HELSENORGE

Tildeling fra Norsk forskningsråd

Prosjekt iSpe har i samarbeid med Vestlandets innovasjonsselskap (VIS) fått tildeling fra Norsk forskningsråd (NFR) sitt kvalifiseringsprogram for kommersialisering fra offentlig finansiert forskning.

Midlene skal benyttes til å utrede forretningsmodell og næringslivssamarbeid og til å videreutvikle verktøyet med modul for angstlidelser. Gjennom arbeidet som skal utføres med midler fra NFR kan vi identifisere generaliserbarheten av den teknologien som er utviklet gjennom prototypeprosjektet.

Tildelingen er derfor svært nyttig og med tanke på den videre utviklingen og skaleringen av iSpe i helsetjenesten.

Resultatene fra kvalifiseringsprosjektet vil danne grunnlaget for beslutning om videre kommersialiseringsløp og resultatene kan benyttes som underlag til en søknad om videre kommersialiseringsstøtte i form av et verifiseringsprosjekt.

Du kan lese mer om kvalifiseringsprogrammet til norsk forskningsråd her: https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2020/kvalifiseringsprosjekt/

Les med om Vestlandets innovasjonsselskap her: https://www.visinnovasjon.no/

 

Fann du det du leita etter?