Treff meg! Helsepedagogisk kurs for deg som arbeider med ungdom. Juni, 2019. Haugesund

Kurs , 11.06.2019 , Lærings- og meistringssenteret

Arbeider du i vaksenavdeling og møter ungdom som pasient eller pårørande og opplever
det som  krevjande? Eller arbeider du med barn og unge, men opplever at samtalen med ungdom er utfordrande?
TREFF MEG!
Dette er eit kurs for deg som møter ungdom med helseutfordringar i din arbeidskvardag. 
Hvis du føler eit behov for inspirasjon og meir kompetanse for å legge til rette for  gode møte med den enkelte og i gruppe er dette eit kurs for deg! 

«Helsefolk som veit at du er ungdom og som veit korleis ein snakkar med ungdom – det er det vi treng!»

Kurset fokuserer på viktige element i samspelet mellom helsepersonell og ungdom, og korleis helsearbeidaren kan bidra til auka mestringsevne hos den unge. Utgangspunktet er det «gode møtet», både individuelt og i grupper. Målet er å bidra til refleksjon over egen praksis og synleggjere mulige samarbeidsløysingar i møtet med unge og deira nærståande.
MÅLGRUPPE: Tilsette i kommune- og spesialisthelseteneste som i sin arbeidskvardag møter unge med helseutfordringar og deira pårørande

 Pris: kr 250 inkludert lunsj (via www.deltager.no)Når og kor

Dato
11.06.2019 
Klokkeslett
09:00-15:30
Stad
Bjørgene, Haugesund
Diktervegen 29
5538 Haugesund
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
Kurset er i regi av FOUSAM i samarbeid med nettverk for fagnettverk barn og unge og fagnettverk læring og mestring i Helse Fonna-regionen. 
Kontakt
FOUSAM ved Sølvi Heimestøl • telefon: 99 62 93 65 • e-post: solvi.heimestol@helse-fonna.no 
 
Meir informasjon
Meir om kurset og program her  
solvi.heimestol@helse-fonna.no