Tinnitus kurs oktober 2017 Haugesund

Kurs, 13.10.2017-20.10.2017, Lærings- og meistringssenteret

Kurs for deg som er plaga med tinnitus og ønskjer å lære meir om kordan du best kan leve med plagene.
Kurset inneheld bl.a informasjon om ørets anatomi/fysiologi, høresentralen og ulike hjelpemidler. Erfaringsutveksling mellom pasientar med same diagnose er også ein viktig del av kurset, og er noke vi ønskjer å legge til rette for i løpet av kursdagane. Fysioterapeut og musikkterapeut held innlegg om ulike meistringsteknikkar.

Kurset går over to dagar.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å deltaFor å delta treng du tilvisning frå lege. 

Eigenandel tilsvarande ein poliklinisk konsultasjon vil belastas om du ikkje har nådd opp til beløpet for frikort.

Når og kor

Dato
13.10.2017-20.10.2017 
Klokkeslett
09:00-14:30 
Stad
Haugesund sjukehus
  
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
 
Meir informasjon
lms@helse-fonna.no