BUP Stord

BUP står for barne og ungdomspsykiatri. Vi gjev eit spesialisert tilbod innan psykiatri til barn og unge (opp til 18 år) og deira pårørande. 

Vi har tilbod innan utgreiing og behandling av angst, åtferdsvanskar, utviklingsforstyrring og AD/HD. 

Vidare innan depresjon, tvangslidingar, alvorlege belastningar/traumer, autisme, sjølvmordsfare, psykose, spiseforstyrringar og skulevegring.

Kontakt

Oppmøtestad
Stord: 1. etasje i eit bygg som ligg like til høgre for Stord sjukehus.
Utekontor Husnes:  Aksen i 2. etasje, med inngong frå parkeringsplassen ved NAV.
Utekontor Odda: Folgefonn DPS, 1. etasje Odda aldersheim.
Telefon
53491220 / 53464790 (Husnes)
Postadresse
På Stord:  BUP Stord, postboks 3, 5401 Stord

På utekontoret på Husnes: BUP Stord Kvinnheradkontoret, Sentrumsvegen 15, 5460 Husnes
Stord DPS
Telefon
53491210
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.