Barn og unges helsetjeneste - samhandlingsforløp på tvers av kommuner og spesialisthelsetjeneste

Forløpene er utviklet i samarbeid mellom brukere og fagfolk fra både kommune og spesialisthelsetjeneste. I forløpene beskrives tilbud til barn og unge med psykiske helseplager. Les mer om prosjekt "Barn og unges helsetjeneste" her (LINK).