Vikarkurs for ambulansepersonell

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Helse Stavanger og Helse Fonna har gleden av å tilby nytt ambulansepersonellkurs

Kurset er modulbasert og består av 3 moduler. Kurset har de siste år blitt et mer avansert kurs, og mer omfattende innen anatomi, fysiologi og patofysiologi enn tidligere. Vi ønsker kun søkere med helsefaglig autorisasjon.

Alle søkere med helsefaglig autorisasjon vil bli tatt inn til samtale, før evt tilbud om kursplass.

Det vil bli lagt vekt på tilgjengelighet i forhold til arbeid i sommermånedene.

Vi har kun fått strålende tilbakemeldinger fra tidligere deltakere, og håper dette året å kunne gjøre kurset enda bedre på bakgrunn av evalueringer fra tidligere kurs.

Skriftlig søknad med CV sendes pr mail til:

Nelly Karin S. Oma
Funksjonsleder/paramedic
Mob. 975 26 516
nekoma@ihelse.net


Samlinger
Det er lagt opp til 6 helgesamlinger, lørdag og søndag. Reise og evt overnatting dekkes ikke av kursavgift.

Sted
Kurset vil som tidligere være felles for Stavanger og Fonna, der de fleste samlinger blir ved SAFER senteret i Stavanger, Seehusens gate 1, 4024 Stavanger.


Arbeidsmetode
Kurset er lagt opp som nettstudie, med individuelle oppgaver. Det legges opp til at simulering i forhold til oppgavene.


Ambulansehospitering
Alle deltakere skal hospitere 3 dager i ambulansetjenesten. Dette er en del av vikarkurset. Hospitering koordineres av kursleder, og skal ikke ordnes på egenhånd. De som får tilbud om vikariat, vil få videre oppfølging/hospitering før vikariatet starter.


Mat/servering
Det blir servering av kaffe/te alle samlingsdager. Mat dekkes av kursdeltaker selv.


Kursmateriell
Kursdeltagerne må selv skaffe kursmateriell i hht liste (ca kr 2300,-).

Pris/Betaling
Kursavgiften blir mellom kr. 15.000,- til 20.000,- avhengig av antall deltagere. Endelig kursavgift må være betalt innen første samling.

Søknadsfrist
Senest 16. oktober.

Mulighet for fritak
Det gis ikke fritak fra modulene, uansett bakgrunn (medisin, sykepleier, omsorgsarbeider etc.). Dette skyldes at modulene i stor grad er strukket ut på flere samlinger, og at deltakerne helt fra starten blir delt inn i grupper som skal jobbe sammen gjennom hele kurset.


Annet
Vi gjør oppmerksom på at det stilles krav til sertifikat type B ved ansettelse som vikar. Vi gjør også oppmerksom på at bestått kurs kun åpner for muligheten til å søke som vikar i ambulansetjenesten, og er ingen garanti for jobb. Personer med lese-/skrivevansker må nevne dette i sin søknad slik at vi kan tilrettelegge best mulig for den enkelte (finnes lydbøker).


Ønsker dere velkommen til å søke!

 

Vennlig hilsen

Kursledelsen

Når og kor