HELSENORGE

Tinnituskurs 2022

Dette er eit kurs for deg som nyleg er diagnostisert med tinnitus. Det er venteliste for kursa, og vi minner om at du treng tilvising frå lege for å delta.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Du må ha henvisning for å delta

Innhald

Kurset inneheld bl.a informasjon om ørets anatomi/fysiologi, informasjon frå høyresentralen og ulike hjelpemidler. Erfaringsutveksling mellom pasientar med same diagnose er også ein viktig del av kurset, og er noke vi ønskjer å legge til rette for i løpet av kursdagane.


Fysioterapeut og musikkterapeut held innlegg om ulike meistringsteknikkar, og brukarrepresentant vil halde innlegg om sine erfaringar.

Kurset varer i 1 dag.


Program

Kurset går over 1 dag og på dagtid. Det vil leggast opp til diskusjonar i gruppe og i plenum. 

I tillegg går vi gjennom desse tema: 

  • Øyrets anatomi og fysiologi
  • Avstenningsteknikker og balanse
  • Råd og tips ved Tinnitus
    • Hjelpemidler
    • Erfaringsutveksling og spørsmål
  • Erfaringsinnlegg
  • Audiopedagogens bidrag
  • Gruppearbeid og drøfting

Innlegg vert haldt av ledende audiograf, overlege, audiopedagog og brukerrepresentant. 


Praktisk informasjon 

Dette kurset går over 1 dag på dagtid.

Pårørande er hjartelig velkomne på kurs, og oppfordrast til å delta på heile kurset.

Det blir servert kaffi, te og litt frukt på kurset. Lunsj kan enten tas med eller kjøpast i kantina på sjukehuset i 6.etg.

Informasjon om overnatting, reise, eigenandel m.m. finner du her .Nyttig informasjonsmateriell frå kurset

Kjem...Gode nettsider

Tinnitus - helsenorge.no

Hørselhemmedes landsforbund Tinnitus | HLF

Hørselhemmedes landsforbund Rogaland HLF Rogaland | HLF

Hørselhemmedes landsforbund Vestland HLF Vestland | HLF

Hørselhemmedes landsforbund lokallag Haugaland HLF Haugaland | HLF