Starthjelpkurs okt/nov 2019 Haugesund

Kurs, 30.10.2019-08.11.2019, Lærings- og meistringssenteret

Kurs for foresatte til barn med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom.

Dette er eit kurs for deg som nyleg har fått eit barn med nedsett funksjonsevne eller kronisk sjukdom. Det er venteliste for kursa, og vi minner om at du treng tilvising frå lege for å delta. Du vil, etter at tilvisinga er behandla, få tildelt spesifikk dato for kurset du blir sett opp på.

Å få eit barn med kronisk sjukdom eller nedsett funksjonsevne stillar store krav til meistring i kvardagen. Dette kurset har som mål å vere ein vegvisar i en ny kvardag; bidra til meistring av en ny livssituasjon og legge til rette for erfaringsutveksling mellom foresatte i same situasjon.

Kurset går over fire dagar på følgande datoar:

onsdag 30.10.19

fredag 01.11.19

onsdag 06.11.19

fredag 08.11.19

Vi gjer merksam på at byggearbeid på Haugesund Sjukehus gjer at all kursvirksomheit skjer i kursrom 103, i 1.etg på Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å deltaFor å delta treng du tilvising frå lege. 

Eigenandel tilsvarande ein poliklinisk konsultasjon vil belastas om du ikkje har nådd opp til beløpet for frikort.

Når og kor

Dato
30.10.2019-08.11.2019 
Klokkeslett
09:00-15:00
Stad
I byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
 
Meir informasjon
se film fra www.mestring.no (Informasjonsfilm om Starthjelpkurs) 
lms.haugesund@helse-fonna.no