Ulcerøs kolitt kurs, august 2017 Haugesund

Kurs, 21.08.2017-22.08.2017, Lærings- og meistringssenteret

Kurs for deg med ulcerøs kolitt og dine pårørande.

Kurset er meint å skulle gi pasient og pårørande økt kunnskap om diagnosen, gi gode kosthaldsråd, råd vedrørande aktivitet og avspenning, rettighetar/sosiale stønader og erfaringsinnlegg frå pasient som har levd med sjukdommen over ei tid.

Kurset går over to dagar.Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

For å kunne delta treng du tilvisning frå lege.

Eigenandel tilsvarande ein poliklinisk konsultasjon vil belastas om du ikkje er nådd opp til beløpet for frikort.

Når og kor

Dato
21.08.2017-22.08.2017 
Klokkeslett
10:00-15:00 
Stad
Haugesund sjukehus
  
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
i samarbeid med gastroenterologisk seksjon 
Innlegg frå
Medisinsk- og kirurgisk lege, brukerrepresentant, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog og sykepleier. 
Meir informasjon
lms@helse-fonna.no