Styremøte, januar

Styremøte, 13.01.2017

Det er kalla inn til styremøte i Helse Fonna HF. Møtet er ope for publikum og presse.

Les styrepapirer her

Samla styrepapirer - 13-1-2017.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/Samla styrepapirer - 13-1-2017.pdfSamla styrepapirer - 13-1-2017.pdf
sak-1-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-1-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdfsak-1-17-godkjenning-av-innkalling-og-dagsorden.pdf
sak-10-17-skriv-og-meldingar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-10-17-skriv-og-meldingar.pdfsak-10-17-skriv-og-meldingar.pdf
sak-2-17-protokoll-frå-styremote-19-12-16.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-2-17-protokoll-frå-styremote-19-12-16.pdfsak-2-17-protokoll-frå-styremote-19-12-16.pdf
sak-3-17-adm-dir-orient.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-3-17-adm-dir-orient.pdfsak-3-17-adm-dir-orient.pdf
sak-4-17-risikorapportering.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-4-17-risikorapportering.pdfsak-4-17-risikorapportering.pdf
sak-5-17-årleg-melding-for-helse-fonna-hf-2016.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-5-17-årleg-melding-for-helse-fonna-hf-2016.pdfsak-5-17-årleg-melding-for-helse-fonna-hf-2016.pdf
sak-5-17-årleg-melding-for-helse-fonna-hf-2016-vedlegg.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-5-17-årleg-melding-for-helse-fonna-hf-2016-vedlegg.pdfsak-5-17-årleg-melding-for-helse-fonna-hf-2016-vedlegg.pdf
sak-5-17-årleg-melding-for-helse-fonna-hf-2016-vedlegg-uttale-frå brukarutvalet.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-5-17-årleg-melding-for-helse-fonna-hf-2016-vedlegg-uttale-frå brukarutvalet.pdfsak-5-17-årleg-melding-for-helse-fonna-hf-2016-vedlegg-uttale-frå brukarutvalet.pdf
sak-6-17-sal-av-fitjar-bu-og-behandlingsheim.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-6-17-sal-av-fitjar-bu-og-behandlingsheim.pdfsak-6-17-sal-av-fitjar-bu-og-behandlingsheim.pdf
sak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus.pdfsak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus.pdf
sak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-1-rapport.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-1-rapport.pdfsak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-1-rapport.pdf
sak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-2-rapportvedlegg.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-2-rapportvedlegg.pdfsak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-2-rapportvedlegg.pdf
sak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-3-brev-frå-ordførar-i-odda.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-3-brev-frå-ordførar-i-odda.pdfsak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-3-brev-frå-ordførar-i-odda.pdf
sak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-4-kommentarar-frå-prosjektdeltakarar.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-4-kommentarar-frå-prosjektdeltakarar.pdfsak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-4-kommentarar-frå-prosjektdeltakarar.pdf
sak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-5-kommentar-frå-overlege-trond-dyngeland.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-5-kommentar-frå-overlege-trond-dyngeland.pdfsak-7-17-rapport-frå-prosjekt-odda-sjukehus-vedlegg-5-kommentar-frå-overlege-trond-dyngeland.pdf
sak-8-17-NOU-2016-25-Organisering-og-styring-av-spesialisthelsetjenesten.pdfhttps://helse-fonna.no/Documents/Styret/2017/01-13/sak-8-17-NOU-2016-25-Organisering-og-styring-av-spesialisthelsetjenesten.pdfsak-8-17-NOU-2016-25-Organisering-og-styring-av-spesialisthelsetjenesten.pdf

Når og kor

Dato
13.01.2017 
Klokkeslett
09:00-13:00
Stad
Haugesund sjukehus
Møterom føretaksleiing 6.etasje
 
Fann du det du leita etter?