Barn og unges helsetjeneste - samhandlingsforløp på tvers av kommuner og spesialisthelsetjeneste

Forløpene er utviklet i samarbeid mellom brukere og fagfolk fra både kommune og spesialisthelsetjeneste. I forløpene beskrives tilbud til barn og unge med psykiske helseplager. Les mer om prosjekt "Barn og unges helsetjeneste" her.


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.