Tinnituskurs mai 2020, Haugesund

Kurs, 08.05.2020-29.05.2020, Lærings- og meistringssenteret

Kurs for deg som er plaga med tinnitus og ønskjer å lære meir om kordan du best kan leve med plagene.

Dette er eit kurs for deg som nyleg* er diagnostisert med tinnitus. Det er venteliste for kursa, og vi minner om at du treng tilvising frå lege for å delta. Du vil, etter at tilvisinga er behandla, få tildelt spesifikk dato for kurset du blir sett opp på. 

Kurset inneheld bl.a informasjon om anatomi/fysiologi i øyra, informasjon frå høyresentralen og ulike hjelpemidler og kva ein audiopedagog og audiograf kan gjere. Erfaringsutveksling mellom pasientar med same diagnose er også ein viktig del av kurset, og er noke vi legg til rette for i løpet av kursdagane.

Fysioterapeut og musikkterapeut held innlegg om ulike meistringsteknikkar, og brukarrepresentant vil halde innlegg om sine erfaringar.

Vi gjer merksam på at kurset går over to dagar, og grunna byggearbeid på Haugesund Sjukehus vil kurset haldast i leigde lokaler i 1.etg hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (kursrom 103). 

 

*= grunna høg aktivitet på avdelinga og pressa ressurser vil det tidvis vere opptil eit års ventetid før ein kommer på tinnitus kurs.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å deltaFor å delta treng du tilvising frå lege. 

Eigenandel tilsvarande ein poliklinisk konsultasjon vil belastas om du ikkje har nådd opp til beløpet for frikort.

Når og kor

Dato
08.05.2020-29.05.2020 
Klokkeslett
09:15-14:30
Stad
Under utbygging av Haugesund sjukehus blir kursa våre halde i Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus, i første etasje - kursrom 103. Sjå også eige skilt frå resepsjon før kurs.
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
 
Meir informasjon
lms.haugesund@helse-fonna.no