HELSENORGE

Framtidens tjenestetilbud innen psykisk helse og rus

Vær med å påvirke spesialisthelsetjenestetilbudet i vår region. Velkommen til innspillssamling – Ny sykehusplan 2020/23.

Velkommen til samling om framtidens tjenestetilbud innen psykisk helse og rus. Vi er i dag 70 påmeldte. 

Samlingen skjer digitalt 24. og 25. februar, fra 09.00 til 15.30.

Ikke så stø i Teams - gjør en test med oss

Du kan teste om oppkobling til Teams fungerer 22. februar, klokka 14-15 eller 20-21.

Se innledning med klinikkdirektør Kenneth Eikeset

 


Slik blir du med på samlingen

Deltakere utenfor Helse Vest/Helse Fonna:

Det er sendt ut en egen Microsoft Teams-invitasjon til Teamet Helse Fonna /rus/psykisk helse, til påmeldte deltakere utenfor Helse-Fonna/Helse-Vest. 

Denne invitasjonen må godtas for å komme inn på Teams-området hvor fildeling og møtene er tilgjengelig. Man godtar for så å logge inn med din egen Microsoft-konto eller oppretter en gjeste-konto på den e-postadressen du er påmeldt med.

Deltakere innenfor Helse Vest/Helse Fonna:

På Teamet Helse Fonna /rus/psykisk helse får du tilgang til fildeling og møtene. Du må logge på via nettleseren https://teams.microsoft.com/ eller ved å åpne Teams-app på datamaskinen. 

Se egen tilsendt mail for dem som er nye brukere av Microsoft Teams.


Hva skal vi gjøre disse dagene?

Du inviteres til å diskutere, reflektere, bidra med ideer, tanker og forslag til hva som bør være med i en lokal sykehusplan.

Se også gjerne

Slik skal vi møte utfordringene i helsetjenesten - regjeringen.no   

Helse 2035 - Helse Vest

Dagene blir et verksted der vi sammen diskutere framtidens spesialisthelsetjenestetilbud i vår region.

  • Hvilke utfordringer har vi?
  • Hva skal med i planen?
  • Hva kan jeg påvirke? 

Stikkord her kan være framtidens gode og riktige behandlingstilbud, helsefellesskap, nok og riktig kompetanse, teknologi, samhandling, brukermedvirkning, med mer.

Hva skjer etterpå?

Innspillene og ideene vil danne grunnlag for hva klinikk for psykisk helsevern og rus vil spille inn til sykehusplanen for Helse Fonna. Gjennom deltakelse disse dagene vil du kunne påvirke fremtidens tjenestetilbud i vårt opptaksområde.

Dagene vil bli digitale etter Open Space konseptet. Hver deltaker sitter for seg selv ved sin PC. Alle innlegg vil bli sendt dere digitalt ei uke før samlingen.

Kort tid etter møtet vil rapport fra dagene (som alle får) gjennomgås i klinikken. Det som kommer fram disse dagene vil bli brukt i det videre arbeidet med sykehusplanen som skal være klar i mai. Før planen vedtas vil den bli sendt ut på høring. 

Hva er en ”Open Space” -konferanse?

 På en Open Space – konferanse kommer du ikke til et ferdig oppsett hvor alt som skal skje er bestemt på forhånd, uavhengig av deltakerne, deres ulike ønsker og engasjement. 

Du behøver ikke vente til kaffepausen for å knytte kontakter og for samtaler om det du er mest interessert i.

Det er nok at du forbereder deg ved å ta med din nysgjerrighet, dine egne spørsmål og problemstillinger, og et engasjement i forhold til konferansens tema.

Open Space-konferansen tilbyr en tydelig struktur der deltakerne utformer innholdet i programmet.

Alle viktige spørsmål kommer på bordet, og hver problemstilling diskuteres så lenge deltakerne selv vil.

Alt dokumenteres i et kompendium som alle får en kopi av.

Konferansen ledes av personer med erfaring i bruk av Open Space-metoden.
 
Innlegg som vil bli tatt opp og sendt ut på forhånd til dem som melder seg på

Hør disse før konferansen 

 

Innledning og bakgrunn samlingen, ved Kenneth Eikeset, klinikkdirektør psykisk helse/rus i Helse Fonna HF (kommer)

Se også innlegg fra

BUP- framtidens tjenester ved avdelingsleder Georg Reinhardt

Heine Hagenberg: Statistikk for klinikk for psykisk helsevern 2016 2020 - presentasjon

Heine Hagenberg: Statistikk for Klinikk for psykisk helsevern 2016-2020 (PDF)

Haris Bosnic - Korfor

Else Berit Helle - brukarutvalet

Sverre Martin Nesvåg

Jon Qvortrup - Fremtidsperspektiver kommune og spesialisthelsetjenesten

Erfaringsdeling

Høyr brukar  om Recoverykurs

Høyr brukar om Ressursbase og erfaringskompetanse

Nyttige lenker til konferansen

Nasjonal helse- og sykehusplan - regjeringen.no Helsedirektoratets rapportering på status og fremgang for Nasjonal helse- og sykehusplan for 2020.pdf Mestre hele livet - regjeringen.no Vårt oppdrag - Helse Vest RHF (helse-vest.no) oppdragsdokument-2021-hv.pdf (regjeringen.no) Psykisk helse og rus - Helse Vest RHF (helse-vest.no) Selvskading og selvmord - Helsedirektoratet TSB - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no) Avtale mellom regjeringen og KS: etablerer 19 helsefelleskap - regjeringen.no FOUSAM – FoU-enhet for samhandling

verdigrunnlag-a5-hefte.pdf

Barn og unges helseteneste - Helse Fonna (helse-fonna.no) Barn som pårørande - Helse Fonna (helse-fonna.no) Regjeringen lanserer pårørendestrategi - regjeringen.noPlan for psykisk helsevern 2021-2020 Sju prinsipper i et helhetlig tjenestetilbud - NAPHA Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid