HELSENORGE

Ulcerøs Kolitt Kurs 2022

Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Kurset krever henvisning av lege.

Beskrivelse

Dette er eit kurs for deg med nydiagnostisert Ulcerøs kolitt og dine pårørande. Det er venteliste for kursa, og vi minnar om at du treng tilvising frå lege for å delta. Du vil, etter at tilvisinga er behandla, få tildelt spesifikk dato for det kurset du blir sett opp på.

 

Kurset gir pasient og pårørande meir kunnskap om diagnosen, gi gode kosthaldsråd, råd vedrørande aktivitet og avspenning, rettighetar/sosiale stønadar og erfaringsinnlegg frå pasient som har levd med sjukdommen over ei tid.

 

Vi gjer merksam på at kurset går over to dagar, og grunna byggearbeid på Haugesund Sjukehus vil all kursvirksomheit skje i kursrom 103, i 1.etg på Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.For å kunne delta treng du tilvisning frå lege.

For å kunne delta treng du tilvising frå lege.

Eigenandel tilsvarande ein poliklinisk konsultasjon vil belastas om du ikkje er nådd opp til beløpet for frikort.

 

Innlegg frå: Medisinsk- og kirurgisk lege, brukarrepresentant, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog og sjukepleiar.