Kurs Lærings- og meistringssenteret

Sjå alle kurs som arrangerast av Lærings- og meistringssenteret. Her finn du de neste kursa, men også faste kurs vi og andre helseføretak arrangerer.

Kommande arrangement

Hjartekurs august 2018 Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/hjartekurs-august-2018-haugesund-2018-08-14Hjartekurs august 2018 HaugesundKurset er for pasientar med diagnostisert hjartesykdom og deiras pårørande.Kurset er for pasientar med diagnostisert hjartesykdom og deira pårørande.14.08.2018 07:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Hjartekurs august 2018 Stordhttps://helse-fonna.no/arrangementer/hjartekurs-august-2018-stord-2018-08-27Hjartekurs august 2018 StordKurset er for pasientar med diagnostisert hjartesjukdom og deira pårørande.Kurset er for pasientar med diagnostisert hjartesjukdom og deira pårørande.27.08.2018 06:00:00KursStord sjukehusHelse Fonna
Astmakurs august 2018, Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/astmakurs-august-2018-haugesund-2018-08-29Astmakurs august 2018, HaugesundKurs for deg som har astma, og dine pårørande.Kurs for deg som har astma, og dine pårørande.29.08.2018 07:15:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Cøliaki kurs august 2018 Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/coliaki-kurs-august-2018-haugesund-2018-08-31Cøliaki kurs august 2018 HaugesundKurs for deg som har cøliaki, eller er forelder til barn med cøliaki.Kurs for deg som har cøliaki, eller er forelder til barn med cøliaki.31.08.2018 07:00:00KursHaugesund sjukehusHelse Fonna
Diabetes type 2 kurs, september 2018 Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/diabetes-type-2-kurs-september-2018-haugesund-2018-09-04Diabetes type 2 kurs, september 2018 HaugesundFor deg med diabetes type 2 som føler behov for meir opplæring og kunnskap om diagnosen. For deg med diabetes type 2 som føler behov for meir opplæring og kunnskap om diagnosen. 04.09.2018 06:30:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Helsepedagogikk kurs, Ølen, september 2018.https://helse-fonna.no/arrangementer/helsepedagogikk-kurs-olen-september-2018-2018-09-05Helsepedagogikk kurs, Ølen, september 2018.Helsepedagogikk kurset er ein modul i det helsepedagogiske tilbodet hos FOUSAM. Målgruppa er tilsette og erfarne brukarar i spesialist- og kommunehelsetenesta som er engasjert i helsefremjande og førebyggjande arbeid.Helsepedagogikk kurset er ein modul i det helsepedagogiske tilbodet hos FOUSAM. Målgruppa er tilsette og erfarne brukarar i spesialist- og kommunehelsetenesta som er engasjert i helsefremjande og førebyggjande arbeid.05.09.2018 07:00:00KursØlen Rådhus, Vindafjord kommune.Helse Fonna
Hjartekurs september 2018 Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/hjartekurs-september-2018-haugesund-2018-09-11Hjartekurs september 2018 HaugesundKurset er for pasientar med diagnostisert hjartesykdom og deira pårørande.Kurset er for pasientar med diagnostisert hjartesykdom og deira pårørande.11.09.2018 07:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Diabetes type 2 kurs, september 2018, Stordhttps://helse-fonna.no/diabetes-type-2-kurs-september-2018-stordDiabetes type 2 kurs, september 2018, StordFor deg med diabetes type 2 som føler behov for meir opplæring og kunnskap om diagnosen. For å betre kunne meistre kvardagen med diabetes tilbyr diabetes- teamet eit undervisningsopplegg om diagnosen i samarbeid med lærings- og meistringssenteret. For deg med diabetes type 2 som føler behov for meir opplæring og kunnskap om diagnosen. For å betre kunne meistre kvardagen med diabetes tilbyr diabetes- teamet eit undervisningsopplegg om diagnosen i samarbeid med lærings- og meistringssenteret. 24.09.2018 07:00:00KursStord sjukehusHelse Fonna
Diabetes type 2 kurs, oktober 2018, Haugesund https://helse-fonna.no/arrangementer/diabetes-type-2-kurs-oktober-2018-haugesund-2018-10-02Diabetes type 2 kurs, oktober 2018, Haugesund Kurs for deg som har diabetes type 2 og føler behov for meir opplæring og kunnskap om diagnosen.Kurs for deg som har diabetes type 2 og føler behov for meir opplæring og kunnskap.02.10.2018 06:30:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus (rom 103, 1 etg).Helse Fonna
Autismekurs, foreldre oktober 2018, Haugesund https://helse-fonna.no/arrangementer/autismekurs-foreldre-oktober-2018-haugesund-2018-10-04Autismekurs, foreldre oktober 2018, Haugesund Kurs for foresatte til nydiagnostiserte barn med autismeKurs for foresatte til barn med autisme04.10.2018 07:00:00KursBUP HaugesundKurset arrangerast av Haugesund Sjukehus v/ Habiliteringstenesten i samarbeid med BUP. Kurset foregår i BUP sine lokaler.Helse Fonna
Hjartekurs oktober 2018 Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/hjartekurs-oktober-2018-haugesund-2018-10-16Hjartekurs oktober 2018 HaugesundKurs for deg som har gjennomgått hjarteinfarkt, har hjartekrampe, skal eller har vore til utblokking, eller har vore til operasjon av blodårene på hjartet. Kurset er for pasientar med diagnostisert hjartesjukdom og deira pårørande.16.10.2018 07:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Kurs i karbohydratvurdering ved Diabetes type 1, oktober 2018, Stordhttps://helse-fonna.no/arrangementer/kurs-i-karbohydratvurdering-ved-diabetes-type-1-oktober-2018-stord-2018-10-16Kurs i karbohydratvurdering ved Diabetes type 1, oktober 2018, Stord4 timars kurs for deg med Diabetes type 1 og dine pårørande. 4 timars kurs for deg med Diabetes type 1 og dine pårørande. 16.10.2018 10:00:00KursStord sjukehusHelse Fonna
Astmakurs okt/nov 2018, Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/astmakurs-oktnov-2018-haugesund-2018-10-17Astmakurs okt/nov 2018, HaugesundKurs for deg som har astma og dine pårørande.Kurs for deg som har astma og dine pårørande.17.10.2018 07:15:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Ulcerøs kolitt kurs, oktober 2018, Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/ulceros-kolitt-kurs-oktober-2018-haugesund-2018-10-24Ulcerøs kolitt kurs, oktober 2018, HaugesundKurs for deg med ulcerøs kolitt og dine pårørande.Kurs for deg med ulcerøs kolitt og dine pårørande.24.10.2018 08:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Diabetes type 2 kurs, okt/nov 2018, Haugesund https://helse-fonna.no/arrangementer/diabetes-type-2-kurs-oktnov-2018-haugesund-2018-10-30Diabetes type 2 kurs, okt/nov 2018, Haugesund For deg med diabetes type 2 som føler behov for meir opplæring og kunnskap om diagnosen.For deg med diabetes type 2 som føler behov for meir opplæring og kunnskap om diagnosen.30.10.2018 07:30:00KursHaugesund sjukehusI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus (rom 103, 1.etg).Helse Fonna
Kurs om Diabetes type 1 og fysisk aktivitet, oktober 2018, Stordhttps://helse-fonna.no/arrangementer/kurs-om-diabetes-type-1-og-fysisk-aktivitet-oktober-2018-stord-2018-10-30Kurs om Diabetes type 1 og fysisk aktivitet, oktober 2018, Stord4 timars kurs for deg med Diabetes type 1, og dine pårørande.4 timars kurs for deg med Diabetes type 1, og dine pårørande.30.10.2018 11:00:00KursStord sjukehusHelse Fonna
Nyrekurs november 2018, Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/nyrekurs-november-2018-haugesund-2018-11-06Nyrekurs november 2018, HaugesundKurs for deg med nyresjukdom og dine pårørande.Kurs for deg med nyresjukdom og dine pårørande.06.11.2018 08:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Hjartekurs november 2018 Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/hjartekurs-november-2018-haugesund-2018-11-13Hjartekurs november 2018 HaugesundKurs for deg som har gjennomgått hjarteinfarkt, har hjartekrampe, skal eller har vore til utblokking, eller har vore til operasjon av blodårene på hjartet. Kurset er for pasientar med diagnostisert hjartesjukdom og deira pårørande.13.11.2018 08:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Diabetes type 2, november 2018, Stordhttps://helse-fonna.no/arrangementer/diabetes-type-2-november-2018-stord-2018-11-19Diabetes type 2, november 2018, StordFor deg med diabetes type 2 som føler behov for meir opplæring og kunnskap om diagnosen. For å betre kunne meistre kvardagen med diabetes tilbyr diabetes- teamet eit undervisningsopplegg om diagnosen i samarbeid med lærings- og meistringssenteret. For deg med diabetes type 2 som føler behov for meir opplæring og kunnskap om diagnosen. For å betre kunne meistre kvardagen med diabetes tilbyr diabetes- teamet eit undervisningsopplegg om diagnosen i samarbeid med lærings- og meistringssenteret. 19.11.2018 08:00:00KursStord sjukehusHelse Fonna
Diabetes type 2 kurs, november 2018 Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/diabetes-type-2-kurs-november-2018-haugesund-2018-11-27Diabetes type 2 kurs, november 2018 HaugesundFor deg med diabetes type 2 som føler behov for meir opplæring og kunnskap om diagnosen. For deg med diabetes type 2 som føler behov for meir opplæring og kunnskap om diagnosen. 27.11.2018 07:30:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Hjartekurs desember 2018 Haugesundhttps://helse-fonna.no/arrangementer/hjartekurs-desember-2018-haugesund-2018-12-04Hjartekurs desember 2018 HaugesundKurs for deg som har gjennomgått hjarteinfarkt, har hjartekrampe, skal eller har vore til utblokking, eller har vore til operasjon av blodårene på hjartet. Kurset er for pasientar med diagnostisert hjartesjukdom og deira pårørande.04.12.2018 08:00:00KursI byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna
Parkinsons sjukdom kurs desember 2018, Haugesund https://helse-fonna.no/arrangementer/parkinsons-sjukdom-kurs-desember-2018-haugesund-2018-12-05Parkinsons sjukdom kurs desember 2018, Haugesund Kurs for pasientar med Parkinsons sjukdom og deira pårørande.Kurs for pasientar med Parkinson sjukdom og deira pårørande.05.12.2018 10:00:00KursKursrom 103, i 1.etg på Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.Helse Fonna

Faste arrangement

Egenkontroll av antikoagulasjonsbehandlinghttps://helse-stavanger.no/arrangementer/egenkontroll-av-antikoagulasjonsbehandlingEgenkontroll av antikoagulasjonsbehandlingKursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre.Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre.Helse Stavanger
KOLS-skolehttps://helse-stavanger.no/arrangementer/kols-skoleKOLS-skoleKursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre.For pasienter med diagnostisert kols-sykdom. Helse Stavanger
Søvnapne: Å leve med søvnapnehttps://helse-stavanger.no/arrangementer/sovnapne-a-leve-med-sovnapneSøvnapne: Å leve med søvnapneDeltakerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre.Deltakerne skal få mer kunnskap om søvnapne slik at de mestrer hverdagen bedre og er bedre forberedt til behandling.Helse Stavanger
Nyresykdom: Opplæringstilbud for personer med nyresykdom og deres pårørendehttps://helse-stavanger.no/arrangementer/nyresykdom-oppleringstilbud-for-personer-med-nyresykdom-og-deres-parorendeNyresykdom: Opplæringstilbud for personer med nyresykdom og deres pårørendeKursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre.For personer som har fått påvist kronisk nyresykdom. Helse Stavanger
Prostatakreft: Å leve med prostatakrefthttps://helse-stavanger.no/arrangementer/prostatakreft-a-leve-med-prostatakreftProstatakreft: Å leve med prostatakreftKursdeltagerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre.For pasienter som er i behandling for prostatakreft.Helse Stavanger
Ulcerøs kolitt og Morbus Crohnhttps://helse-stavanger.no/arrangementer/ulceros-kolitt-og-morbus-crohnUlcerøs kolitt og Morbus CrohnKursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre.For personer som har fått diagnostisert Ulcerøs colitt eller Morbus Crohn og deres pårørende. Helse Stavanger
ICD: Å leve med ICDhttps://helse-stavanger.no/arrangementer/icd-a-leve-med-icdICD: Å leve med ICDKursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre.Et to-dagers kurs for ICD-bærere og deres pårørende. Helse Stavanger
Smertemestringskurshttps://helse-stavanger.no/arrangementer/smertemestringskursSmertemestringskursKursdeltagerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre.Mestringskurs for personer med langvarig smerte. Helse Stavanger
Tarmkrefthttps://helse-stavanger.no/arrangementer/tarmkreftTarmkreftKursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre.Livet under og etter behandling for tarmkreftHelse Stavanger
Stabil hjerteåresykdomhttps://helse-stavanger.no/arrangementer/stabil-hjertearesykdomStabil hjerteåresykdomKursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre.For personer som har blitt behandlet med PCI (blokking) og som har en stabil hjerteåre sykdom. Pårørende kan også delta.Helse Stavanger
Diabetes type 2: Startkurs for personer med type-2 diabeteshttps://helse-stavanger.no/arrangementer/diabetes-type-2-startkurs-for-personer-med-type-2-diabetesDiabetes type 2: Startkurs for personer med type-2 diabetesKursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre.For personer med nyoppdaget type 2-diabetes, eller som har hatt diabetes en stund og har behov for opplæring. Helse Stavanger
Brystkreft: Livet under og etter behandling for tidlig brystkreft.https://helse-stavanger.no/arrangementer/brystkreft-livet-under-og-etter-behandling-for-tidlig-brystkreftBrystkreft: Livet under og etter behandling for tidlig brystkreft.Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre.Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre.Helse Stavanger
Stomi: En bedre hverdag med stomihttps://helse-stavanger.no/arrangementer/stomi-en-bedre-hverdag-med-stomiStomi: En bedre hverdag med stomiKursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre.For pasienter med ulike typer stomi.Helse Stavanger
Helsepedagogikk 2018https://helse-stavanger.no/arrangementer/helsepedagogikk-2018Helsepedagogikk 2018Kurset skal bevisstgjøre helsepersonell og likemenn til å bruke metoder som stimulerer til mestring hos pasienter med kronisk sykdom/nedsatt funksjonsevne.Helse Stavanger
Cerebral parese: Kurs for ungdom 15-17 århttps://helse-stavanger.no/arrangementer/cerebral-parese-kurs-for-ungdom-15-17-arCerebral parese: Kurs for ungdom 15-17 årKursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.Kurs for unge med cerebral parese, 15-17 år. Helse Stavanger
Diabeteskurs for yngre ungdom (7.klasse) og foresattehttps://helse-stavanger.no/arrangementer/diabeteskurs-for-yngre-ungdom-7klasse-og-foresatteDiabeteskurs for yngre ungdom (7.klasse) og foresatteKursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.Dagsseminar for barn (12+) og deres foresatte. Helse Stavanger
Epilepsi; kurs for ungdom og voksnehttps://helse-stavanger.no/arrangementer/epilepsi-kurs-for-ungdom-og-voksneEpilepsi; kurs for ungdom og voksneKursdeltakere skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.For personer som nylig har fått diagnosen epilepsi.Helse Stavanger
Hjertesykdom: Kurs for ungdom og foresattehttps://helse-stavanger.no/arrangementer/hjertesykdom-kurs-for-ungdom-og-foresatteHjertesykdom: Kurs for ungdom og foresatteKursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap, samt mestre hverdagen bedre.Kurs for ungdom, 15 +, med hjertesykdom og deres foresatte.Helse Stavanger
Myelomatose: Å leve med myelomatosehttps://helse-stavanger.no/arrangementer/myelomatose-a-leve-med-myelomatoseMyelomatose: Å leve med myelomatoseKursdeltagerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre mestre hverdagen bedre.For personer som er i behandling for myelomatose.Helse Stavanger
MS; kurs for personer som nylig har fått diagnosen multippel sclerosehttps://helse-stavanger.no/arrangementer/ms-kurs-for-personer-som-nylig-har-fatt-diagnosen-multippel-scleroseMS; kurs for personer som nylig har fått diagnosen multippel scleroseKursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedreKursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedreHelse Stavanger
Kurs for ungdom med overvekthttps://helse-stavanger.no/arrangementer/kurs-for-ungdom-med-overvektKurs for ungdom med overvektKursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap samt mestre hverdagen bedre.Kurset er for ungdom 13-18 år med overvekt, og deres foresatte.Helse Stavanger

    Fann du det du leita etter?
    Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.