Kurs Lærings- og meistringssenteret

Sjå alle kurs som arrangerast av Lærings- og meistringssenteret. Her finn du de neste kursa, men også faste kurs vi og andre helseføretak arrangerer.

Kommande arrangement

Astmakurs jan/feb 2020, Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/astmakurs-janfeb-2020-haugesund-2020-01-08Astmakurs jan/feb 2020, HaugesundKurs for deg som har astma og dine pårørande.Kurs for deg som har astma og dine pårørande.08.01.2020 08:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus. Kursrom 103, 1 etg.Helse Fonna
Hjartekurs januar 2020, Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/hjartekurs-januar-2020-haugesund-2020-01-21Hjartekurs januar 2020, HaugesundKurset er for pasientar med diagnostisert hjartesjukdom og deira pårørande.Kurset er for pasientar med diagnostisert hjartesjukdom og deira pårørande21.01.2020 08:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Diabetes type 2 kurs, jan-feb 2020, Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/diabetes-type-2-kurs-jan-feb-2020-haugesund-2020-01-31Diabetes type 2 kurs, jan-feb 2020, HaugesundFor deg med diabetes type 2 som føler behov for meir opplæring og kunnskap om diagnosen. For deg med diabetes type 2 som føler behov for meir opplæring og kunnskap om diagnosen. 31.01.2020 07:45:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Multippel sklerose (MS) kurs februar 2020 Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/multippel-sklerose-ms-kurs-februar-2020-haugesund-2020-02-11Multippel sklerose (MS) kurs februar 2020 HaugesundKurs for pasientar med Multippel Sklerose og deira pårørande.Kurs for pasientar med Multippel Sklerose og deira pårørande.11.02.2020 10:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Hjartekurs februar 2020, Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/hjartekurs-februar-2020-haugesund-2020-02-18Hjartekurs februar 2020, HaugesundKurs for deg som har gjennomgått hjarteinfarkt, har hjartekrampe, skal eller har vore til utblokking, eller har vore til operasjon av blodårene på hjartet.Kurset er for pasientar med diagnostisert hjartesjukdom og deira pårørande.18.02.2020 08:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Multippel sklerose (MS) kurs mars 2020 Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/multippel-sklerose-ms-kurs-mars-2020-haugesund-2020-03-03Multippel sklerose (MS) kurs mars 2020 HaugesundKurs for pasientar med Multippel Sklerose og deira pårørande.Kurs for pasientar med Multippel Sklerose og deira pårørande.03.03.2020 10:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Smertemeistringskurs mars 2020 Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/smertemeistringskurs-mars-2020-haugesund-2020-03-10Smertemeistringskurs mars 2020 HaugesundSmertemeistringskurs for pasientar og deira pårørandeSmertemeistringskurs for pasientar og deira pårørande10.03.2020 07:30:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Ulcerøs kolitt kurs, mars 2020, Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/ulceros-kolitt-kurs-mars-2020-haugesund-2020-03-11Ulcerøs kolitt kurs, mars 2020, HaugesundKurs for deg med ulcerøs kolitt og dine pårørande.Kurs for deg med ulcerøs kolitt og dine pårørande.11.03.2020 09:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Diabetes type 2 kurs, mars 2020, Haugesund https://helse-fonna.no/arrangementer/diabetes-type-2-kurs-mars-2020-haugesund-2020-03-13Diabetes type 2 kurs, mars 2020, Haugesund For deg med diabetes type 2 som føler behov for meir opplæring og kunnskap om diagnosen.For deg med diabetes type 2 som føler behov for meir opplæring og kunnskap om diagnosen.13.03.2020 07:45:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus (rom 103, 1.etg).Helse Fonna
Hjartekurs mars 2020, Haugesund https://helse-fonna.no/arrangementer/hjartekurs-mars-2020-haugesund-2020-03-24Hjartekurs mars 2020, Haugesund Kurset er for pasientar med diagnostisert hjartesjukdom og deira pårørande.Kurset er for pasientar med diagnostisert hjartesjukdom og deira pårørande.24.03.2020 08:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Hjartekurs april 2020, Haugesund https://helse-fonna.no/arrangementer/hjartekurs-april-2020-haugesund-2020-04-14Hjartekurs april 2020, Haugesund Kurset er for deg som har gjennomgått hjarteinfarkt, har hjartekrampe, skal eller har vore til utblokking, eller operasjon av blodårene på hjartet.Kurset er for pasientar med diagnostisert hjartesykdom og deira pårørande.14.04.2020 07:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Parkinsonkurs april 2020, Haugesund https://helse-fonna.no/arrangementer/parkinsonkurs-april-2020-haugesund-2020-04-15Parkinsonkurs april 2020, Haugesund Kurs for pasientar med Parkinsons sjukdom og deira pårørande.Kurs for pasientar med Parkinson sjukdom og deira pårørande.15.04.2020 09:00:00KursKursrom 103, i 1.etg på Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Astmakurs april/mai 2020, Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/astmakurs-aprilmai-2020-haugesund-2020-04-22Astmakurs april/mai 2020, HaugesundKurs for deg som har astma, og dine pårørande.Kurs for deg som har astma, og dine pårørande.22.04.2020 07:15:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Cøliaki kurs april 2020 Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/coliaki-kurs-april-2020-haugesund-2020-04-24Cøliaki kurs april 2020 HaugesundKurs for deg som har cøliaki, eller er forelder til barn med cøliaki.Kurs for deg som har cøliaki, eller er forelder til barn med cøliaki.24.04.2020 07:00:00KursGrunna byggearbeid på Haugesund Sjukehus vil all kursvirksomheit skje i kursrom 103, i 1.etg på Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Hjartekurs mai 2020, Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/hjartekurs-mai-2020-haugesund-2020-05-05Hjartekurs mai 2020, HaugesundKurset er for pasientar med diagnostisert hjartesykdom og deira pårørande.Kurset er for pasientar med diagnostisert hjartesykdom og deira pårørande.05.05.2020 07:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Tinnituskurs mai 2020, Haugesund https://helse-fonna.no/arrangementer/tinnituskurs-mai-2020-haugesund-2020-05-08Tinnituskurs mai 2020, Haugesund Kurs for deg som er plaga med tinnitus og ønskjer å lære meir om kordan du best kan leve med plagene.Kurs for deg som er plaga med tinnitus og ønskjer å lære meir om kordan du best kan leve med plagene.08.05.2020 07:15:00KursUnder utbygging av Haugesund sjukehus blir kursa våre halde i Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus, i første etasje - kursrom 103. Sjå også eige skilt frå resepsjon før kurs.Helse Fonna
Diabetes type 2 kurs, mai 2020, Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/diabetes-type-2-kurs-mai-2020-haugesund-2020-05-15Diabetes type 2 kurs, mai 2020, HaugesundFor deg med diabetes type 2 som føler behov for meir opplæring og kunnskap om diagnosen. For deg med diabetes type 2 som føler behov for meir opplæring og kunnskap om diagnosen. 15.05.2020 06:45:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus (rom 103, 1.etg).Helse Fonna
Hjartekurs mai-juni 2020, Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/hjartekurs-mai-juni-2020-haugesund-2020-05-26Hjartekurs mai-juni 2020, HaugesundKurset er for pasientar med diagnostisert hjartesykdom og deira pårørande.Kurset er for pasientar med diagnostisert hjartesykdom og deira pårørande.26.05.2020 07:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Hjartekurs juni 2020, Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/hjartekurs-juni-2020-haugesund-2020-06-09Hjartekurs juni 2020, HaugesundKurs for deg som har gjennomgått hjarteinfarkt, har hjartekrampe, skal eller har vore til utblokking, eller har vore til operasjon av blodårene på hjartet. Kurs for deg som har gjennomgått hjarteinfarkt, har hjartekrampe, skal eller har vore til utblokking, eller har vore til operasjon av blodårene på hjartet. 09.06.2020 07:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Nyrekurs, juni 2020, Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/nyrekurs-juni-2020-haugesund-2020-06-10Nyrekurs, juni 2020, HaugesundKurs for deg med nyresjukdom og dine pårørande.Kurs for deg med nyresjukdom og dine pårørande.10.06.2020 07:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna

Faste arrangement

    Fann du det du leita etter?