Helsenorge

Karmøy DPS

Karmøy distriktspsykiatriske senter (DPS) utgjer saman med Haugland DPS eit moderne lokalsjukehus innan psykisk helsevern for vaksne over 18 år.

Fann du det du leita etter?