HELSENORGE

Webinar: Sammen om selvmordsforebygging

 

Velkommen til del to i seminarrekken om forebygging av selvmord og selvskading.

Målrguppe: Alle som jobber med barn og ungdom (skole, helsestasjon, PPT, BUP, barnevern etc).

Fagpersoner som er i kontakt med barn og unge på arenaer i kommunene og i spesialisthelsetjenesten må jobbe sammen for å forebygge selvskading og selvmord blant barn og unge. Hvem skal gjøre hva og hvordan? Her blir det både teori, informasjon, refleksjon praktiske tips om hvordan å møte barn og unge i som er i vanskelige situasjoner.

Selvskading blir tema denne gang. Faginnlegg om selvskading og følelser og det å være «hjelper». Erfaringsdeling - refleksjon. Dere kan også sende inn spørsmål dere har om dagens tema ved påmelding.


Fann du det du leita etter?