Utvikling av recoveryorientert praksis - erfaringssamling i Helse Fonna-regionen

Fagdag, 09.12.2019

 

Målgruppe: Tilsette i kommunar, helseføretak og brukarorganisasjonar som har delteke i læringsnettverk om Recoveryorienterte tenester og andre i målgruppa som er interessert i å lære meir om temaet

Fleire kommunar i Rogaland og Sunnhordaland deltok i 2016 og 2017 i læringsnettverk psykisk helse og rus, med fokus på Recoveryorientert praksis. Arrangørane av læringsnettverket ønskjer igjen å invitere til erfaringssamling.

Denne gongen blir det lagd opp til to ulike dags samlingar. Ein for sør Rogaland og ei samling for Fonna området. Formålet med samlingane er å støtte opp om arbeidet som blei starta i samband med læringsnettverket , og å skape varige endringar i tenestene med fokus på

«Hva er viktig for deg?».

Tema for årets samlingar er Recovery i et samfunnsperspektiv.

Vi får i år blant anna besøk av Professor emerita Marit Borg. Marit har i en årrekke arbeida med forsking og utdanning innafor psykisk helse, der sentrale tema har vært Recovery og samarbeid mellom fag– og erfaringskompetanse innen lokalbasert psykisk helsearbeid.

I Helse Fonna området vil det og vera innlegg frå lokale erfaringskonsulentar, Høgskulen på Vestlandet og kommunar

Samlingane vil gi moglegheit for fagleg påfyll, erfaringsdeling og dialog mellom deltakarane.  Sjå program for meir informasjon.

Det anbefalast at deltakarane har noko kjennskap til Recovery orientert praksis på førehand.

Kurset er gratis, med bindande påmelding. Ikkje meldt forfall blir belasta med kr. 600,-. Eventuelle reisekostnader må dekkast av deltakar/kommune. Ved stor interesse vil  Fylkesmannen i Rogaland fordele plassar på ein føremålstenleg måte.

Program

 

«Å bygge liv»

Recovery i et samfunnsperspektiv

09.15Registrering og kaffe
09.30

Kulturelt innslag

«Kor e me»

09.40Velkommen – Verdigrunnlaget
10.00

«Å være en samfunnsborger»

Wenche Evensen, erfaringskonsulent klinikk for psykisk helsevern, Helse Fonna

10.15Pause
10.30

Recovery i et samfunnsperspektiv. Betydningen for fagpersoner og samarbeidsrelasjoner.

Marit Borg, professor emerita ved Universitetet i Sørøst Norge

11.30Lunsj
12.15«Fyll dagene» TV innslag
12.30

«Nøkkelen er likeverd» - erfaring og resultater fra lokale recoverykurs

Kristin Ådnøy Eriksen HVL/FOUSAM saman med erfaringskonsulent

12.50

Recovery forbedringsteam i Haugesund kommune – hva har vi gjort etter KS nettverket? Hva kan din kommune få til?

Fagansvarlig psykisk helse og rus/Haugesund kommune Kari Nygaard og erfaringskonsulent

13.10Pause
13.25«Recovery – hva er viktig for meg?» Hva skal til for at hjelpeapparat er klar? Innledning v Synnøve Vea Fredly, Karmøy kommune + dialog og erfaringsutveksling
Pause 
14.15

Recovery ressursbase – hva kan vi få til i vår region

Veronica Lopez (erfaringskonsulent) og Sigrid Bøthun (prosjektleder/FOUSAM)

15.00

Tanker om det som har kommet fram i dag.

Marit Borg, professor emerita ved Universitetet i Sørøst- Norge


Når og kor

Dato
09.12.2019 
Klokkeslett
09:15-15:00
Stad
Stemnestaden leirsted , Tysvær.  http://stemnestaden.no/
 
Medarrangør

Fylkesmannen i Rogaland, Fylkesmannen i Vestland, KoRus Vest Stavanger, NAPHA og KS i samarbeid med kommunar, Helse Fonna, FOUSAM og brukarorganisasjonar.

Meir informasjon
Meld deg på  
bernt.netland@helse-fonna.no


Fann du det du leita etter?