HELSENORGE

BUP - akuttenheter i Norge

BUP akuttenheter i Norge


Helse Sør-Øst RHF

 

  

Sykehuset Innlandet HF

Seksjonsleder: Karl Jensen, karl.jensen@sykehsuet-innlandet.no, 62 58 18 14. 

Enhetsleder: Tor-Erland Baadshaug, tor.erland.baadshaug@sykehuset-innlandet.no, 62 58 17 91

Innbyggertall opptaksområde (<18 år): 27809 (12-17 år)

Reiseavstand – enhet-innbygger (lengste avstand/km): ca 3,5 timer / 250 km

Navn på avdeling(er) med ø-hjelpsplikt:  Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling, Ungdomspsykiatrisk seksjon

Er avdelingen samlokalisert med somatiske avdelinger: Nei

Antall sengeposter (akutt / ØH): 1

Antall senger: 8

Antall akuttsenger per enhet: 

Akutt ambulant team for barn og ungdom eller tilsvarende ordning: Ja. Ambulant team som i allhovedsak følger opp ungdom etter utskrivelse

Eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Nei

BUP Innlandet (Foto)

Til kartet

Akershus Universitetssykehus HF

Seksjonsleder: Morten Grøvli, Avdelingssjef 41447587 mrgr@ahus.no

Enhetsleder:      

Innbyggertall opptaksområde (<18 år): 121.611

Reiseavstand – enhet-innbygger (lengste avstand/km): 89 km

Navn på avdeling(er) med ø-hjelpsplikt:  Ungdomspsykiatrisk klinikk

Er avdelingen samlokalisert med somatiske avdelinger: Samme område (sykehuset), men separat beliggenhet/bygning

Antall sengeposter (akutt / ØH): 2

Antall senger: 7

Antall akuttsenger per enhet: 7

Akutt ambulant team for barn og ungdom eller tilsvarende ordning: ja

Eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: ja

Til kartet

Sykehuset i Vestfold

Seksjonsleder: seksjonsleder Henny Brenna  tlf. 33375941, henny.brenna@siv.no

Enhetsleder:      

Innbyggertall opptaksområde (<18 år):  48400

Reiseavstand – enhet-innbygger (lengste avstand/km): 45 km

Navn på avdeling(er) med ø-hjelpsplikt:  Barne og ungdomspsykiatrisk avdeling, seksjon for Døgn Ungdom

Er avdelingen samlokalisert med somatiske avdelinger: Nei, men somatisk sykehus ligger på samme område i Tønsberg

Antall sengeposter (akutt / ØH): Døgn Ungdom er eneste sengepost i BUPA Vestfold med 6 plasser, en av disse sengene benyttes til akuttinnleggelser . Sengeposten benyttes også til behandling av alvorlige sinnlidelser som alvorlige spiseforstyrrelser, psykoserisiko/psykosebehandling, alvorlig psyko/soma tilstander, øhjelpsinnleggelser. Det er ofte stor diskrepans mellom behovet for sengeplassene og tilbudet.

Antall senger: 6

Antall akuttsenger per enhet: Dette er ikke spesifisert, men vi satser på 1 øhjelps seng om gangen

Akutt ambulant team for barn og ungdom eller tilsvarende ordning: Nei, men ansatte på Døgn Ungdom har et ansavar , men ikke egne folk, dersom behovet oppstår

Eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Ja, Vestfold har et eget PAM m/forvakt og bakvakt som ivaretar døgninnleggelser kveld/natt og helg. Barn under 18 år legges direkte inn på BUPA`s sengepost 

Til kartet

Oslo Universitetssykehus HF

Seksjonsleder: Trude Fixdal uxfixt@ous-hf.no 90658997

Enhetsleder:      

Innbyggertall opptaksområde (<18 år):  108035 (2016)

Reiseavstand – enhet-innbygger (lengste avstand/km): 35 km

Navn på avdeling(er) med ø-hjelpsplikt:  Barne - og ungdomspsykiatrisk avdeling

Er avdelingen samlokalisert med somatiske avdelinger: nei

Antall sengeposter (akutt / ØH): 1 akuttenhet

Antall senger: 13

Antall akuttsenger per enhet:  5

Akutt ambulant team for barn og ungdom eller tilsvarende ordning: Arenafleksibelt team for barn under 14. 24 timers respons, 5 dager i uken. Ikke ø-hjelp

Eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: ja

Til kartet

Sykehuset Telemark

Seksjonsleder: Seksjonsleder Annette Bø Jørgensen. anejor@sthf.no Tlf:92044274

Enhetsleder:

Innbyggertall opptaksområde (<18 år):  Ca. 40 000           

Reiseavstand – enhet-innbygger (lengste avstand/km): 200 km

Navn på avdeling(er) med ø-hjelpsplikt:  Voksen akutt psyiatri. Seksjon 19 og DPS-akutt

Er avdelingen samlokalisert med somatiske avdelinger: nei

Antall sengeposter (akutt / ØH): 8

Antall senger: 8

Antall akuttsenger per enhet:  8

Akutt ambulant team for barn og ungdom eller tilsvarende ordning: Nei

Eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Nei

Til kartet

Sykehuset Østfold HF

Seksjonsleder: seksjonsleder Ragnhild Tranøy ragnhild.tranoy@so-hf.no Tlf: 69864143/99566450

Enhetsleder:

Innbyggertall opptaksområde (<18 år):  Ca. 62 000           

Reiseavstand – enhet-innbygger (lengste avstand/km): 110 km

Navn på avdeling(er) med ø-hjelpsplikt:  Ungdomspsykiatrisk seksjon

Er avdelingen samlokalisert med somatiske avdelinger: nei

Antall sengeposter (akutt / ØH): 5

Antall senger: 10

Antall akuttsenger per enhet:  5

Akutt ambulant team for barn og ungdom eller tilsvarende ordning :  ja

Eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: ja

Til kartet

Sørlandet sykehus

Seksjonsleder: Carl.otto.christiansen@sshf.no tlf. 99 69 39 73

Reiseavstand – enhet-innbygger (lengste avstand/km): 180 km

Innbyggertall opptaksområde (<18 år):  19 946 (2012)

Navn på avdeling(er) med ø-hjelpsplikt:  Ungdomsklinikken ABUP

Er avdelingen samlokalisert med somatiske avdelinger: nei

Antall sengeposter (akutt / ØH): svarer kun for egen avdeling

Antall senger: 6

Antall akuttsenger per enhet:  6

Akutt ambulant team for barn og ungdom eller tilsvarende ordning :  ja

Eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: nei

Til kartet

Vestre Viken HF

Seksjonsleder: Andreas Anker Hvid/Vigdis Raad

Enhetsleder:

Innbyggertall opptaksområde (<18 år):  Ca. 110 000

Reiseavstand – enhet-innbygger (lengste avstand/km): 4-6 timer-ca 30mil

Navn på avdeling(er) med ø-hjelpsplikt:  Egen seksjon i Drammen for Øhjelp

Er avdelingen samlokalisert med somatiske avdelinger: nei

Antall sengeposter (akutt / ØH): 1

Antall senger: 6

Antall akuttsenger per enhet:  1 - 2

Akutt ambulant team for barn og ungdom eller tilsvarende ordning :  nei

Eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: ja

Til kartet

Helse Vest

 

Helse Bergen

Seksjonsleder: Jarle Helgesen, jarle.helgesen@helse-bergen.no

Enhetsleder:      

Innbyggertall opptaksområde (<18 år): ca. 98 923

Reiseavstand – enhet-innbygger (lengste avstand/km): ca. 100 km.

Navn på avdeling(er) med ø-hjelpsplikt:  Klinikk psykisk helsevern for barn og unge, akuttpost

Er avdelingen samlokalisert med somatiske avdelinger:  Ja

Antall sengeposter (akutt / ØH):  1

Antall senger:  20

Antall akuttsenger per enhet:  14

Akutt ambulant team for barn og ungdom eller tilsvarende ordning : Ikke akutt ambulant, men ambulant team (planlegges intensivt ambulant team 2017).

Eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Nei

BUS Bergen (Foto)

Til kartet

  

Helse Fonna

Seksjonsleder: Arnhild Lura, arnhild.lura@helse-fonna.no, 52732800

Enhetsleder: Georg Reinhardt, georg.reinhardt@helse-fonna.no, 52732800

Innbyggertall opptaksområde (<18 år): 42.629, 18 kommuner

Reiseavstand – enhet-innbygger (lengste avstand/km): ca. 3,5 timer, ca. 175 km (inkl.ferge for noen)

Navn på avdeling(er) med ø-hjelpsplikt: Ungdomspsykiatrisk post (UPP) / Barnepsykiatrisk post (BPP)

Er avdelingen samlokalisert med somatiske avdelinger: Nei

Antall sengeposter (akutt / ØH): 2

Antall senger:

Antall akuttsenger per enhet: 

Akutt ambulant team for barn og ungdom eller tilsvarende ordning: Nei.

Eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Felles mottak for alle BUP-ØH pasienter ved UPP

BUP Haugesund (Foto)

Til kartet

    

Helse Førde

Seksjonsleder: Frank Roger Kalstad, frank.kalstad@helse-forde.no, 57838775

Enhetsleder: Toril Taklo, toril.taklo@helse-forde.no

Innbyggertall opptaksområde (<18 år): 25 000

Reiseavstand – enhet-innbygger (lengste avstand/km): 170 km

Navn på avdeling(er) med ø-hjelpsplikt: Ungdomsposten for psykisk helsevern

Er avdelingen samlokalisert med somatiske avdelinger: Eget bygg ved sjukehuset

Antall sengeposter (akutt / ØH): 1

Antall senger: 6

Antall akuttsenger per enhet: 1

Akutt ambulant team for barn og ungdom eller tilsvarende ordning: Nei

Eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Nei. Innleggelse ved tvang blir sendt til Helse Bergen.

UPH Førde (Foto)

Til kartet

    

Stavanger Universitetssykehus

Seksjonsleder: Sengepost ungdom, seksjonsleder Asbjørn Lindland, asbjorn.lindland@sus.no Sengepost barn, seksjonsleder Rita Hammerø, rita.hammero@sus.no

Enhetsleder: Avdelingssjef Lars Conrad Moe, lars.conrad.moe@sus.no    

Innbyggertall opptaksområde (<18 år): 87 393 (april 2016)

Reiseavstand – enhet-innbygger (lengste avstand/km): Fra Hauge i Dalane til Stavanger 76 km. Reisetid ca 1 t 40 min.

Navn på avdeling(er) med ø-hjelpsplikt:  K1, M1 og N1

Er avdelingen samlokalisert med somatiske avdelinger: Nei

Antall sengeposter (akutt / ØH): 16

Antall akuttsenger per enhet: 16

Akutt ambulant team for barn og ungdom eller tilsvarende ordning : Ja.

Eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Ja.

BUPA Stavanger

Til kartet

Helse Midt-Norge

 

Helse Møre og Romsdal HF

Seksjonsleder: avd.sjef Manuela Strauss, e-post: Manuela.Strauss@Helse-mr.no,  tel: 70167200

Enhetsleder:      

Innbyggertall opptaksområde (<18 år): ca 60 000

Reiseavstand – enhet-innbygger (lengste avstand/km): 4-5 timer (mange km og evt flere ferger), avhengig av døgntid/dag

Navn på avdeling(er) med ø-hjelpsplikt:  Døgnenhet Psykisk helsevern for barn og unge

Er avdelingen samlokalisert med somatiske avdelinger: Nei

Antall sengeposter (akutt / ØH):  1

Antall senger: 8 + 2 (øhjelp+intermediærplasser)

Antall akuttsenger per enhet: 8

Akutt ambulant team for barn og ungdom eller tilsvarende ordning: ja, knyttet til alle 4 poliklinikker i fylke

Eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Ja.

Til kartet

Helse Nord Trøndelag

Seksjonsleder: Reid Henstein, (seksjonsleder) reid.henstein@hnt.no 74098000

Enhetsleder:      

Innbyggertall opptaksområde (<18 år): ca 30 000

Reiseavstand – enhet-innbygger (lengste avstand/km): 300 km

Navn på avdeling(er) med ø-hjelpsplikt:  BUP HNT, seksjon sengepost

Er avdelingen samlokalisert med somatiske avdelinger: Ja – i en annen bygning

Antall sengeposter (akutt / ØH): 1

Antall senger: 7

Antall akuttsenger per enhet: ca 50 %

Akutt ambulant team for barn og ungdom eller tilsvarende ordning: Ja - ikke definerte team

Eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Nei.

Til kartet

St. Olavs Hospital

Seksjonsleder: Seksjonsleder Sonja Grønås. Telefon: 9155 2819. 

e-postadresse:  Sonja.Gronas@stolav.no

Enhetsleder:      

Innbyggertall opptaksområde (<18 år):  65 600

Reiseavstand – enhet-innbygger (lengste avstand/km): 120 km

Navn på avdeling(er) med ø-hjelpsplikt:  BUP Lian Akuttenheten

Er avdelingen samlokalisert med somatiske avdelinger: nei

Antall sengeposter (akutt / ØH):  1 akutt 7-døgnspost med 6 senger -   Samarbeider i helgene og sammenslåingsperiode jul/påske/sommer med 5-døgns Utreding- og behandlingsenheten

Antall senger: 6

Antall akuttsenger per enhet: 6

Akutt ambulant team for barn og ungdom eller tilsvarende ordning :  Ja - et AAT tilbud på dagtid - temat er geogarfisk lagt sammen med BUP Lian Akuttpost og organisert under BUP Poliklnikk Lian

Eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Akuttmottak i sengeenheten

BUP LIan (Foto)

Til kartet

Helse Nord

 

Finnmarkssykehuset

Vi har ingen enheter i Finnmark som tilbyr ø-hjelp til barn og unge.

Denne funksjonen ytes av UNN i Tromsø for Finnmarks befolkning.

Til kartet

Helgelandssykehuset

Har ikke Ø-hjelpstilbud, pasientene har akutt tilbud ved NLSH  HF, Nordlandssykehuset i Bodø.

Til kartet

Nordlandssykehuset HF

Seksjonsleder: Frode Hansen. Telefon 75 50 18 53. frode.hansen@nordlandssykehuset.no

Enhetsleder:      

Innbyggertall opptaksområde (<18 år):  92548

Reiseavstand – enhet-innbygger (lengste avstand/km): 522 km

Navn på avdeling(er) med ø-hjelpsplikt:  Akuttenhet for Ungdom, Barne- og Ungdomspsykiatrisk avdeling

Er avdelingen samlokalisert med somatiske avdelinger: nei

Antall sengeposter (akutt / ØH): 6

Antall senger: 6

Antall akuttsenger per enhet: 6

Akutt ambulant team for barn og ungdom eller tilsvarende ordning: Nei

Eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: Nei

BUP Nordlandssykehuset

Til kartet

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Seksjonsleder: Vibeke Stalsberg. Tlf. 77 75 57 00/66. vibeke.stalsberg@unn.no

Enhetsleder:      

Innbyggertall opptaksområde (<18 år):  Troms,  Ofoten, Finnmark og Svalbard.

Reiseavstand – enhet-innbygger (lengste avstand/km): 80 – 90 km

Navn på avdeling(er) med ø-hjelpsplikt:  Ungdomspsykiatrisk seksjon

Er avdelingen samlokalisert med somatiske avdelinger: nei

Antall sengeposter (akutt / ØH): 1

Antall senger: 9

Antall akuttsenger per enhet: 4

Akutt ambulant team for barn og ungdom eller tilsvarende ordning: Nei

Eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: ja      Til kartet                                 

Privat ideelt sykehus med driftsavtale med HSØ

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Nic Waals

Seksjonsleder: Klinikksjef Anne-Stine.Meltzer@lds.no

Innbyggertall opptaksområde (<18 år): Ca. 30 000

Reiseavstand – enhet-innbygger (lengste avstand/km): ca 30 min med offentlig transport

Navn på avdeling(er) med ø-hjelpsplikt:  Nic Waals Institutt, BUP poliklinikk vurderer ø-hjelp poliklinisk

Er avdelingen samlokalisert med somatiske avdelinger: Samarbeidsavtale for barn og unge med OUS

Antall sengeposter (akutt / ØH): 0

Antall senger: 0

Antall akuttsenger per enhet:  0

Akutt ambulant team for barn og ungdom eller tilsvarende ordning :  Ja, vi har et ambulant team på 7-8 ansatte. Akuttvaktlag med alle leger og psykologer har grupper tilgjengelig for vurdering hver dag.

Eget psykiatrisk akuttmottak (PAM) eller tilsvarende: nei

Lovisenberg Diakonale sykehus Nic Waals institutt - front (foto: lund-slaatto)

Til kartet

Fann du det du leita etter?