Smertepoliklinikk

Smertepoliklinikken er for deg med ulike smertetilstander. Her arbeider lege, sjukepleier, psykolog, fysioterapeut og helsesekretær saman for å kartlegge og komme med behandlingsforslag.

Les meir om Smertepoliklinikk

Smertepoliklinikk

Pålogging pasientar - Checkware

Brukerveiledning Checkware

Kva gjer vi?

Det tverrfaglege arbeidet og samarbeid med deg som pasient, skal motivere og hjelpe til å meistre smertane du har og utfordringar du møter i kvardagen. Kort sagt vil vi at du skal oppnå betre livskvalitet.

Fagpersonane ved smertepoliklinikken arbeider med heile mennesket og ikkje bare smertene. Dette er viktig fordi smertene du har ofte er samansett og frå ulike årsaker.

Denne typen å behandle er kalla biopsykososial modell, ein forståingsmodell for sjukdom som tar omsyn til heilskap ved å vektlegge biologiske så vel som psykologiske og sosiale forhold.

12 trinn på vei mot smertehåndteringHandlingsplanLangvarige smerterLyd -  MuskelavspenningLyd - Avspenning gjennom forestillingsbilderLyd - Avspenning


Tilvising

Smertepoliklinikken tar imot tilvisingar frå alle fastlegar i Helse Fonna-området.

Tilvising elektronisk til: Helse Fonna, Odda sjukehus. Merkast med: Tilvising til smertepoliklinikken.

Vi kartlegger funksjon og gir råd til pasientane, og anbefalt behandling og oppfølging blir også formidla til fastlege gjennom vurderingsmøte og grundig epikrise.

Vi legg opp til ein god dialog med deg som er fastlege. Både gjennom moglegheit til å delta på vurderingsmøte, smertegruppemøte eller telefonkontakt. Fastlegen har også moglegheit til å vere med på smertegruppemøte eller telefonkontakt.

Inklusjonskriteria

  • Pasientar over 18 år med langvarig (meir enn 6 månader) ikkje-maligne smerter
  • Tilvisingar på pasientar som kjem under ordninga raskare tilbake må merkast dette

Ekslusjonskriteria

  • Behandling med blokade
  • Ikkje avklarte medisinsk problemstilling
  • Ikkje avklarte pågåande forsikringssak

Pasienten blir vurdert til ikkje å ha nytte av tilbodet med grunnlag i tilvisingen. Skrifteleg tilbakemelding til fastlege.

Pasientar under 18 år må tilvisast smerteklinikken på Haukeland Universitets Sjukehus

Forløp

Tilvising blir tatt imot og vurdert

Vurderingsskjema blir sendt til pasienten samen med innkallingsbrevet. Pasienten fyller ut dette og sender i retur før første konsultasjon.

Det er fem konsultasjonar fordelt på tre dagar

  • Timar med lege og sjukepleier, klokka 9.00 og klokka 12.00
  • Timar med fysioterapeut og psykolog, klokka 9.00 og klokka 12.00
  • Oppsummeringsmøte med tverrfaglig team med påfølgjande møte med pasient for ein samla vurdering. Klokkeslett for time vert sendt til pasient.

Reseptar, sjukemeldingar og legeerklæringar skal fastlegen handsama.

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Resepsjonen, hovudinngang 1. etasje.
Telefon
53 65 11 61 / 53 65 11 64
Odda sjukehus
Besøksadresse
Sjukehusvegen 1, 5750 Odda
Besøkstider
måndag - sundag 16.30-18.30
Telefon
53 65 10 00

Transport Odda sjukehus

​For informasjon om lokalrutetilbod til Odda sjukehus, sjå www.skyss.no. For ekspressbuss, sjå www.nor-way.no.

Praktisk informasjon

Daglegvare Odda

​Næraste daglegvare er Bunnpris, 700 meter frå sjukehuset. Adressa er Hjøllo 1, 5750 Odda.

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

Kantine og kiosk Odda

​Kantina ligg i U-etg.

Kiosken ved hovudinngangen har ope kvardagar kl. 10.00-18.00. Kiosken har ikkje betalingsterminal.

Kva bør du ha med til sjukehusopphaldet?

​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

Minibank Odda

​Næraste minibank ligg i Odda sentrum.

Parkering Odda

​Det er gratis parkering for pasientar og besøkande på sjukehusområdet.

Røyking

Sjukehusområdet er røykfritt.

Inneliggande pasientar kan ta kontakt med helsepersonell ved si avdeling ved behov for nikotinprodukt.

Trådlaust nett/WiFi

Slik gjer du:

1. Vel nettverket gjest.ihelse.net på din PC, mobil eller nettbrett
2. Opne nettlesaren, skriv inn telefonnummer og godta vilkåra
3. Brukar og passord blir sendt til deg på SMS, og er gyldig i 24 dagar
4. Opne nettlesaren igjen og logg på. 

Bruk av trådlaust nett er gratis.
 
Innlogging er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket og er same type løysing som er på flyplassar og​ hotell.

Om du ikkje finn nettv​erket:

Ikkje alle sjukehus i Helse Fonna har trådlaust nett tilgjengeleg, men arbeidet med å byggje dette ut er i gong.

God surfing.

Kroniske smerter: Utgreiing og behandlinghttps://helse-fonna.no/behandlinger/kroniske-smerter-utgreiing-og-behandlingKroniske smerter: Utgreiing og behandlingKTverrfaglig vurdering av smertetilstandTverrfaglig vurdering av smertetilstandTverrfaglig vurdering av smertetilstandTverrfaglig vurdering av smertetilstand

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.