HELSENORGE

Nyrepoliklinikk

Vi gir utgreiing og behandling til pasientar med nyresjukdom. Vi tilbyr opplæring i nyreskule og gjennomfører transplantasjonsutgreiing.

Fann du det du leita etter?