Helsenorge

Tinnituskurs våren 2022

Dette er eit kurs for deg som nyleg er diagnostisert med tinnitus. Det er venteliste for kursa, og vi minner om at du treng tilvising frå lege for å delta.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Du må ha henvisning for å delta

Kurset inneheld bl.a informasjon om ørets anatomi/fysiologi, informasjon frå høyresentralen og ulike hjelpemidler. Erfaringsutveksling mellom pasientar med same diagnose er også ein viktig del av kurset, og er noke vi ønskjer å legge til rette for i løpet av kursdagane.

Fysioterapeut og musikkterapeut held innlegg om ulike meistringsteknikkar, og brukarrepresentant vil halde innlegg om sine erfaringar.

Kurset varer i 1 dag.