HELSENORGE

Full pott til iSpe fra Helse Vest RHF

Prosjekt iSpe fikk tildeling av midler på Helse Vest RHF sin utlysning av innovasjonsmidler. Tildelingen er på totalt 1.195.000 for den neste to-årsperioden. 

Med disse midlene kan prosjektet arbeide for å realisere svært viktige mål i den pågående forskningen og utviklingen på innovasjonen.

På vegne av prosjekteier Helse Fonna HF, vil prosjektleder Oddbjørn Hove rette en stor takk til alle samarbeidspartnere, som har bidratt til at prosjektet har nådd første milepæl med prototyp app'en på depresjon og til etablerte og nye samarbeidspartnere som har stilt sin tid til disposisjon for å videreutvikle, evaluere og bidra til implementering av verktøy i den neste to-års perioden. Det brede engasjementet prosjektet har møtt regionalt og nasjonalt er sterkt motiverende og har vært av stor betydning for tildelingen fra Helse Vest RHF, noe som kommer frem i tildelingsbrevet:

«Prosjektet har både høg relevans og god kvalitet i søknaden. Prosjektet har god forankring i heile føretaksgruppa i Helse Vest.»

Les mer om tildelingen fra Helse Vest RHF: 14-millionar-til-innovasjonsprosjekter

NASA TRL Meter.png
By NASA/Airspace Systems (AS) - http://as.nasa.gov/aboutus/trl-introduction.html, Public Domain, Link

Midlene som er tildelt prosjektet for den neste perioden skal benyttes til grunnleggende forskning på verktøyets kvalitet som medisinsk metode, utvikling av nye innovative brukersentrerte løsninger og ikke minst utvidelse av verktøyet med flere kartleggingsmoduler. I prosjektperioden har vi mål om å utvikle moduler for angstlidelser og søvnvansker. Vi skal også se på potensiale for å utvikle en kommunikasjonsstøttet modul for psykoedukasjon.

En svært sentral milepæl i denne prosjektperioden er å få integrasjon med eksisterende løsninger for ivaretakelse av personvern. Dette er en forutsetning for å forske på iSpe som et digitalt verktøy for egenrapportering. Digital egenrapportering gir pasienten nye muligheter for fleksibel og aktiv deltagelse i eget behandlingsforløp og er en sentral del i strategien Helse2035 om å utvikle pasienten sin helsetjeneste. 

Les mer om Helse2035: Helse2035 - Helse Vest RHF

Lykkes med målene de neste to årene løfter vi iSpe fra teknologinivå 3 til 6, som innebære at vi kan demonstrere løsningens nytte i relevante miljøer. Det er et viktig skritt på veien til nasjonal implementering, som er målet for iSpe.

Fann du det du leita etter?