HELSENORGE

Oppstart av datainnsamling i Tromsø

Habiliteringstjenestene for voksne (HAVO) og Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU), ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) er klare til på starte datainnsamling i multisenterstudien. Psykolog Oddrun Vermeer har planer om å skrive hovedoppgave på noen av dataene som samles inn ved HABU.
Datainnsamling Nord Norge.jpg
Habilitering for barn og unge UNN Tromsø gir tilbud til barn og unge i alderen 0-18 år med medfødte eller ervervede funksjonsnedsettelser av kompleks og sammensatt karakter. 

Tjenesten dekker hele UNNs opptaksområde, kommunene i Troms, Svalbard og nordligste del av Nordland. For enkelte tilstander gir vi også tilbud til barn og unge fra Finnmark og Nordland.

Habilitering for voksne ved UNN består av avdelingene Tromsø, Harstad og Narvik. Enhetene gir tilbud til unge over 18 år og voksne med medfødte eller tidlig ervervede funksjonshemninger. Teamet i enheten er tverrfaglig sammensatt med vernepleier, pedagog, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, logoped, lege og psykolog.

Her kan du lese mer om tjenestetilbudet ved UNN: https://unn.no/

Kontaktperson for iSpe-prosjektet ved UNN er Marianne Berg Halvorsen.

Fann du det du leita etter?