BUP Stord

BUP står for barne- og ungdomspsykiatri. Vi gir eit spesialisert tilbod innan psykiatri til barn og unge (opp til 18 år) og deira pårørande. 

Vi har tilbod innan utgreiing og behandling av tilstandar som angst, åtferdsvanskar, utviklingsforstyrring, ADHD, depresjon, tvangslidingar, alvorlege belastningar/traumer, autisme, sjølvmordsfare, psykose, spiseforstyrringar og skulevegring.

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Stord: 1. etasje i eit bygg som ligg like til høgre for Stord sjukehus.
Utekontor Husnes:  Aksen i 2. etasje, med inngong frå parkeringsplassen ved NAV.
Utekontor Odda: Folgefonn DPS, 1. etasje Odda aldersheim.
Telefon
Stord 53 49 12 20 | Forløpskoordinator 53 49 12 20 | Husnes 53 46 47 90
Postadresse
På Stord:  BUP Stord, postboks 3, 5401 Stord

På utekontoret på Husnes: BUP Stord Kvinnheradkontoret, Sentrumsvegen 15, 5460 Husnes
Stord DPS
Telefon
53 49 12 10
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.