Tinnituskurs februar 2019 Haugesund

Kurs , 15.02.2019-22.02.2019 , Lærings- og meistringssenteret

Kurs for deg som er plaga med tinnitus og ønskjer å lære meir om kordan du best kan leve med plagene.

Dette er eit kurs for deg som nyleg har fått diagnosen tinnitus. Det er venteliste for kursa, og vi minner om at du treng tilvising frå lege for å delta. Du vil, etter at tilvisinga er behandla, få tildelt spesifikk dato for kurset du blir sett opp på.

Kurset inneheld bl.a informasjon om ørets anatomi/fysiologi, høresentralen og ulike hjelpemidler. Erfaringsutveksling mellom pasientar med same diagnose er også ein viktig del av kurset, og er noke vi ønskjer å legge til rette for i løpet av kursdagane. Fysioterapeut og musikkterapeut held innlegg om ulike meistringsteknikkar.

Grunna byggearbeid på Haugesund Sjukehus vil all kursvirksomheit skje i kursrom 103, i 1.etg på Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.
Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å deltaFor å delta treng du tilvising frå lege.
Eigenandel tilsvarande ein poliklinisk konsultasjon vil belastas om du ikkje har nådd opp til beløpet for frikort.

Når og kor

Dato
15.02.2019-22.02.2019 
Klokkeslett
09:00-14:30
Stad
I byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
 
Meir informasjon
lms.haugesund@helse-fonna.no