Ulcerøs kolitt kurs, mars 2020, Haugesund

Kurs, 11.03.2020-16.03.2020, Lærings- og meistringssenteret

Kurs for deg med ulcerøs kolitt og dine pårørande.
Dette er eit kurs for deg med nydiagnostisert Ulcerøs kolitt og dine pårørande. Det er venteliste for kursa, og vi minner om at du treng tilvising frå lege for å delta. Du vil, etter at tilvisinga er behandla, få tildelt spesifikk dato for det kurset du blir sett opp på.

Kurset gir pasient og pårørande meir kunnskap om diagnosen, gi gode kosthaldsråd, råd vedrørande aktivitet og avspenning, rettighetar/sosiale stønadar og erfaringsinnlegg frå pasient som har levd med sjukdommen over ei tid.

Vi gjer merksam på at kurset går over to dagar, og grunna byggearbeid på Haugesund Sjukehus vil all kursvirksomheit skje i kursrom 103, i 1.etg på Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

For å kunne delta treng du tilvising frå lege.

Eigenandel tilsvarande ein poliklinisk konsultasjon vil belastas (faktura) om du ikkje er nådd opp til beløpet for frikort.

Når og kor

Dato
11.03.2020-16.03.2020 
Klokkeslett
10:00-14:30
Stad
I byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
i samarbeid med gastroenterologisk seksjon 
Innlegg frå
Medisinsk- og kirurgisk lege, brukarrepresentant, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog og sjukepleiar. 
Meir informasjon
lms.haugesund@helse-fonna.no (vi ber deg om å ikkje sende sensitiv informasjon per e-post)