HELSENORGE

Alderspsykiatrisk poliklinikk og døgnpost

Alderspsykiatrisk poliklinikk er tilbod til deg med psykiske lidingar som debuterer etter fylte 65 år. I poliklinikken møter du som ikkje treng innlegging, medan du som på døgnposten og ligg inne på sjukehuset.  

Fann du det du leita etter?