HELSENORGE

Avdeling for rehabilitering

Ved seksjon for rehabilitering driv vi med diagnostisering og behandling av skadar og sjukdommar som har ført til funksjonsnedsetting. Døme på dette kan vere hjerneslag eller sjukdommar i nervesystemet. Vi held til ved Stord sjukehus, men behandlingstilboda dekker pasientbehov i heile Helse Fonna. I tillegg har vi terapeuttenester for pasientar ved sengepostane ved Stord sjukehus.

Fann du det du leita etter?