Ulcerøs kolitt kurs, jan/feb 2018, Haugesund

Kurs , 31.01.2018-12.02.2018 , Lærings- og meistringssenteret

Kurs for deg med ulcerøs kolitt og dine pårørande.

 

Kurset er meint å skulle gi pasient og pårørande økt kunnskap om diagnosen, gi gode kosthaldsråd, råd vedrørande aktivitet og avspenning, rettighetar/sosiale stønader og erfaringsinnlegg frå pasient som har levd med sjukdommen over ei tid.

Vi gjer merksam på at kurset går over to dagar, og grunna byggearbeid på Haugesund Sjukehus vil all kursvirksomheit skje i kursrom 103, i 1.etg på Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

For å kunne delta treng du tilvisning frå lege.

Eigenandel tilsvarande ein poliklinisk konsultasjon vil belastas om du ikkje er nådd opp til beløpet for frikort.

Når og kor

Dato
31.01.2018-12.02.2018 
Klokkeslett
10:00-15:00 
Stad
I byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
i samarbeid med gastroenterologisk seksjon 
Innlegg frå
Medisinsk- og kirurgisk lege, brukarrepresentant, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog og sjukepleiar. 
Meir informasjon
lms.haugesund@helse-fonna.no