saltvatn på apoteket eller lage dette sjølv. Kok opp 1 liter vatn og tilsett 1 spiseskjei salt. Saltvannet skal ha kroppstemperatur ved bruk. Det er tilrådd å skylle 3–4 ganger dagleg fram til første etterkontroll eller i minimum 2 veker. Du kan bruke sprøyte eller nasehorn.

Sjukemelding

Dei fleste treng sjukemelding i 7 dagar, men dette kan variere.

Kontroll/oppfølging

Kontroll etter 1-2 dagar for å fjerne tamponader i nasen.

Kontroll etter 7-10 dagar hos lege på sjukehuset.

Enkelte pasientar blir også sette opp til kontroll etter 6 månadar.

Trening/aktivitet

Du bør ikkje trene eller ta tunge løft dei første to vekene etter operasjonen. Etter to veker kan du starte forsiktig og auke treninga gradvis. Kontaktidrett (ballspel etc.) bør du unngå i seks veker.

Bruk av nesespray

Ein del pasientar bruker nasespray som Nasonex, Avamys, Rhinocort eller Flutide Nasal. Du kan vente sju dagar etter operasjonen før du bruker nasespray igjen då det er hevelse, skorper og gammalt blod i nasen den første tida etter operasjonen.

Når kan du snyte deg?

Du bør ikkje snyte deg dei første ti dagane etter operasjonen. Ved snyting/blåsing oppstår det eit høgt trykk i nasen og dette kan framprovosere blødningar og er ikkje bra i tilhelingsprossessen. Det er derimot heilt ok å trekke luft innover.

Generelt kan du føle deg litt tettare i nasen dei første dagane etter operasjonen fordi slimhinnene reagerer med hevelse etter kirurgi. Når platene blir fjerna etter ca. ei veke vil nasen som regel kjennast open.

Unngå svært varm mat og drikke i to dagar etter operasjonen på grunn av blødningsfare. Det er ikkje uvanleg med noko siving av blodtilblanda sårvæske dei første to dagane etter operasjonen.

Ver merksam

Ta kontakt dersom du begynner å blø kontinuerleg eller i store mengder. Ta også kontakt ved teikn på infeksjon som feber, smerte eller nedsatt allmenntilstand.

Sjeldne komplikasjonar

  • Nokre gonger kan det oppstå arrdanning etter operasjonen, men desse kan fjernast i lokalbedøving.
  • Enkelte pasientar kan oppleve lett sensibilitetsforstyrring i øvre tannrekke og gane den første tida etter operasjonen.
  • I nokre sjeldne tilfelle kan det oppstå hol på naseskilleveggen. Det kan då bli naudsynt med ny operasjon dersom dette fører til plager i form av nasetettheit, skorpedanning, blødning eller spesiell lyd ved pusting.
  • I andre sjeldne tilfelle kan det utviklast hud-, blautvevs- og nerveskadar og tørre slimhinner med skorpedanning.
  • Forandring av ytre nase med senkning av naseryggen og forskyvning av brusken på naseskilleveggen kan også i sjeldne tilfelle forekomme. Dette kan gi nye symptom og kan kreve ny operasjon.

Kontaktinformasjon

Øre-nese-hals
Telefon
52 73 24 60
Resepsjonen ved ØNH er bemannet på dagtid man-fre
Haugesund sjukehus
Besøksadresse
(Kart)
Karmsundgata 120, 5528 Haugesund
Besøkstider
måndag - sundag 17.00-18.30
Telefon
52 73 20 00

Transport Haugesund sjukehus

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apotek Haugesund sjukehus

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 8.00-16.30.

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

Kantine og kiosk Haugesund sjukehus

​Kantina i sjette etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande. Opningstider:

Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i fjerde og femte etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Kva bør du ha med til sjukehusopphaldet?

​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

Minibank Haugesund

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkering Haugesund sjukehus

​Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må ha billett frå parkeringsautomat eller parkeringsløyve synleg i frontruta.

Reserverte plassar for HC-parkering like utanfor hovudinngangen.

Det er reserverte plassar blodgivarar, dialyse, behandlingshjelpemidler og enkelte øyeblikkeleg hjelp-plassar. Ta kontakt med aktuell avdeling for meir informasjon om dette.

Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren, skriv inn telefonnummer og godta vilkåra
3. Brukar og passord blir sendt til deg på SMS, og er gyldig i 24 dagar
4. Opne nettlesaren igjen og logg på. 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

Om du ikkje finn nettv​erket:

Ikkje alle sjukehus i Helse Fonna har trådlaust nett tilgjengeleg, men arbeidet med å byggje dette ut er i gong.

God surfing.

Fann du det du leita etter?