HELSENORGE

Studentprosjekt ved Lidköpings Universitetet i Sverige

Studenter Linkoping.jpg
I samarbeid med Lisa Palmqvist (PhD), Postdoktorforsker ved Universitetet i Linköpings, Institutt for atferdsvitenskap og læring, skal en gruppe av hennes studenter undersøke anvendelighet av iSpe sekvens for screening av depresjon.

Til dette prosjektet har studentene bidratt med oversettelser av tekst i applikasjonen. Niklas Mahne og Sofia Öhman har spilt inn lydfiler til en svensk versjon av iSpe screening, som nå er tilgjengelig med mulighet for valg av mannlig og kvinnelig stemme. I tillegg til studentene i dette prosjektet har adjungert professor Lars-Olov Lundqvist og Lisa Palmqvist bidratt med oversettelse av applikasjonen til svensk.

Fullversjon av svensk iSpe vil bli tilgjengelig i løpet av 2021. Samarbeidet med Palmqvist og studentene i dette prosjektet bidrar til iSpe-prosjektets mål om internasjonalisering av verktøyet. Det langsiktige målet til iSpe-prosjektet er å bygge opp et internasjonalt forskningsmiljø rundt iSpe-plattformen.

Deltakere: Niklas Mahne, Philip Lindblad, Thea Carlqvist, Sofia Öhman, Rickard Eklöv og Cecilia Ivarsson.

Studenter-Linkoping---alle.jpg

Sammendrag av studentprosjektet

Projektmål

Målet med projektet är att användbarhetstesta en befintlig webbapplikation/formulär för screening av depression hos personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF). Screeningen består av en webbsida med animerade bilder med ljud som förklarar hur depression kan upplevas och sedan självuppskattningsfrågor som läses upp för deltagaren. Utifrån detta test ska vi utvärdera och analysera applikationen med interaktionsdesign kopplat till neuropsykologisk teori som grund.
Vi har inget ekonomiskt intresse i vårt projekt.

Produktmål

En rapport med utvärdering och analys tillgänglig för granskning av samtliga styrfunktioner och stakeholders. Rapporten kommer att bestå av:

  • Teoretisk bakgrund i neuropsykologi, intellektuell funktionsnedsättning, depression och diagnostisk test, samt interaktionsdesign.
  • En sammanställning av utfört användbarhetstest.
  • Analys av resultat från utförd användbarhetstest och intervjuer.
  • Diskussion av utvärderingsmetoder/vetenskaplig metod.
  • Designförslag

Användbarhetstester av applikationen mot deras tänkta målgrupp som leder till förslag om hur applikationen kan förbättras, både vad gäller gränssnitt och själva depressions-screeningen.

Effektmål

Med vår rapportering får produktägarna smakprov på vad deras målgrupp tycker om deras applikation. I den snara framtiden kan de hantera potentiella förbättringsförslag för att anpassa ytterligare för bästa användarupplevelse för de framtida användarna, samt för att faktiskt implementera applikationen. Förhoppningen är att personer med IF ska ha ett verktyg att själva uppskatta sina symtom. I nuläget bedöms symtomen i huvudsak av närstående.

Fann du det du leita etter?