HELSENORGE

Styremøte 24.11.2023

Det er kalla inn til styremøte i Helse Fonn HF.
Styret har det øvste ansvaret for drifta av helseføretaket. Styret i Helse Fonna har representantar som er oppnemnd av Helse Vest og representantar som er valt av dei tilsette.
Fann du det du leita etter?